Zijn er extra dekkingen nodig op de autoverzekering?

extra dekkingen autoverzekering verwarrend

Zijn er extra dekking nodig op de autoverzekering of de bestelautoverzekering? De vele extra dekkingen die je allemaal bij autoverzekeringen kunt afsluiten, maken de keuze niet altijd gemakkelijk.
De verzekering van de auto, is één van de meest uitgeplozen polissen. Het leeft duidelijk, en we zijn er maar druk mee. Maar is de superpolis gevonden, dan wordt er later nog een oerwoud aan extra dekkingen voorgeschoteld.

Wat zijn extra dekkingen op de autoverzekering

Het vraagt vaak al heel wat denkwerk om te beslissen of de auto alleen WA verzekerd moet worden, of misschien wat uitgebreider met een WA+ (ook wel WA-Extra of Beperkt-Casco genoemd) Of voorlopig toch beter All-Risks. Is dat duidelijk, dan ben je er nog niet; dan begint de keuzestress vaak pas echt. Want voordat je op “afsluiten” kunt klikken, verschijnen dekkingen als Ongevallen-Inzittenden, Rechtsbijstand enzovoorts.

Waar hebben we het eigenlijk over, zijn die extra dekkingen allemaal wel nodig, en zo ja, wat doen ze voor je. Ik heb, voor een goed overzicht, de volgende extra verzekeringen naast de autoverzekering, op een rijtje gezet.
En…eh….het aantal gaat niet meevallen. Maar hulp is onderweg, en ik hoop het snel duidelijk is.

De extra dekkingen:

 • Ongevallen-Inzittenden;
 • Schade-Inzittenden;
 • Verhaalrechtsbijstand;
 • Rechtsbijstand;
 • Rechtsbijstand voor Verkeersdeelnemers;
 • Pechhulp;
 • Vervangend Vervoer;
 • Verlengde Nieuwwaarderegeling;
 • No-Claimbeschermer;
 • Transportverzekering;
 • Helm en Kleding;
 • Misschien vergeet ik er nog…..

Extra verzekeringen bij mijn autoverzekering altijd noodzakelijk?

Ten eerste: je moet niets! De bezitter (of liever, de kentekenhouder) van een auto is verplicht een WA-verzekering af te sluiten en in stand te houden. Zolang de auto niet is geschorst natuurlijk. Maar verder is het toch vooral “vrijheid blijheid”

Wanneer nu wel, en wanneer nu niet.  En wat kost het ongeveer. Ik zal de belangrijkster dekkingen in het kort bespreken, en eventueel verwijzen naar meer informatie. Het is geen verzekeringstechnisch leerboek over autoverzekeringen dat de bedoeling heeft, op alle fronten volledig te zijn. Het gaat om de grote lijn.

Ongevallen-Inzittenden (OI)

Deze extra dekking verzekert de gevolgen voor de inzittenden na een ongeval met de  auto. Doorgaans zijn er twee “rubrieken” verzekerd:

 • een rubriek A met een verzekerd bedrag bij overlijden, bijvoorbeeld Euro 5.000,-
 • een rubriek B met een verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit, bijvoorbeeld Euro 20.000,-

Uiteraard als gevolg van het ongeval. Het maakt niet uit, wie hier schuldig aan was.

niet doen: als u en de inzittenden van de auto altijd dezelfde mensen zijn, die al een goede overlijdensrisicoverzekering hebben en ongevallenverzekering hebben. Of je vermogenssituatie is zo goed, dat je de bovengenoemde bedragen gemakkelijk zelf kunt dragen.

wel doen: u rijdt privé nog wel eens met andere passagiers en u voelt zich verplicht iets te regelen als die door een ongeval in uw auto overlijden, of blijvend invalide raken. Ook voor uzelf, als u al weet, dat u eventuele hoge kosten die invaliditeit met zich meebrengen, niet zomaar even kunt ophoesten  (Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in huis)

Kortom, het is niet levensgevaarlijk om in een auto te stappen, zonder deze dekking. Het is een financieel steuntje in de rug voor u en uw passagiers, maar geen allesomvattende “superdekking” de premies zijn er dan ook naar: voor zo’n Euro 1.50 tot Euro 2,- per maand heb je al een heel behoorlijke Ongevallendekking voor de inzittenden.

Meer over deze extra dekking schreef ik in een uitgebreider artikel over de ongevallendekking.

