Schadevrije jaren in Roy-data van de Autoverzekering

Schadevrije jaren autoverzekering in Roy-data vaak niet duidelijk.

Schadevrije jaren in Roy-dataHet aantal schadevrije jaren in Roy-data van de autoverzekering, geeft vaak aanleiding tot misverstanden.
Roy-data is de centrale database van autoverzekeraars, waarin men bijhoudt hoeveel jaren een verzekerde heeft opgebouwd.
Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering blijkt vaak, dat veel mensen niet precies op de hoogte zijn van het werkelijke aantal schadevrije jaren. Vaak komt er dan een te lage premie uit verschillende vergelijkingen, en volgt later de teleurstelling.

De misverstanden zijn talrijk, en in dit artikel wil ik graag uitleggen waar u op moet letten.

 

Schadevrije jaren in Roy-data van de Autoverzekering, de eerste drie misverstanden:

Veel mensen denken, dat het aantal jaren dat men het rijbewijs heeft (zonder schade) gelijk is, aan het aantal schadevrije jaren in Roy-data.

Dit is de grootste vergissing. Schadevrije jaren kunnen alleen worden opgebouwd door daadwerkelijk een lopende motorrijtuigverzekering in stand te houden. Als u in uw leven bijvoorbeeld twee jaar geen verzekering op eigen naam heeft, worden er dus ook geen schadevrije jaren opgebouwd.

Dat de opgebouwde schadevrije jaren in Roy-data van de autoverzekering, levenslang geldig blijven.

Helaas is dit niet zo. Schadevrije jaren bleven tot medio 2015 maximaal één jaar geldig, als u een motorrijtuigverzekering beëindigde. Daarna vervielen de jaren.
Het was daarom verstandiger om een verzekering op te schorten. Dan namelijk, blijven de jaren maar liefst drie jaar voor u gereserveerd.
Halverwege 2015 is door verzekeraars besloten om deze ongelijkheid op te heffen. De schadevrije jaren blijven nu ook bij een geroyeerde verzekering maximaal drie jaar geldig.

De jaren per persoon worden opgebouwd, en vervolgens tegelijk op verschillende voertuigen van toepassing kunnen zijn.

Stel, u heeft al een personenauto verzekerd. Later sluit u ook nog een bestelwagenverzekering af of een motorverzekering, krijgt die verzekering dan automatisch ook de opgebouwde schadevrije jaren?
Schadevrije jaren worden niet alleen per persoon, maar ook per polis opgebouwd. Als u bijvoorbeeld op een autoverzekering drie schadevrije jaren heeft, en vervolgens een tweede auto koopt, moet u met de verzekering voor deze tweede auto weer gewoon met nul schadevrije jaren beginnen.
Sommige verzekeraars geven weliswaar korting voor de autoverzekering een tweede gezinsauto, of voor een motorverzekering, maar de schadevrije jaren starten bij nul jaar(!)

Nog meer valkuilen bij de schadevrije  jaren.

Dat de schadevrije jaren opgebouwd met een leaseauto of een auto van de werkgever, “automatisch” meetellen voor de eigen opbouw van de eigen jaren.

De schadevrije jaren in Roy-data van de autoverzekering van een leasewagen, komen NIET op uw naam te staan. Deze jaren blijven “eigendom” van de eigenaar van de auto, de leasemaatschappij. Hetzelfde geldt, voor de auto van een werkgever. Soms is een autoverzekeraar wel bereid om de schadevrije jaren (of een deel daarvan) toch toe te kennen als u weer een eigen verzekering afsluit, maar dat is niet automatisch het geval.

Dat de jaren die de partner heeft opgebouwd, automatisch gelden voor de andere partner.

Het wordt vervelend, maar ook dit is niet het geval. De praktijk is, dat er één auto is, in het gezin waarmee beide partners rijden. Vaak weet men na vele jaren niet eens meer, wie de autoverzekering ooit afsloot. Wanneer de relatie strandt, meent ieder recht op de schadevrije jaren te hebben. Want, “wij reden toch jaren schadevrij in dezelfde auto” De schadevrije jaren echter, blijven bij de (oorspronkelijke) verzekeringnemer en dat kan soms behoorlijk pijn doen.

Dat jaren die schadevrij zijn gereden met een auto van Greenwheels, ook meetellen.

Dit is helaas ook niet het geval. Greenwheels heeft zelf de auto verzekerd met een eigen verzekering. De schadevrije jaren zijn dus niet van u.

Schadevrije jaren in Roy-data moeten duidelijker worden voor u.

Gelukkig is er begin 2014 wat veranderd, althans, voor wat betreft de duidelijkheid. Verzekeraars namelijk, hebben afgesproken om de verzekeringnemers vaker en duidelijker te informeren over de stand van de schadevrije op hun verzekering. En wel minimaal EEN keer per jaar. De afspraak geldt niet voor de bromfietsverzekering, maar dit is toch echt een hele verbetering. In de praktijk zal het er op neer komen, dat verzekeraars het aantal schadevrije jaren vermelden:

  • op een nieuwe  polis;
  • bij een schorsing van de polis;
  • bij de jaarlijkse verlenging bij het royement van de verzekering.

De schadevrije jaren in Roy-data van de autoverzekering zijn dan dus veel beter te volgen en duidelijk is dan ook, op wiens naam deze jaren staan.

 

 

Naar boven