Autoverzekering en Alcohol

De autoverzekering en alcohol gaan niet samen. Op de autoverzekering is meestal een zogenaamde alcoholclausule geplaatst. Deze clausule passen verzekeraars toe met betrekking tot gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. De gevolgen voor de dekking van de autoverzekering zijn stevig. De bepaling kan verstrekkende problemen bij schade opleveren. Depremievergelijker.nl schreef er het volgende artikel over.

Autoverzekering en Alcohol sluiten elkaar uit.

Het betreft een zeer ernstig te nemen bepaling in de polisvoorwaarden van praktisch alle motorrijtuigverzekeringen. Denkt u daarbij aan de autoverzekering, en de motorverzekering. In de voorwaarden van pleziervaartuigenverzekeringen trouwens, nemen de meeste verzekeraars de alcoholclausule gewoonlijk ook op.

De alcoholclausule bepaalt dat:

  • wanneer de bestuurder door het gebruik van alcohol niet in staat is, om het motorrijtuig (of vaartuig) op fatsoenlijke wijze te besturen, de verzekeraar schadevergoeding voor cascoschaden kan weigeren.

Maar het kan nog erger….

Een schadevergoeding die je verzekeraar aan derden moet betalen, op grond van de WA-dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid) op de polis, kan hij verhalen op de bestuurder(!)
En dan kan het echt in de papieren gaan lopen.

Autoverzekering en medicijnen

Minder bekend is, dat verzekeraars in hun voorwaarden van bovengenoemde verzekeringen, het gebruik van drugs en  medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, gelijk stellen met alcohol. Ook iets om op te letten dus, want het wordt allemaal gezien als rijden onder invloed.

Bij de gevolgen van de toepassing van de alcoholclausule staan helaas maar weinig mensen stil. Of ze zijn zelfs niet eens op de hoogte van de bepaling in hun polisvoorwaarden. Het verlies van uw auto of vaartuig (zonder dat daar een cent voor wordt uitbetaald) is een drama op zich. Maar de gevolgen van het terug moeten betalen van een WA-schade kan nog veel verstrekkender zijn.

Zeker als er letsel bij een (onschuldige) tegenpartij is opgetreden, kan een schade in de honderdduizenden euro’s lopen. Die kunnen dan op u verhaald worden.
Los van de maatschappelijke bezwaren, kan alcohol in het verkeer dus ook een levenslange financiële last op de schouders leggen. Ook wordt de betreffende autoverzekering nagenoeg altijd door de verzekeraar opgezegd. Daardoor wordt het afsluiten van een nieuwe verzekering elders, buitengewoon moeilijk en/of zeer kostbaar. Soms zelfs onmogelijk.

Vanaf 1 januari 2006 is het promillage waarmee een beginnende bestuurder achter het stuur mag zitten verlaagd. Van 0,5 naar 0,2 promille. Deze wettelijke regeling geldt voor iedereen die sinds 30 maart 2002 een auto- of motorrijbewijs heeft, of nog gaat halen. Voor deze automobilisten en motorrijders geldt de limiet van 0,2 promille gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs. Daarna is de grens dus 0.5 promille.

Meer goede informatie over alcohol in het verkeer vindt u bij het Trimbos Instituut

Autoverzekering en alcohol, een onmogelijke combinatie dus!

 

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven