Royement elders en bij ons geaccepteerd- Hoe dan verder?

Als u bent geaccepteerd na royement elders, heeft u inmiddels de polis ontvangen van ons.
Er gelden wel wat andere spelregels die er belangrijk zijn. Leest u daarom deze toelichting even goed door om misverstanden te voorkomen.

Geaccepteerd na royement elders, door premieachterstanden. Hoe verder.

Allereerst: gefeliciteerd met een nieuw begin en dank, dat u voor Depremievergelijker.nl gekozen heeft.
Laten we samen zorgen voor goede en ongestoorde voortgang van uw nieuwe verzekering in de toekomst.

Waar moet u op letten:

  • Er is nu nog GEEN dekking.

Zoals bekend, dient er minimaal een halfjaarpremie vooruit betaald te worden, voordat de dekking van uw nieuwe verzekering kan ingaan. De premie en de poliskosten staan vermeld op de nota.
Op de dag NA ontvangst van uw premie, gaat de dekking in.

  • De ingangsdatum is over maximaal tien dagen.

Op uw polis ziet u, dat de ingangsdatum pas over tien dagen is. Dit is de periode die u heeft, om de premie te voldoen. Heeft u binnen deze tien dagen niet betaald, dan wordt de verzekering automatisch weer geroyeerd en wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen. Er is dus ook geen dekking geweest.

Natuurlijk behoeft u deze tien dagen niet “uit te zitten”
Als u eerder de premie betaalt, dan gaat de dekking ook eerder in.

Een voorbeeld:

U vraagt op 5 januari de verzekering aan en geeft op, dat er sprake is van een royement wegens  wanbetaling bij een andere verzekeraar.
De verzekering wordt door onze verzekeraars geaccepteerd, en u ontvangt de polis met als ingangsdatum 15 januari. Tien dagen later dus.
U betaalt de premie echter op 7 januari, en het geld komt bij verzekeraars binnen op 8 januari.

De dekking gaat dan in op 9 januari. Dus, op de dag na ontvangst van de premie.

Hoe betaalt u de eerste premie voor uw nieuwe verzekering.

Maakt u de premie zo snel mogelijk over naar

NL97 ABNA 05386 18280

ten name van Voogd & Voogd te Middelharnis.

Wilt u daarbij uw kenteken vermelden

 

 

 

Naar boven