Autoverzekering SCM en SCM Alarm

Soms wordt voor uw autoverzekering, uw bedrijfsautoverzekering, uw motorverzekering of pleziervaartuigverzekering een alarminstallatie verplicht gesteld. Ook voor de caravanverzekering en voor bijvoorbeeld aanhangers kan een alarmsysteem worden gevraagd. Praktisch altijd geldt de aanvullende eis, dat dit een SCM-goedgekeurd systeem moet zijn. Wat houdt dit nu precies in?

SCM Certificatie BV certificeert beveiligingssystemen die ten doel hebben diefstal van en uit/af mobiele objecten te beperken, alsmede de kwaliteit van de inbouw van deze systemen in of op deze mobiele objecten.

Hieronder vallen personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen, werkmaterieel, boten, caravans en aanhangers. Een geheel nieuwe activiteit is de toepassing van voertuigvolgsystemen in mobiele objecten waardoor een voertuig na de diefstal weer opgespoord kan worden. De keuring van deze systemen vindt plaats bij gerenommeerde keuringsinstituten in binnen- en buitenland, zoals TNO.

De SCM is opgericht in 1993 door het Verbond van Verzekeraars en sinds 1995 als een onafhankelijk instituut gevestigd in Capelle a/d IJssel. Voor de certificering wordt samengewerkt met de branche-organisaties RAI en BOVAG, met de ANWB, Verbond van Verzekeraars, de Politie, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en diverse ministeries. De SCM is op het terrein van diefstalpreventie actief in binnen- en buitenland en maakt deel uit van diverse Europese overlegstructuren die ten doel hebben ook op Europees niveau een goede aanpak van de diefstalpreventie te bewerkstelligen.

Bij SCM zijn ruim 4000 inbouwbedrijven aangesloten die de goedgekeurde systemen mogen inbouwen. Dit is vaak uw eigen garage of accessoires leverancier. Voor een inbouwbedrijf bij u in de buurt kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op de site van de SCM (zie verder). U bent dan zeker dat dit bedrijf gecertificeerde beveiligingssystemen mag inbouwen. Let erop dat u een certificaat ontvangt voor het systeem dat u laat inbouwen. Dit certificaat wordt geregistreerd bij de SCM en vormt het bewijs voor zowel de klant als de verzekeraar dat een goedgekeurd beveiligingssysteem op de juiste manier is ingebouwd. Via de website maar ook via de Nationale Autodiefstalinfolijn (0900-1593) kan de SCM database bevraagd worden op de aanwezigheid van een certificaat op een mobiel object.

Een beveiligingssysteem dat is goedgekeurd door SCM biedt veel voordelen:

  • U loopt maar liefst 12 keer minder kans dat uw voertuig gestolen wordt;
  • Daarnaast verkleint het de kans op inbraak aanmerkelijk;
  • Uw verzekeraar waardeert uw voorzorgsmaatregelen en beloont dit goede gedrag in veel gevallen met gunstiger verzekeringsvoorwaarden.

Maar het belangrijkste voordeel is misschien wel het grotere gevoel van veiligheid. Want zeg nu zelf: de geruststelling dat u met een SCM gecertificeerde beveiliging uitstekend gewapend bent tegen inbraak en diefstal is eigenlijk onbetaalbaar.

INFORMATIE BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Er zijn drie soorten beveiligingssystemen met SCM-certificatie te verkrijgen:

  • startonderbrekers (klasse 1)
  • alarmsystemen (klasse 2 en 3)
  • voertuigvolgsystemen (klasse 4 en 5)

Welk systeem u ook kiest, als het is goedgekeurd door SCM dan weet u zeker dat het een kwalitatief hoogwaardige beveiliging voor uw voertuig is. Dankzij het oranje goedkeuringslabel van SCM herkent u ze gemakkelijk. Let erop dat u een certificaat ontvangt voor het systeem dat u laat inbouwen! Dit is voor de autoverzekering belangrijk bij diefstal. Hieronder vindt u de functionele eigenschappen van alle soorten beveiligingssystemen.

STARTONDERBREKERS (klasse 1)
De eerste soort beveiligingssystemen bestaat uit een elektrisch systeem met ten minste een dubbele automatisch inschakelende blokkering. Deze tweevoudige blokkering bevat in ieder geval een onderbreking van de startmotor en een andere, extra blokkering, meestal op de brandstofvoorziening. Het systeem bevat geen inbraakdetectie en geen alarmering. Bij voertuigen die af-fabriek al zijn voorzien van een goedgekeurde startblokkering werkt deze op het motormanagement.

ALARMSYSTEMEN (klasse 2)
Klasse 2 alarmsystemen bestaan uit een automatisch inschakelende dubbele blokkering (net als klasse 1), inbraakdetectie en alarmering (sirene).

ALARMSYSTEMEN (klasse 3)
Klasse 3 alarmsystemen hebben naast de beveiliging van klasse 2 een aanvullende sabotagesignalering en hellingdetectie. De sirene die voor de akoestische signalering zorgt, bevat een ingebouwde noodstroomvoorziening. De verbinding tussen de centrale en de sirene vindt plaats via een gecodeerd signaal. Als de draad tussen de sirene en de centrale wordt doorgeknipt, zal de sirene afgaan op de noodstroomvoorziening

VOERTUIGVOLGSYSTEMEN (klasse 4 en 5)
Sinds begin 2002 is de SCM begonnen met de certificering van voertuigvolgsystemen. Met deze systemen is het mogelijk om een gestolen voertuig na de diefstal te traceren. Een klasse 4 of 5 systeem is altijd een combinatie van een klasse 1,2 of 3 systeem en een voertuigvolgsysteem. Het verschil tussen klasse 4 en 5 is dat bij een klasse 5 systeem het voertuigvolgsysteem wordt geactiveerd als het alarm afgaat. Bij een klasse 4 systeem is dat niet het geval. Het voertuigvolgsysteem wordt bij klasse 4 systemen geactiveerd door een bewegingsensor of na een diefstalmelding van de eigenaar.

Dit resulteert in de volgende klassenindeling:

  • SCM Klasse 1 + Voertuigvolgsysteem= klasse 4
  • SCM Klasse 3 + Voertuigvolgsysteem dat niet geactiveerd wordt door het klasse 3 alarm= klasse 4
  • SCM Klasse 3 + Voertuigvolgsysteem dat geactiveerd wordt door het klasse 3 alarm = klasse 5

De diefstal en inbraakmeldingen afkomstig van goedgekeurde systemen worden uitsluitend behandeld door erkende meldkamers (PAC’s). Dit zijn dezelfde meldkamers die alarmmeldingen afhandelen voor woonhuisbeveiliging. Alleen deze meldkamers zijn bevoegd om alarmmeldingen door te geven aan de politie.

Meer informatie over SCM vindt u hier:

Kiwa en Alarminstallaties

Soms wordt door een autoverzekeraar een klasse-I alarmsysteem verplicht gesteld (startonderbreker) Vooral wanneer u een gebruikte auto heeft gekocht, is niet altijd gemakkelijk na te gaan of het voertuig af-fabriek is voorzien van een dergelijk systeem. Met de volgende link kunt u dit bij de SCM controleren:

z Naar boven