Autoverzekering en Alcohol

De autoverzekering en alcohol gaan niet samen. Op de autoverzekering is meestal een zogenaamde alcoholclausule geplaatst, die wordt toegepast met betrekking tot gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. De gevolgen voor de dekking van de autoverzekering zijn stevig. De bepaling kan verstrekkende bij schade veel problemen opleveren. Depremievergelijker.nl schreef er het volgende artikel over.

Autoverzekering en Alcohol sluiten elkaar uit.

Het betreft een zeer ernstig te nemen bepaling in de polisvoorwaarden van praktisch alle motorrijtuigverzekeringen, zoals de autoverzekering, en de motorverzekering. In de voorwaarden van pleziervaartuigenverzekeringen trouwens, wordt de alcoholclausule gewoonlijk ook opgenomen.

De alcoholclausule bepaalt dat:

  • wanneer de bestuurder door het gebruik van alcohol, niet in staat kan worden geacht het motorrijtuig (of vaartuig) op fatsoenlijke wijze te besturen, schadevergoeding voor cascoschaden kan worden geweigerd.

Maar het kan nog erger….

Een schadevergoeding die aan derden moet worden voldaan, op grond van een WA-dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid) op de polis, kan worden verhaald op de bestuurder(!)
En dan kan het echt in de papieren gaan lopen.

Autoverzekering en medicijnen

Minder bekend is, dat de in voorwaarden van vele autoverzekeringen, het gebruik van drugs en  medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, gelijk gesteld wordt met alcohol. Ook iets om op te letten dus, want het wordt allemaal gezien als rijden onder invloed.

Bij de gevolgen van de toepassing van de alcoholclausule staan helaas maar weinig mensen stil, of zijn zelfs niet eens op de hoogte van de bepaling in hun polisvoorwaarden. Hoewel het verlies van auto of vaartuig (zonder dat daar een cent voor wordt uitbetaald) al een drama op zich kan zijn, kunnen de gevolgen van het terug moeten betalen van een WA-schade nog veel verstrekkender zijn.

Zeker als er letsel bij een (onschuldige) tegenpartij is opgetreden, kan een schade in de (vele) honderdduizenden euro’s lopen.
Los van de maatschappelijke bezwaren, kan alcohol in het verkeer dus ook een levenslange financiele last op de schouders leggen. Ook wordt de betreffende autoverzekering nagenoeg altijd door de verzekeraar opgezegd en is het sluiten van een nieuwe verzekering elders, buitengewoon moeilijk en/of zeer kostbaar, zo niet onmogelijk.

Vanaf 1 januari 2006 is het promillage waarmee een beginnende bestuurder achter het stuur mag zitten verlaagd van 0,5 naar 0,2 promille. Deze wettelijke regeling geldt voor iedereen die sinds 30 maart 2002 een auto- of motorrijbewijs heeft of nog gaat halen. Voor deze automobilisten en motorrijders geldt de limiet van 0,2 promille gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs. Daarna is de grens dus 0.5 promille.

Meer goede informatie over alcohol in het verkeer vindt u bij het Trimbos Instituut

Autoverzekering en alcohol, een onmogelijke combinatie dus!

Naar boven