Schade-inzittenden (SI)

Vertoont veel gelijkenissen met de Ongevallen-inzittendendekking maar heeft als belangrijk verschil, dat alleen de werkelijke schade wordt vergoed. Dat klinkt als “minder” maar komt in de praktijk vaak tot veel betere regelingen. Het kan schade ten gevolge van overlijden zijn, blijvende invaliditeit, maar ook materiële zaken in de auto die na een ongeval beschadigd raken. Denk bijvoorbeeld aan een telefoon of een laptop. Ook inkomensverlies is verzekerd. Daarom geen aparte rubrieken, maar één hoge verzekerde som voor alle inzittenden tezamen. Vaak Euro 1.000.000,-

niet doen: ik nodig iedereen uit om mij hier te helpen met het aanleveren van argumenten. Overlijdens risicoverzekeringen hebben de meeste mensen wel; oké. En als je werknemer bent, is er nog een sociaal vangnet (hoewel, vangnet) Maar verder….het verzekerde bedrag op de SI is vaak zo hoog, dat kosten van extra medische zorg, inkomensverlies, het afbreken van een carrière, enzovoorts, toch goed kunnen worden opgevangen met deze extra dekking.

wel doen: als zelfstandige is deze dekking toch zeer het overwegen waard; er zijn voor hen niet veel andere regelingen bij invaliditeit. Ook al is er een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering, echt blijvend invalide raken veroorzaakt soms hoge kosten. Ook voor werkgevers zeer geschikt als (o.a.) werknemers in het kader van hun werk reizen. Op de bestelautoverzekering, heeft deze dekking dus de voorkeur.

Premie-indicatie: zo’n Euro 3.50 tot Euro 4.50 per maand. Ik vind dit toch zeer het overwegen waard.

Meer informatie over deze aantrekkelijke extra dekking, vind je op Depremievergelijker.nl in mijn artikel over Schade-inzittenden.

Verhaalsbijstandsverzekering en Rechtsbijstandsverzekering

Deze extra dekking op de autoverzekering en de bestelautoverzekering, biedt juridische hulp bij schade door een rechtsbijstandsverzekeraar. Dit zijn nu typisch van die aanvullingen, die ik in heel veel gevallen van harte adviseer, om mee te verzekeren.
Daar is inmiddels heel veel over gezegd en geschreven, ook veel tegenargumenten, maar in mijn praktijk blijkt toch iedere keer het nut weer. Een rechtsbijstandsverzekeraar zorgt bijvoorbeeld voor een expert om je schade op te nemen (ook de letselschade!!) en heeft gespecialiseerd verkeersjuristen in dienst. In sommige gevallen procedeert men zelfs voor je.

niet doen: je hebt al een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering met verkeersdekking. Ook nog eens op de auto, zou dubbel zijn.

wel doen: in bijna alle andere gevallen, zou ik zeggen. Een belangrijke extra dekking.

Stel, je bent alleen WA verzekerd met je auto en een ander veroorzaakt schade; misschien zelfs letselschade. Wie bepaalt je schade? Iemand moet er voor zorgen, dat je schadeloos wordt gesteld. Wie is op hoog juridische geschoold op het gebied van verkeersrecht? En welke partij draagt de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure? Juist: een rechtsbijstandsverzekeraar. Maar ook als je zelf Volledig-Casco verzekerd bent…dan nog moet eventuele letselschade verhaald worden. Dat doet je autoverzekeraar namelijk niet.  En als je in het buitenland iets gebeurd? Zeer zinvol dus, die rechtsbijstand.

Premie-indicatie: vanaf Euro 1,90 tot Euro 6,- per maand voor de uitgebreidste dekking

Meer over de verschillen tussen de dekkingen zoals Verhaalsrechtsbijstand, Autorechtsbijstand en Rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers, staat in mijn rechtsbijstandsartikel.

Pechhulp bij de autoverzekering en de bestelautoverzekering

De tijden dat alleen bij de ANWB de pechhulp kon worden gekocht, liggen al ver achter ons. En dat is altijd gezond als om een product gaat, met maar één aanbieder. Een monopolie immers, is nooit in het belang van de consument. Tegenwoordig is de pechhulpverzekering als één van de extra dekkingen snel en eenvoudig op vrijwel iedere autoverzekeringen te zetten. Grote mondiale spelers hebben zich ook in Nederland gevestigd zoals bijvoorbeeld Allianz Assistance. Deze nieuwe partijen leveren uitstekende en snelle pechhulp.

niet doen: als je al een ANWB-abonnement hebt, en je daar gewoon het goede gevoel bij hebt. Het is een oude bekende naam, en serviceverlening is nog steeds goed.

wel doen: als de volgende voordelen je aanspreken:
-meestal zijn de pechhulpdekkingen op autoverzekeringen wat goedkoper;
-voor dekking in het buitenland hebben de grote mondiale merken alles in één hand;
-administratief gemak: verkoop je je auto, of schors je die tijdelijk, dan loopt de
pechhulpverzekering NIET automatisch gewoon door. En daar betaal je dan ook niet voor.

Meer over de pechhulpdekkingen op de autopolis lees je op Depremievergelijker.nl
bij Pechhulp bij de Autoverzekering en Pechhulp bij de Bestelautoverzekering.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven