Aansprakelijkheid van de jager en de verzekering

25 oktober 2017 door

Aansprakelijkheid van de jager en de verzekeringDe aansprakelijkheid van de jager en de verzekering moeten even opnieuw onder de aandacht worden gebracht van iedereen die jaagt. Er is namelijk het een en ander veranderd in zowel de wet als in de verzekering. En dat is van groot belang voor jagers, op wie een grote verantwoordelijkheid rust, om de zaken goed voor elkaar te hebben.

Aansprakelijkheid van de jager en de verzekering, wat speelt er.

Aan het jagen zijn behoorlijke risico’s verbonden. Je kunt met een jachtgeweer immers grote schade toebrengen aan personen en goederen. Er mag daarom alleen worden gejaagd met een jachtvergunning, die geldig is voor een bepaald gebied. Om die vergunning te krijgen, moet er een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering voor jagers zijn afgesloten. En over die verzekering bestaan helaas nog steeds behoorlijke misverstanden. Sommige jagers gaan er vanuit, dat schade die ze veroorzaken tijdens de jacht, zonder meer gedekt is op hun aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) Maar dat is zeker niet standaard het geval(!)

De aansprakelijkheid van de jager kan wel bij de meeste verzekeraars worden meeverzekerd. Soms tegen een hogere premie op de bestaande verzekering, of er wordt een aparte polis voor afgegeven. We spreken dan van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Jagers, de AVJ. Deze bijzondere dekking verzekert de aansprakelijkheid van de jager, als deze door het gebruik van een geweer schade veroorzaakt.

Het jachtrisico is niet standaard verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Als de jager een jachtvergunning aanvraagt, moet worden aangetoond, dat deze speciale aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Dat ging tot voor kort met een speciaal verzekeringsbewijs. Nu moet alleen de polis overlegd kunnen worden. Niet alleen de aansprakelijkheidsdekking voor het gebruik van een vuurwapen (tijdens de jacht!) is bijzonder. Maar ook een bepaald recht dat een benadeelde toekomt. Deze heeft namelijk een zogenaamd rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar, net als bij de autoverzekering.
Dit betekent, dat een benadeelde zich gelijk, met of zonder medewerking van de jager, kan wenden tot diens verzekeraar.

Flora- en Faunawet wordt Wet Natuurbescherming per 01.01.2017

In de vertrouwde Flora- en Faunawet waren de regels voor het verkrijgen van een jachtvergunning (ook wel jachtakte genoemd) geregeld.
De Wet Natuurbescherming heeft ten aanzien van de aansprakelijkheid van de jager (en zijn aansprakelijkheidsverzekering) nieuwe regels gesteld:

  • er moet een geldige polis waaruit blijkt dat het jagersrisico is verzekerd (in plaats van het oude verzekeringsbewijs)
  • de benadeelde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht;
  • een verhoging van de verzekerde som naar Euro 1.000.000,-
  • iedere jager moet een eigen jachtvergunning hebben en dus ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor jagers(*)

(*) Dit een belangrijke wijziging. Voorheen konden er in het gezelschap van een jager die een jachtvergunning had, ook anderen jagen.
Dat is nu dus verleden tijd. Let daar goed op, als u anderen meeneemt op jacht. U bent alleen zelf verzekerd!

 

Naar boven