Autoverzekering-WA

Autoverzekering-WA-Depremievergelijker.nl

Met de Autoverzekering-WA en Bestelautoverzekering-WA wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering bedoeld, die verplicht gesteld is. Waarom is deze verzekering verplicht? En, wat verzeker je nu eigenlijk met de WA-autoverzekering?

Voor welke voertuigen is de WA-verzekering verplicht?

De wettelijke WA-verzekering is een verplicht onderdeel voor de volgende verzekeringen:

Autoverzekering-WA wettelijk verplicht.

De WA-dekking op de autoverzekering of op de bestelautoverzekering, waarom is die verzekering eigenlijk verplicht?
En waarom dus wèl, voor automobilisten en motorrijders, maar niet voor fietsers en voetgangers? Want je kunt als voetganger of als fietser, toch net zo goed schade veroorzaken in het verkeer?


De kans echter, dat u schade toebrengt met een auto of motor, is wel veel groter. Ook de omvang van een zo’n schade, zal vaak verschillen dan een schade, die u verzaakt op de fiets.
Het is daarom, dat wettelijk is vastgelegd, dat de zwakkere (niet gemotoriseerde) verkeersdeelnemer extra beschermd moet worden. De belangrijkste wet die daar een rol bij speelt, is de WAM. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Daaruit komt de Autoverzekering WA voort.

De WAM en de Autoverzekering-WA

Hoe wordt de verzekeringsplicht geregeld in de WAM?

De WAM legt aan een ieder, die een motorrijtuig op naam heeft te staan, de verplichting op, om bij een toegelaten verzekeraar ten minste een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Dit, om de risico’s van het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer af te dekken: de autoverzekering-WA.

Met andere woorden, mocht u met uw motorrijtuig aan een ander (letsel)schade toebrengen, dan moet de benadeelde niet afhankelijk zijn van uw vermogenspositie. En moet deze benadeelde dus altijd kunnen rekenen op een kapitaalkrachtige verzekeraar, die deze schade zal vergoeden.
De WAM is ook van toepassing op bijvoorbeeld de bestelautoverzekering en de motorverzekering.

Wilt u wat meer lezen over voorbeelden van schaden, die betrekking hebben op autoverzekeringen WA, dan vindt u meer informatie in het artikel Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

De verzekerde bedragen op uw WA-verzekering voor de auto

Ik zal de komende tijd nog meer artikelen aan het onderwerp Autoverzekering WA besteden in het Kennisblog van Depremievergelijker.nl. Maar voorlopig zullen we ons hier beperken tot de hoogte van de dekking zelf.
Op 11 juni 2007 werd, om de wetgeving in Europa gelijk te trekken, de 5e WAM Richtlijn ingevoerd. Het doel was, om de slachtoffers van motorrijtuig-ongevallen nog verder te verbeteren. Hoewel er veel werd veranderd, zullen wij ons eerst met de minimaal verzekerde bedragen bezighouden.

Voor de autoverzekering WA heeft de wetgever die bedragen als volgt vastgesteld:

Algemeen verplichte dekking autoverzekering-WA:

  • Voor personenschade : € 6.070.000,- totaal per gebeurtenis.
  • Voor zaakschade : € 2.500.000,- totaal per gebeurtenis.

Auto’s die zijn ingericht voor vervoer van meer dan acht personen, moeten een dekking hebben voor de aansprakelijkheid van:

  • personenschade : € 10.836.000,- totaal per gebeurtenis;
  • zaakschade : € 2.500.000,- totaal per gebeurtenis;
  • bagageschade : € 40.000,- totaal per gebeurtenis.

Voor auto’s boven 3500 kg, die gevaarlijke stoffen vervoeren dient de autoverzekering WA te voldoen aan:

  • Voor schade waartoe de vervoerde stof aanleiding kan geven:€ 10.000.000,-

Deze bedragen gelden voor motorrijtuigen die onder de WAM vallen.

Opvallend is overigens, dat men in de nieuwe wetgeving onderscheid maakt tussen schade aan zaken, en schade aan personen.

Een autoverzekering WA, beperkt casco of casco berekenen en vergelijken, doet u hier in minder dan één minuut!. U krijgt van Depremievergelijker.nl altijd een gegarandeerd lage premie.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven