Autoverzekering en Wanbetaling

Als uw autoverzekering wegens wanbetaling is geroyeerd, ontstaan er vaak problemen om uw autoverzekering bij een andere maatschappij onder te brengen. Hier volgt een oplossing als uw autoverzekering is opgezegd wegens wanbetaling.

De autoverzekering wordt beeindigd wegens het niet (tijdig) betalen van de premie; het zogenaamde royement wegens wanbetaling. Niet zelden weigert de maatschappij waar u uw autoverzekering had ondergebracht, om u na het royement wegens wanbetaling weer opnieuw te verzekeren.

In vele gevallen start dan een zoektocht langs vele autoverzekeraars om toch een een autoverzekering te krijgen; de wanbetaling wordt u doorgaans zwaar aangerekend. In veel gevallen kan Depremievergelijker.nl u toch helpen met het vinden van een nieuwe betaalbare autoverzekering; ook als u wegens wanbetaling elders geroyeerd bent. Daarbij gelden in ieder geval al wel enige spelregels:

  • u kunt uw aanvraag voor uw autoverzekering gewoon via de premieberekeningssite van Depremievergelijker.nl zelf aanvragen. Als er sprake is geweest van royement wegens wanbetaling elders, vermeldt u dit dan bij de slotvragen die u zullen worden gesteld;
  • houdt u er rekening mee, dat er altijd minimaal een halfjaarpremie vooruit betaald dient te worden voor uw nieuwe autoverzekering. Betaling per maand of kwartaal e.d. is dus voor het eerste verzekeringaar niet mogelijk. Voorts zijn de eerste (eenmalige) poliskosten voor dit soort speciale zaken hoger en bedragen € 25,- Ook vragen wij  u om een verhaalsbijstandverzekering bij ons te sluiten, om problemen bij het verhalen van een schade te voorkomen. De jaarpremie voor deze (beperkte) rechtsbijstandverzekering bedraagt doorgaans € 24,-
  • er wordt geen voorlopige dekking verleend en het kenteken wordt nog niet bij de RDW aangemeld zolang de aanvraag van uw nieuwe autoverzekering nog in behandeling is;
  • voorts geldt daarbij dat, indien u opnieuw geaccepteerd wordt, eerst de jaarpremie moet zijn ontvangen voordat er voorlopige dekking kan worden afgegeven en de polis kan worden opgemaakt;
  • tenslotte wordt iedere zaak individueel bekeken; de duur van de wanbetaling, en u dus niet verzekerd was, speelt bijvoorbeeld een rol bij de acceptatie.

Indien uw autoverzekering wegens wanbetaling is geroyeerd via Depremievergelijker.nl, dan kunnen wij deze autoverzekering alleen weer aanmelden bij de maatschappij waar u verzekerd was. Bent u een nieuwe klant, dan staan alle maatschappijen waarmee wij zaken doen in principe tot uw beschikking.

Autoverzekering geroyeerd wegens wanbetaling? Hoe nu verder te handelen…

U kunt onder dit artikel  direct de jaarpremie (Of de premie per half jaar) voor uw auto berekenen en de verzekering aanvragen. Geeft u bij de desbetreffende vraag aan, dat u elders wegens wanbetaling geroyeerd bent. Depremievergelijker.nl…Dan weet u het zeker!

(Het laden van de module autoverzekering kan enige seconden duren…)

Naar boven