Autoverzekering, controleer uw polis.

Controle van de Autoverzekering – Altijd doen!

Autoverzekering, controleer uw polis. Het is erg belangrijk in een tijd, waarin alles wat je afspreekt, kennelijk dan pas geldig is, als het op papier staat….
Het is van het grootste belang dat u bij het aangaan van een verzekering altijd de juiste informatie verschaft aan de verzekeraar die nodig is om het risico goed te kunnen beoordelen. Doet u dit niet, dan kunt u uw rechten bij schade verspelen. Net als voor iedere verzekering, speelt dit dus ook voor de autoverzekering, de bestelautoverzekering of motorverzekering. Maar als de polis eenmaal is afgegeven en door u is ontvangen, wat dan?

Nadat u de aanvraag voor uw nieuwe verzekering naar waarheid hebt ingevuld en de polis heeft ontvangen, is er nog een stap te nemen: de controle van uw nieuwe polisbescheiden. Doet u dit vooral en let er goed op, dat er geen onjuistheden worden vermeld. Twijfelt u, dan staat Depremievergelijker altijd graag tot uw dienst. U kunt ons dan om nader advies vragen via een mailtje naar info@depremievergelijker.nl . Verzekeraars namelijk bevestigen op hun polissen namelijk steeds vaker (en uitvoeriger!) onder welke omstandigheden de polis tot stand gekomen is. Het doel is uw duidelijk: het wordt zo voor de verzekerde aanmerkelijk lastiger om bij een eventueel conflict vol te houden dat men “niet op de hoogte was” van wat de maatschappij heeft aangenomen of verondersteld bij het aangaan van de verzekering. Een vaak voorkomende clausule op polissen is de volgende:

De verzekeringnemer is gehouden de op het polisblad vermelde gegevens direct na ontvangst van het polisblad nauwkeurig te controleren. Afwijkingen dan wel onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan de maatschappij gemeld te worden. Na afloop van deze termijn van 14 dagen wordt als vaststaand aangenomen dat de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en dat de gegevens op het polisblad en op andere bij de verzekering behorende documenten correct zijn.

Bent  u het met de redactie van de polis niet eens of ziet u, dat u toch iets over het hoofd heeft gezien bij het aanvragen van de verzekering, laat ons het weten. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Naar boven