B/M-korting

B/M-korting geeft vaak een vertekend beeld

De B/M-korting (ook wel No-claimkorting genoemd) op de autoverzekering, geeft vaak een vertekend beeld van de premie die uiteindelijk betaald moet worden. Hoe hoger de B/M-korting, hoe lager de premie, zo wordt vaak gedacht. Het percentage van deze Bonus/Malus-korting is echter vaak ook pure marketing van verzekeraars.

B/M-korting kan behoorlijk misleidend zijn

Maatgevend voor de hoogte van de premie, is het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd.
Door de onderlinge concurrentie tussen verzekeraars, ontsluit zich vervolgens een mistig schimmenspel met de kortingspercentages, als u uw schadevrije jaren opgeeft voor uw nieuwe autoverzekering.
Sommige verzekeraars geven voor uw schadevrije jaren 65% korting, anderen 45% en er zijn ook nog andere percentages mogelijk.

Maar korting waarop….

Waar krijgt u nu eigenlijk B/M-korting op

De B/M-korting wordt gegeven over de zogenaamde bruto premie van bijvoorbeeld een autoverzekering. Deze bruto premie is de premie zonder welke korting dan ook. Hoe hoger je deze premie stelt als verzekeraar, hoe hoger het percentage “korting” dat je kunt geven op een verzekering.
Het is immers een psychologisch gegeven, dat een hoog kortingspercentage het altijd goed doet bij de potentiele klant.
Zo komt het dan ook regelmatig voor, dat de uiteindelijk ECHT te betalen premie bij een verzekeraar die een lage korting geeft, toch scherper is, dan bij een verzekeraar die een hoge B/M-korting geeft.

De psychologie achter de B/M-korting en/of No-claim-korting.

Om u een idee te geven van het gegoochel met de kortingen op uw autoverzekering of motorverzekering, heb ik voor een willekeurige auto met 5 schadevrije jaren een premievergelijking gemaakt. U ziet waarschijnlijk gelijk wat ik bedoel:

  • hogere (te betalen!) premies kunnen een toch hoge B/M-korting hebben;
  • lagere premies kunnen toch een lage korting hebben.
B/M-Kortingen
Bonus/Malus-korting

Laat u zich dus niet van de wijs brengen door deze percentages; het zijn (deels)pure marketingtrucks. Verzekeringen zijn vaak populaire onderwerpen op “verjaardagen en partijen” waarbij mensen nogal eens hoog opgeven over hun enorme B/M-korting.
U weet nu beter; Let op wat u per maand daadwerkelijk gaat betalen voor uw autoverzekering

Daar gaat het om, en niet om de hoogte van de B/M-korting.

Naar boven