Aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet?

27 september 2021 door

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet in Nederland? Het antwoord is: neen. En omdat Nederlanders een hekel hebben aan verplichtingen, is dat maar goed ook. Of juist niet? Een feit is, dat de maatschappij in hoog tempo verandert. En dat geldt zeker voor de claimbewustheid. Waar een ongelukje vroeger nog wel eens onderling werd geregeld, komen mensen tegenwoordig veel sneller met een claim. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg, de AVP, kan dan uitkomst bieden.

Welk probleem lost het verplichten van een aansprakelijkheidsverzekering op?

Als je schade toebrengt aan een ander, kan je daarvoor wettelijk aansprakelijk zijn. Veel mensen realiseren zich niet, dat de veroorzaakte schade behoorlijk kan oplopen. Zelfs zover kan oplopen, dat je er nooit meer uitkomt. Dit speelt vooral, als iemand door jouw toedoen blijvend letsel oploopt. Echter, bijna anderhalf miljoen Nederlanders zijn niet verzekerd tegen hun wettelijke aansprakelijkheid. Terwijl deze aansprakelijkheidsverzekering één van goedkoopste verzekeringen is. Een verzekering, die nooit in je verzekeringspakket zou mogen ontbreken.

Of een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is of niet, inmiddels heeft het ontbreken van deze verzekering al de nodige drama’s opgeleverd. Voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. Voor de slachtoffers, omdat zij hun schade niet, of pas laat vergoed kregen. Maar ook voor de daders, omdat ze jarenlang moesten aflossen op de schade. Een goede verzekering had deze ellende kunnen voorkomen. En daarom gaan er steeds meer stemmen op, om te komen tot een verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Net als bij de WA-autoverzekering, die ook wettelijk verplicht is.

Een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? Gaat dat niet te ver?

Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan veel problemen bij slachtoffers voorkomen, maar stuit natuurlijk ook op weerstand. Dat je verplicht bent, om je auto WA te verzekeren, is al lang ingeburgerd. Maar als je nu ook nog verplicht zou zijn, om een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben….

Een aansprakelijkheidsverzekering verplichten, is toch echt het overwegen waard. Zonder verplichting, blijken dus nog heel veel mensen niet verzekerd te zijn. Die vrijheid heeft iedereen natuurlijk. Maar die vrijheid kan voor anderen betekenen, dat ze door jouw schuld in grote problemen komen. Simpelweg omdat je niet in staat bent om hun schade te vergoeden.

Voorbeelden van aansprakelijkheid.

Voorbeelden zijn er helaas genoeg, vaak in de letselsfeer. Een hond die een kind in het gezicht beet, waardoor blijvende schade aan het gezicht ontstond. De eigenaar van het dier was hier aansprakelijk. Of ongevallen tussen voetgangers en fietsers, of tussen fietsers onderling. Daarbij trad soms zo’n ernstig letsel op, dat het slachtoffer blijvend invalide raakte en geheel arbeidsongeschikt werd. Ook als eigenaar van een huis ben je meestal aansprakelijk, als er door dit huis schade aan iemand anders ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een uitslaande brand of aan een afgewaaide dakpan. Als je dan de enorme schadebedragen ziet, kan je je voorstellen, dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht zou moeten zijn.

Je kunt dus aansprakelijk gesteld worden voor honderdduizenden Euro’s en soms zelfs aanzienlijk meer. Daarom hebben aansprakelijkheidsverzekeringen hoge verzekerde bedragen. Tegenwoordig is € 1.250.00-, de minimum standaard.

Een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? Om zowel slachtoffers als de daders te beschermen tegen de financiële gevolgen van een onverhoopte schade, is een maatschappelijke discussie waardevol.

Naar boven