Aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet?

27 september 2021 door

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet in Nederland? Het antwoord is: neen. En omdat Nederlanders een hekel hebben aan verplichtingen, is dat maar goed ook. Of juist niet? Een feit is, dat de maatschappij in hoog tempo verandert. En dat geldt zeker voor de claimbewustheid. Een ongelukje werd vroeger nog wel eens onderling geregeld. Tegenwoordig komen mensen veel sneller met een claim. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg, de AVP, kan dan uitkomst bieden.

Welk probleem lost het verplichten van een aansprakelijkheidsverzekering op?

Als je schade toebrengt aan een ander, kan je daarvoor wettelijk aansprakelijk zijn. Veel mensen realiseren zich niet, dat de veroorzaakte schade behoorlijk kan oplopen. Zelfs zover kan oplopen, dat je er nooit meer uitkomt. Dit speelt vooral, als iemand door jouw toedoen blijvend letsel oploopt. Echter, bijna anderhalf miljoen Nederlanders zijn niet verzekerd voor dit soorten schaden. Schaden dus, die zij aan anderen toebrengen, en waarvoor zij aansprakelijk zijn. En dat, terwijl deze aansprakelijkheidsverzekering één van goedkoopste verzekeringen is. Een verzekering, die nooit in je verzekeringspakket zou mogen ontbreken.

Of een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is of niet, zou er eigenlijk niet toe moeten doen. Want het ontbreken van deze verzekering heeft al de nodige drama’s opgeleverd. Voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. Voor de slachtoffers, omdat zij hun schade niet, of pas laat vergoed kregen. Maar ook voor de daders, omdat ze jarenlang moesten aflossen op de schade. Een goede verzekering had deze ellende kunnen voorkomen. En daarom gaan er steeds meer stemmen op, om te komen tot een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Net als bij de WA-autoverzekering, die ook wettelijk verplicht is.

Een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? Gaat dat niet te ver?

Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan veel problemen bij slachtoffers voorkomen. Maar, natuurlijk, een verplichting stuit natuurlijk ook op weerstand. De plicht om je auto WA te verzekeren, is al lang ingeburgerd. Maar als je nu ook nog verplicht zou zijn, om een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben, gaat volgens sommigen te ver.

Een aansprakelijkheidsverzekering verplichten, is toch echt het overwegen waard. Zonder verplichting, blijken dus nog heel veel mensen niet verzekerd te zijn. Die vrijheid heeft iedereen natuurlijk. Maar die vrijheid kan voor anderen betekenen, dat ze door jouw schuld, in grote problemen komen. Simpelweg omdat je niet in staat bent om hun schade te vergoeden.

Voorbeelden van aansprakelijkheid.

Voorbeelden zijn er helaas genoeg, en vaak is er ook sprake van letsel. Schade veroorzaakt door een hond bijvoorbeeld. Het dier beet een kind in het gezicht. Hierdoor ontstond blijvende schade aan het gezicht. De bezitter van het dier was hier aansprakelijk. Of ongevallen tussen voetgangers en fietsers, of tussen fietsers onderling. Daarbij trad soms zo’n ernstig letsel op, dat het slachtoffer blijvend invalide raakte. En zelfs geheel arbeidsongeschikt werd. Ook als eigenaar van een huis ben je aansprakelijk, als er door een gebrek dit huis, schade aan iemand anders ontstaat.

Denk bijvoorbeeld aan een uitslaande brand, als gevolg van kortsluiting door slecht onderhoud. Of door een door een windvlaag afgewaaide dakpan. Als je dan de enorme schadebedragen ziet, kan je je voorstellen, dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht zou moeten zijn.

Je kunt dus aansprakelijk gesteld worden voor honderdduizenden Euro’s. En soms zelfs aanzienlijk meer. Daarom hebben aansprakelijkheidsverzekeringen hoge verzekerde bedragen. Tegenwoordig is € 1.250.000-, de minimum standaard.

Een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? Om zowel slachtoffers als de daders te beschermen, zou het verstandig zijn. De financiële gevolgen van een onverhoopte schade kunnen immers niet te overzien. En daarom is een maatschappelijke discussie waardevol.

Naar boven