Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren is ook een autoverzekering?

24 januari 2017 door

Aansprakelijkheidsverzekering en Autoverzekering. Auto huispersoneel onder voorwaarden meeverzekerd op de AVPHet blijft een hardnekkig misverstand bij veel mensen. Hun Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren, kortweg AVP, dekt “ook iets” voor hun auto. Wat precies, is voor velen onduidelijk, maar het woord aansprakelijkheid in combinatie met verzekering, heeft kennelijk iets magisch. Maar magie kan bedriegen, en dat is ook hier het geval. Het is namelijk niet waar. Maar ook een beetje wel waar…de auto van huispersoneel kan in sommige gevallen zelf p de AVP verzekerd zijn. Het wordt een beetje technisch deze keer. Is de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren een halve autoverzekering? Hoe zit het nu eigenlijk?

De AVP is, kort gezegd, bedoeld om de schade te vergoeden, die u (als particulier) aan anderen toebrengt. Wel moet u voor zo’n schade wettelijk aansprakelijk zijn, om dekking te hebben.
Om deze belangrijke verzekering voor iedereen toegankelijk te houden, is de premie relatief laag.
Voor ongeveer Euro 35,- per jaar, kom je bij de meeste verzekeraars al een heel eind.
Op de AVP is echter niet iedere aansprakelijkheid verzekerd. Schade die u toebrengt met een motorrijtuig bijvoorbeeld, is uitgesloten.
Daarvoor verwijst men naar de autoverzekering. Die is er immers speciaal voor.
Dat is de hoofdregel, dus het eerder genoemde misverstand, lijkt daarmee uit de wereld:
de AVP heeft met een auto niets van doen.
Om het makkelijk te houden, zijn er natuurlijk weer wat “uitzonderingen” en die zal ik hier later bespreken.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt soms wèl schade met een motorrijtuig.

Schade met of door een motorrijtuig (zoals een auto) is dus uitgesloten op de AVP, maar wat wordt er precies met de term “motorrijtuig” bedoeld?
Daarvoor moeten naar art. 1 van de Wegenverkeerswet:

Motorrijtuigen zijn: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Simpel gezegd, als er op een voertuig een motor(tje) zit, is het een motorrijtuig. Punt.
En de toevoeging “anders dan langs spoorstaven” geeft aan, dat een trein dus GEEN motortuig is. Een trolleybus, zoals we die in Arnhem nog zien (met die stroomtoevoer van elders dus) is ook een motorrijtuig. Net als uw motor of uw elektrische fiets en uw scooter.
Maar hoe zit het dan met een elektrische grasmaaier, of een op afstand bestuurd speelgoedautootje?
Heel eenvoudig; ook dat zijn motorrijtuigen!
Dus, als je daarmee schade veroorzaakt, is er volgens de hoofdregel geen dekking op uw Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.. En dat kan kostbaar worden bij een schade.
Van “hoofdregels” wordt, zoals bekend, vaak afgeweken. We zullen zien, dat de AVP toch meer met motorrijtuigen te maken heeft, dan het lijkt.

Wanneer dekt de AVP wèl schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig?

In een aantal gevallen kunt u voor dit soort schaden wèl een beroep doen op uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. Het gaat dan om de volgende situaties:

  • u veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig schade. Dit wordt het passagiersrisico genoemd. Dit kan schade zijn AAN dit motorrijtuig (u morst bijvoorbeeld etenswaren op de bekleding) maar ook schade DOOR het motorrijtuig. U opent bijvoorbeeld het portier, terwijl er net een fietser aankomt die wordt geraakt door dit portier. De eventuele schade aan de deur van de auto wordt dan door uw AVP-verzekeraar betaald. De schade van de fietser echter, wordt in eerste instantie via de autoverzekering betaald, tenzij de auto niet verzekerd is.
  • Schade veroorzaakt door huispersoneel met hun eigen auto. Als huispersoneel onder werktijd gebruik maakt van hun eigen auto om iets voor u te doen,  en een ongeval veroorzaakt met deze auto, kan de tegenpartij u aanspreken. Het personeelslid moet natuurlijk wel aansprakelijk zijn. Uw eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal de schade dan vergoeden, als er geen geldige autoverzekering is.
  • Schade door maaimachines, speelgoed en soortgelijke gebruiksvoorwerpen met een motor. We hadden het er eerder al over. Welnu, als dit materiaal, dat soms ook op afstand bediend kan worden, niet sneller kan dan 10 kilometer per uur, biedt de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren dekking als daarmee schade wordt veroorzaakt. Ondanks het feit dat het, formeel gesproken, motorrijtuigen zijn.
  • Schade veroorzaakt door uw motorrijtuig tijdens joyriding. Dit geldt niet, als er sprake is van diefstal of verduistering. Ook mag de dader niet ouder zijn dan achttien jaar.
Naar boven