Autoverzekering WA Beperkt Casco

Autoverzekering WA Beperkt Casco

Autoverzekering WA Beperkt Casco. Wat houdt dat precies in?

De autoverzekering WA Beperkt Casco, is een uitbreiding op de bekende WA-verzekering op uw autopolis. Met de termen WA-Plus, WA-Extra en WA Beperkt Casco worden verzekeringen bedoeld, die “extra” dekkingen voor uw auto inhouden. Maar welke extra’s verzekert u dan precies met deze dekking op uw autoverzekering?

Direct een WA-Extra-autoverzekering vergelijken? Binnen een 1 minuut heeft u een scherpe premie.


Lees anders snel verder.

Om snel zoveel mogelijk over de Autoverzekering Wa-Beperkt-Cascodekking te weten te komen, heb ik voor u de volgende vier onderwerpen wat verder uitgediept:

 1. Autoverzekering WA Beperkt Casco, WA-Extra, WA-Plus, All Risks, Volledig Casco….HELP!
 2. Wat verzekert u precies met de dekking Beperkt Casco?
 3. De belangrijkste verschillen met Volledig Casco.
 4. Wat nu af te sluiten

1. Autoverzekering WA Beperkt Casco, WA-Extra, WA-Plus, All Risks,
Volledig Casco….HELP!

Laat u zich niet van de wijs brengen. U heeft slechts één keuze te maken. Want al die termen die verzekeraars verzinnen, zoals Wa-Extra, Wa-Plus en Beperkt Casco, komen allemaal op hetzelfde neer. Namelijk: uw auto verzekeren tegen de gevolgen van een aantal “vervelende” evenementen.
Dus, om te beginnen, onderscheidt u heel goed:

  • WA Beperkt Casco (of alle andere namen) of:
  • WA Volledig Casco (ook wel -onjuist- All Risks genoemd)

Ik zal later in dit artikel op de belangrijkste verschillen ingaan. Terug

2. Wat verzekert u precies met de dekking Beperkt Casco?

Laten we eerst eens kijken, waartegen u uw voertuig doorgaans verzekerd met deze dekking Beperkt Casco. Het is heel wat:

  • brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag;
  • het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;
  • diefstal van het voertuig of onderdelen daarvan;
  • verduistering en inbraak;
  • joyriding of pogingen daartoe (mits door anderen dan verzekerde)
  • beschadiging ontstaan gedurende de tijd dat het voertuig was ontvreemd;
  • ruitbreuk, inclusief schade door scherven, mits niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig. Onder ruiten worden doorgaans geen zonnedaken verstaan en in ieder geval geen glas van koplampen;
Autoverzekering WA-Extra (WA-Beperkt Casco) bij Depremievergelijker.nl
  • storm (minimaal windkracht 7) waardoor het motorrijtuig -in stilstand- omver waait, of voorwerpen op/tegen het motorrijtuig terecht komen, dan wel het portier tegen een ander voorwerp of tegen het motorrijtuig zelf open waait. Dit zogenaamde portierrisico wordt in de praktijk overigens door sommige verzekeraars uitgesloten;
  • overstroming, vloedgolf, hagel, lawines, vallend gesteente, instorting, aardverschuiving, aardbeving of soortgelijke natuurrampen;
  • botsing met loslopende of vliegende dieren, uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door de botsing met het dier is toegebracht;
  • rellen, waaronder verstaan worden incidentele geweldmanifestaties;
  • een plotseling van buitenkomend onheil gedurendeautoverzekering-wa-extra-schade-op trein de tijd dat het motorrijtuig voor vervoer per auto, schip, trein of vliegtuig aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd, met uitzondering van schade als schrammen, krassen of lakschade;
  • verontreiniging van de stoffering van het motorrijtuig als gevolg van het kosteloos vervoer van bij een verkeersongeval gewond geraakte personen.

Let u er op, dat het hier een algemene opsomming betreft en dat er per maatschappij verschillen in de dekking kunnen bestaan! Voor nadere informatie kunt u altijd even contact met depremievergelijker.nl opnemen via info@depremievergelijker.nl. Ik zal uw vragen graag beantwoorden.

Meestal vergoeden verzekeraars ook nog andere kosten. Denkt dan aan:

 • kosten van vervangend vervoer;
 • afleverkosten;
 • stallingskosten;
 • noodreparaties;
 • averij grosse;
 • daggeldvergoedingen bij diefstal;
 • bepaalde vergoedingen bij diefstal van autosleutels.

Hierover vindt u diverse andere artikelen in het Kennisblog van Depremievergelijker.nl

Verreweg de meeste maatschappijen vergoeden de schade als gevolg van bovengenoemde evenementen ook, wanneer die het gevolg zijn van slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of eigen gebrek. (De slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of het eigen gebrek zelf, worden dus niet vergoed) Terug

3. De belangrijkste verschillen met Volledig Casco.

Het is u waarschijnlijk al opgevallen: waar staan in de lijst botsingen/aanrijdingen, slippen of van de weg raken?

Welnu, die staan NIET in de lijst van dekkingen van de Autoverzekering WA Beperkt Casco !

Dat is nu net één van de grootste verschillen met All Risks/volledig-Casco. Schade door een aanrijding is dus niet gedekt(!) Een ander belangrijk verschil is, is dat bij de dekking Volledig Casco vaak sprake is van een dekking tegen “alle van buitenkomende onheilen” en dat is erg ruim.

Samengevat komt het eigenlijk op het volgende neer: de Autoverzekering Beperkt Casco kent een lijst met een aantal verzekerde evenementen. Weliswaar een flink aantal, maar daarmee is de dekking ook begrenst. Niet op de lijst? Dan ook geen dekking!

De Volledig Cascodekking kent daarentegen vaak een soort “alle onheilendekking”.
Daaronder vallen ook aanrijdingen, vandalisme, van de weg raken, slippen en botsingen. Ik verwijs u daarvoor graag naar het artikel over de Autoverzekering Casco. Daar leest u meer over de Volledig-Casco-Dekking.  Terug

4. Wat nu af te sluiten? De Autoverzekering WA Beperkt Casco of Volledig Casco?

Er wordt wel gezegd, dat nieuwe auto’s “altijd” Casco verzekerd moeten worden (in de volksmond ook wel met de foute term All Risks aangeduid) waarbij dan zou gelden, dat de dekking minimaal drie tot vijf jaar aangehouden moetworden; daarna zou de dekking Beperkt Casco voldoen.

Van dat soort “rekenregels” moet u zich niet teveel aantrekken. Vele verzekerden van Depremievergelijker hebben een auto van bijvoorbeeld acht jaar oud, en willen nog steeds WA-Casco verzekerd zijn.
Gewoon voor het rustige gevoel. Of omdat ze al zoveel korting hebben opgebouwd, dat een Volledig Cascodekking nog steeds goed binnen hun budget valt. Of dat hun auto nog steeds een behoorlijke waarde vertegenwoordigt. En als die auto bijvoorbeeld total loss gereden wordt, er niet zomaar even geld is voor een nieuwe. En de Autoverzekering WA Beperkt Casco dekt aanrijdingen niet.

Kortom, vraagt u zich steeds af of de premie nog in verhouding staat tot de waarde EN, of u altijd voldoende middelen heeft, om een auto bij een totaal verlies gelijk te vervangen. Of vraagt u mij gewoon even om advies. Daar is Depremievergelijker.nl voor! Terug

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven