No-Claimbeschermer voor uw autoverzekering

Stel met de No-Claimbeschermer uw no-claim op de autoverzekering zeker.

Een No-Claimbeschermer houdt in, dat wanneer u bijvoorbeeld een schuldschade op uw WA-verzekering heeft, een terugval in treden op de zogenaamde Bonus/Malusladder uitblijft. De No Claimbeschermer werkt ook, als uw autoverzekering een WA-Casco-dekking heeft. De No Claimbeschermer is zelfs zinvol, als u door een hoog aantal schadevrije jaren al “automatisch” een zekere bonusbescherming heeft.

Altijd doen?

De Bonusbeschermer, Bonus-Malusbeschermer of No- claimbeschermer (er zijn diverse benamingen voor) is zeker een zinvolle aanvulling, op uw autoverzekering of uw motorverzekering.

U rijdt een (flink) aantal jaren schadevrij. Maar door een schuldschade raakt u (een deel van) de opgebouwde korting op de premie kwijt, van uw autoverzekering. Dan benut u toch vaak behoorlijk gedupeerd. Immers, zonder No- Claimbeschermer duurt het meestal jaren, voordat u weer op het niveau zit van voor de schade. Als wordt berekend, wat dan aan extra premie is betaald door de verlaagde korting, kan dit in in de vele honderden euro’s lopen (tot wel enige duizenden toe, afhankelijk van het aantal schaden en type auto) Zonder NoClaim Beschermer kan de autoverzekering dan al snel flink duurder worden.

De volgende tekst wordt, als u de no-claimbeschermer afsluit op uw autoverzekering, doorgaans op de polis geplaatst:

Op deze verzekering is de zgn. no claim garantie van toepassing. Dit betekent dat u eenmaal per verzekeringsjaar een schade, die anders gevolgen zou hebben gehad voor de premiekorting, kan claimen met behoud van de bonus/malus trede. In dat geval blijft het eerstvolgende verzekeringsjaar het kortingspercentage ongewijzigd. De schade heeft wel invloed op de vaststelling van het rekenkundig aantal schadevrije jaren.

Concreet komt het er dus op neer, dat wanneer u in enig verzekeringskaar bijvoorbeeld 55% korting heeft op uw autoverzekering, en in dat jaar een schade claimt die voor terugval in de korting zou zorgen naar bijvoorbeeld 30%, u het volgende verzekeringsjaar uw trede en uw 55% korting behoudt. Dankzij de No-Claimbeschermer!

Met de No-Claimbeschermer nog steeds opbouw No-Claimkorting in het schadejaar?

Neen, dat is een bekend misverstand. U stijgt in het schadejaar niet in de no-claimkorting; u houdt het volgende verzekeringsjaar dus hetzelfde percentage Bonus/Malus-korting en de no claim opbouw blijft dus even stil staan dat jaar. Ook wordt het werkelijk aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd, wel aangepast hetgeen van invloed is als u van verzekeraar wisselt! Ondanks deze “addertjes onder het gras” is de Bonusbeschermer in de meeste gevallen een nuttige aanvulling op uw autoverzekering.

Premies voor een No-Claimbeschermer kunnen, afhankelijk van de gekozen autoverzekeraar, verschillen van Euro 3,50 tot ca Euro 5,- per maand.

Ook voor mensen die al op de hoogste trede van de Bonus/Malusladder staan, kunnen baat hebben bij de No-claimbeschermer. Zij hebben al een soort bonusbescherming want bij een schade zij doorgaans terug naar trede 14. Maar dat betekent vaak, dat men nog steeds de hoogste korting op de autoverzekering heeft. Bij een tweede schade in hetzelfde verzekeringsjaar, is het natuurlijk wèl raak voor de no-claim. Dan komt trede 7 of 8 in zicht hetgeen dan natuurlijk een hogere premie tot gevolg heeft. De No-Claimbeschermer voorkomt dit dan.

Een vraag die wij vaak krijgen is, wat er gebeurt wanneer men nog niet veel schadevrije jaren heeft opgebouwd. Stel, dat je dan met de Bonusbeschermer twee maal schade rijdt in één verzekeringsjaar. Het antwoord is, dat u van de Bonus-beschermer maar één keer per jaar gebruik kunt maken. Een tweede schade in het betreffende jaar leidt dus wel tot terugval van treden (en dus vaak ook de korting!) op uw autoverzekering.

Al met al toch zeker aan te bevelen, zo’n No-claimbeschermer op uw autoverzekering.

Zelf uw autoverzekering of motorverzekering MET No-claimbeschermer berekenen?

Klik hier:

Autoverzekering Vergelijken

Motorverzekering Vergelijken

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven