Autoverzekering WA

Met de Autoverzekering WA (of Motorverzekering WA) wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering bedoeld, die verplicht gesteld is. Waarom is deze verzekering verplicht? En, wat verzeker je nu eigenlijk met de WA-autoverzekering?
Autoverzekering-WA-Depremievergelijker.nl

Direct en nieuwe goedkope autoverzekering-WA berekenen en vergelijken?
Ga dan snel naar de voordelige premies van de Depremievergelijker.nl via Autoverzekeringen WA
Eerst meer weten over deze wettelijk verplichte WA-verzekering? Lees dan snel verder.

Autoverzekering WA wettelijk verplicht.

De Wa-dekking op de autoverzekering, waarom is die eigenlijk verplicht?
En waarom dus wel voor automobilisten en motorrijders, en niet voor fietsers en voetgangers?
Je kunt als voetganger of als fietser net zo goed schade veroorzaken in het verkeer.
De kans echter, dat u schade toebrengt met een auto of motor, blijkt wel aanmerkelijk groter.
Met name de omvang van een dergelijke schade, zal in de regel veel groter zijn.
Het is daarom, dat wettelijk is vastgelegd, dat de zwakkere (niet gemotoriseerde) verkeersdeelnemer extra beschermd moet worden.  De belangrijkste wet die daar een rol bij speelt, is de WAM. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Daaruit komt de Autoverzekering WA voort.

De WAM en de Autoverzekering-WA

Hoe wordt de verzekeringsplicht geregeld in de WAM?

De WAM legt aan een ieder, die een motorrijtuig op naam heeft te staan, de verplichting op, om bij een toegelaten verzekeraar ten minste een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Dit, om de risico’s van het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer af te dekken: de autoverzekering WA.

Met andere woorden, mocht u met uw motorrijtuig aan een ander (letsel)schade toebrengen, dan moet de benadeelde voor de schadevergoeding niet afhankelijk zijn van uw vermogenspositie. En, dus  altijd kunnen rekenen op een kapitaalkrachtige verzekeraar die voor deze schade kan opkomen.
De WAM overigens, is net zo goed van toepassing op bijvoorbeeld de bestelautoverzekering en de motorverzekering.

Wilt u wat meer lezen over voorbeelden van schaden, die betrekking hebben op autoverzekeringen WA, dan vindt u meer informatie in het artikel Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

De verzekerde bedragen op uw WA-verzekering voor de auto

Er zullen de komende tijd nog meer artikelen aan het onderwerp Autoverzekering WA worden besteed in het Kennisblog van Depremievergelijker.nl .Voorlopig zullen we ons hier beperken tot de hoogte van de dekking zelf.
Op 11 juni 2007 werd, om de wetgeving in Europa gelijk te trekken, de 5e WAM Richtlijn ingevoerd. Het doel was, om de slachtoffers van motorrijtuig-ongevallen nog verder te verbeteren. Hoewel er veel werd veranderd, zullen wij ons eerst met de minimaal verzekerde bedragen bezighouden.

Voor de autoverzekering WA zijn die bedragen als volgt vastgesteld:

Algemeen verplichte dekking autoverzekering WA:

  • Voor personenschade : € 6.070.000,- totaal per gebeurtenis.
  • Voor zaakschade : € 2.500.000,- totaal per gebeurtenis.

Voor auto’s, ingericht voor vervoer van meer dan acht personen, dient de dekking van de autoverzekering WA te bedragen:

  • Voor personenschade : € 10.836.000,- totaal per gebeurtenis;
  • Voor zaakschade : € 2.500.000,- totaal per gebeurtenis;
  • Voor bagageschade : € 40.000,- totaal per gebeurtenis.

Voor auto’s boven 3500 kg, die gevaarlijke stoffen vervoeren dient de autoverzekering WA te voldoen aan:

  • Voor schade waartoe de vervoerde stof aanleiding kan geven:€ 10.000.000,-

Deze bedragen gelden voor motorrijtuigen die onder de WAM vallen.

Opvallend is overigens, dat in de nieuwe wetgeving onderscheid wordt gemaakt tussen schade aan zaken en schade aan personen.

Een autoverzekering WA, beperkt casco of casco berekenen en vergelijken, doet u hier in minder dan één minuut!. U krijgt van Depremievergelijker.nl altijd een gegarandeerd lage premie.Naar boven