Autoverzekering en Alarm – Alarmeis

Autoverzekering en alarm – Alarmeis kan zwaar wegen

Soms wordt door de verzekeraar een alarminstallatie verplicht gesteld. Is deze installatie ten tijde van de aanschaf van het voertuig nog niet aanwezig, dat wordt door de autoverzekeraar meestal een (beperkte) periode toegestaan om de installatie in te bouwen. Voldoet de auto daarna niet aan de eisen, dan kan de verzekeraar een uitkering bij o.a. diefstal (of pogingen daartoe!) van het voertuig weigeren. Hoe wordt deze alarmeis verwerkt in de autoverzekering, bestelautoverzekering of vrachtautoverzekering en hoe ziet zo’n alarmclausule er uit?

We nemen als voobeeld een auto van een zodanige waarde, dat een alarminstallatie met een volgsysteem verplicht wordt gesteld. De volgende clausule of iets gelijkaardigs, wordt dan op de autopolis geplaatst.

Alarmclausule:

De verzekering is aangegaan onder het beding dat het verzekerde motorrijtuig is voorzien van een SCM-goedgekeurde alarminstallatie conform klasse 4 (of 5) met als basis een klasse 3 systeem.
Voor schade aan of verlies van het motorrijtuig door of ten gevolge van diefstal van het gehele motorrijtuig of joyriding, resp. poging daartoe, bestaat uitsluitend cascodekking wanneer ten tijde van de gebeurtenis de alarminstallatie en het voertuigvolgsysteem in werking was gesteld en het verzekerde motorrijtuig deugdelijk werd afgesloten.Deze systemen dienen te zijn ingebouwd door een SCM-erkende installateur.

Abonnement t.b.v. doormelding naar een alarmcentrale:

Ten aanzien van het voertuigvolgsysteem wordt nadrukkelijk bepaald dat een abonnement dient te zijn afgesloten (en in stand gehouden wordt) ten behoeve van de doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale. In geval van diefstal van het gehele object verliest verzekeringnemer elk recht op schadevergoeding uit hoofde van de cascodekking, indien blijkt dat:
– doormelding niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van een dergelijk abonnement
– doormelding niet heeft plaatsgevonden door een, al dan niet tijdelijke, opschorting van de dienstverlening voortvloeiende uit het abonnement c.q. in geval van voortijdige beëindiging van dit abonnement. Deze beperking geldt eveneens in het geval dat doormelding niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een opschorting of voortijdige beëindiging van het abonnement dat ten behoeve van de doormelding met de GSM-netwerk provider is afgesloten.

Onzorgvuldig gebruik elektronische autorisatiekaart:
Indien het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, behoudt verzekeraar zich het recht voor niet tot uitkering van schadepenningen over te gaan indien verzekerde deze kaart door onzorgvuldig gebruik, zoals het onbeheerd achterlaten van de betreffende kaart in het motorrijtuig, niet aan verzekeraar kan overhandigen.
Indien verzekerde na schade door diefstal of joyriding niet door middel van een geldig SCM-certificaat kan aantonen dat aan de door verzekeraar gestelde beveiligingseis is voldaan en/of niet aannemelijk kan worden gemaakt dat het alarm in werking werd gesteld, dan vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

Niet voldaan aan de alarmclausule? Dan geen diefstaldekking

U ziet dat het daadwerkelijk laten inbouwen van het vereiste alarmsysteem van groot belang is. Helaas wordt er niet zelden nogal lichtzinnig mee omgesprongen.

Maar u geeft verzekeraars bij diefstal wel een heel gemakkelijke stok om te slaan als blijkt, dat het vereiste alarmsysteem niet aanwezig was. of zich niet in werkzame toestand bevond. Er wordt dan gewoon GEEN vergoeding verleend als de auto wordt gestolen….

Op zoek naar een goedkope autoverzekering? Bij Depremievergelijker.nl slaagt u altijd!

(Het laden van de premiemodule Autoverzekering kan enige seconden duren….)

z Naar boven