Autoalarm niet in orde? Dan geen diefstaldekking nodig.

29 juni 2016 door

Autoalarm-en-Diefstaldekking-Depremievergelijker.nlHet autoalarm, of liever het gebrek daaraan, blijft voor grote ellende zorgen als de auto gestolen wordt. Veel discussie, veel ruzie, maar vooral veel teleurstelling. Maar daar blijft het niet bij. De financiële strop is vaak behoorlijk, zo niet enorm. Er komt namelijk GEEN uitkering na diefstal, als een alarm verplicht was gesteld. Dat kan anders…

Het autoalarm krijgt nauwelijks aandacht.

Het aantal autodiefstallen stijgt en daalt. Nu schijnt het weer te dalen, maar het blijft zeer hardnekkig. Het is daarom, dat verzekeraars vaak een autoalarm verplicht stellen, als diefstal wordt meeverzekerd op de autoverzekering. Veel mensen gaan daar nogal gemakkelijk mee om. Bewust of onbewust. En ook veel adviseurs besteden er geen, of nauwelijks aandacht aan. En zolang de auto niet gestolen wordt, heeft niemand last….

Geen autoalarm, of niet het juiste type? Dan GEEN dekking bij diefstal.

Problemen met de diefstaldekking als gevolg van een verkeerde type autoalarm, kwamen vandaag weer eens boven toen ik een uitspraak van het Klachteninstituut (Kifid) las.
Een verzekerde ruilde een Opel Astra in voor een aanmerkelijk duurdere BMW-3-serie. De betreffende verzekeraar stelde vervolgens een alarm verplicht conform SCM-Klasse 3 en vermeldde dit ook duidelijk op de polis.
Enige tijd later wordt de auto gestolen en de expert stelt vast, dat het alarm niet op de auto aanwezig was. De verzekeraar weigert vervolgens het schadebedrag, ruim Euro 9.000,- uit te betalen….
Vervolgens ontstaat er een nare strijd tussen de ongelukkige verzekerde en zijn tussenpersoon. Die kreeg namelijk de schuld, omdat hij niet zou hebben verteld, dat er een autoalarm Klasse-3 nodig was.

Uitspraak van het Klachteninstituut: de verzekerde en de adviseur zijn beiden schuldig.

Uiteindelijk was de uitspraak van het Kifid, dat de bewuste tussenpersoon inderdaad niet kon aantonen dat hij zijn klant hier expliciet op gewezen had. Hij was dus tekort geschoten in zijn zorgplicht.

Echter, ook de verzekerde ging niet vrijuit. Die had namelijk ook een plicht. Een controleplicht. En van de verzekerde wordt verwacht, dat hij zijn polis controleert. Daarin was duidelijk te lezen welk autoalarm er geëist werd. Beiden hadden dus schuld aan deze situatie en de schade werd gedeeld.
Voor beiden een strop dus, en de relatie zal er niet beter op geworden zijn….

Autoalarm en diefstaldekking, waar op te letten.

Je koopt een auto naar je zin, en die verzekeringspapieren? Die komen wel. Er arriveert later iets waarop met grote letters geschreven staat POLIS. Dus dan is de auto verzekerd kennelijk.
Doe het zo dus niet, maar let op de volgende zaken:

  • staat er een alarmclausule op de polis;
  • zo ja, welk type alarm, dus welke klasse, wordt er geëist;
  • is er een inbouwcertificaat van het geeiste  alarm meegeleverd bij de auto;
  • is het certificaat nog geldig;
  • lading in een bestelauto meeverzekerd? Ook dan wordt vaak een alarm geeist.

Onderneem dus gelijk actie als één of meer vragen met “nee” moeten worden beantwoord. Is er onduidelijkheid of het juiste autoalarm wel is ingebouwd, of is er geen certificaat. bezoek dan een KIWA-erkend inbouwstation. Daar kan alles snel gecontroleerd en geregeld worden.

Is het autoalarm niet in orde, besteed dan geen geld aan een dure diefstaldekking. Die komt immers toch nooit tot uitkering….

Naar boven