Autoverzekering schorsen of royeren

24 augustus 2016 door

Schorsen, of definitief royeren van de autoverzekering, als je je auto verkoopt? Een veelgestelde vraag.
Bij schorsen wordt de verzekering tijdelijk bevroren, maar blijft wel in stand. Bij definitief royeren, vervalt het gehele contract.

Wat is het verschil tussen een autoverzekering schorsen of royeren (beëindigen)

Als de autoverzekering wordt geschorst, ontstaat de volgende situatie:

  • er is geen dekking vanaf de datum van schorsen;
  • en er wordt geen premie meer verbruikt;
  • de stand van de schadevrije jaren blijft intact gedurende drie jaar;
  • de schadevrije jaren worden (daarom) ook niet vrijgegeven in Roy-Data.
  • geen royementskosten van verzekeraars (vaak al snel Euro 12,50)

Schorsen wordt vaak toegepast, Autoverzekering schorsen of royerenals er binnen afzienbare tijd weer een andere auto wordt verzekerd. De polis kan dan snel weer in kracht worden hersteld.
Voorts behoeft niet een geheel nieuwe aanvraag te worden ingediend bij verzekeraars. Dat is echt een voordeel.
En, is er nog premie niet gebruikt op de bestaande polis? Dan wordt die keurig gereserveerd voor je, en verrekend als er weer een andere auto komt.

Een autoverzekering royeren, is definitief einde contract.Autoverzekering beeindigen of schorsen

Als je echter naar een andere verzekeraar wilt, of in een ander land gaat wonen, moet de polis wel definitief geroyeerd worden.
De schadevrije jaren worden dan in Roy-data vrijgegeven en er wordt een financiële afrekening gemaakt.

Dat is het verschil.

Naar boven