Autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling, hoe verder?

Als uw autoverzekeraar uw autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling, ondervindt u meestal problemen om uw autoverzekering bij een andere maatschappij onder te brengen. Hier volgt een oplossing als uw autoverzekering is opgezegd wegens wanbetaling.

Autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling.

Uw autoverzekeraar heeft uw autoverzekering beëindigd wegens het niet (tijdig) betalen van de premie; het zogenaamde royement wegens wanbetaling. Vaak weigert de maatschappij waar u uw autoverzekering had ondergebracht, om u weer opnieuw te verzekeren.

Als de autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling start meestal een zoektocht langs vele autoverzekeraars om toch een een verzekering te krijgen af te sluiten. Veel verzekeraars rekenen u de wanbetaling zwaar aan. In veel gevallen kan Depremievergelijker.nl u toch helpen met het vinden van een nieuwe betaalbare autoverzekering. Ook als u wegens wanbetaling elders geroyeerd bent. Daarbij gelden in ieder geval al wel enige spelregels:

  1. U kunt uw aanvraag voor uw autoverzekering gewoon via de premieberekeningssite van Depremievergelijker.nl zelf aanvragen. Als uw autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling, vermeldt u dit dan bij de slotvragen.
  2. Houdt u er rekening mee, dat u altijd minimaal een halfjaarpremie vooruit dient te betalen voor uw nieuwe autoverzekering. u kunt dus niet per maand of kwartaal betalen in het eerste verzekeringsjaar.
  3. Ook vragen wij  u om een verhaalsbijstandverzekering bij ons te sluiten, om problemen bij het verhalen van een schade te voorkomen. De jaarpremie voor deze (beperkte) rechtsbijstandverzekering bedraagt doorgaans € 24,- per jaar. Als uw autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling bij ons vlak na een schade, loopt de behandeling in elk geval door.
  4. U kunt nog geen voorlopige dekking krijgen, en de verzekeraar zal het kenteken nog niet bij de RDW aanmelden. Eerst zal de maatschappij uw aanvraag moeten accepteren.
  5. voorts geldt daarbij dat, indien een autoverzekeraar u opnieuw accepteert, eerst de premie moet zijn ontvangen voordat er voorlopige dekking kan worden afgegeven en de polis kan worden opgemaakt;
  6. Tenslotte wordt iedere zaak individueel bekeken; de duur van de wanbetaling, en u dus niet verzekerd was, speelt bijvoorbeeld een rol bij de acceptatie.

En als de autoverzekering dan geaccepteerd is, hoe gaat het dan verder?

Er is nu nog GEEN dekking; dat is helaas nog niet direct mogelijk als uw vorige autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling.

Zoals hierboven beschreven, dient u minimaal een halfjaarpremie vooruit te betalen, voordat de dekking van uw nieuwe verzekering kan ingaan. De premie en de poliskosten staan vermeld op de nota.

Op de dag NA ontvangst van uw premie, gaat de dekking in.

De ingangsdatum is over maximaal tien dagen.
Op uw polis ziet u, dat de ingangsdatum pas over tien dagen is. Dit is de periode die u heeft, om de premie te voldoen. Heeft u binnen deze tien dagen niet betaald, dan wordt de verzekering automatisch weer geroyeerd en wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen. Er is dus ook geen dekking geweest. Wederom is de autoverzekering geroyeerd door wanbetaling en dat moeten we dus echt voorkomen.

Natuurlijk behoeft u deze tien dagen niet “uit te zitten”
Als u eerder de premie betaalt, dan gaat de dekking ook eerder in.

Een voorbeeld:

Een voorbeeld:

U vraagt op 5 januari de verzekering aan en geeft op, dat uw vorige autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling.
De verzekering wordt door onze verzekeraars geaccepteerd, en u ontvangt de polis met als ingangsdatum 15 januari. Tien dagen later dus.
U betaalt de premie echter op 7 januari, en het geld komt bij verzekeraars binnen op 8 januari.

De dekking gaat dan in op 9 januari. Dus, op de dag na ontvangst van de premie.

Hoe betaalt u de eerste premie voor uw nieuwe verzekering?

Maakt u de premie zo snel mogelijk over naar

NL97 ABNA 05386 18280

ten name van Voogd & Voogd te Middelharnis.

Wilt u daarbij uw kenteken vermelden.

Alles duidelijk? Dan gaan we aan de slag.

Indien uw autoverzekering is geroyeerd door wanbetaling, via Depremievergelijker.nl, dan kunnen wij deze verzekering alleen weer aanmelden bij de maatschappij waar u verzekerd was.

U kunt onder dit artikel  direct de jaarpremie (Of de premie per half jaar) voor uw auto berekenen en de verzekering aanvragen. Geeft u bij de desbetreffende vraag aan, dat u elders wegens wanbetaling geroyeerd bent. Depremievergelijker.nl…Dan weet u het zeker!

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven