Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

De wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, kortweg de WA-verzekering, is de basis van iedere motorrijtuigverzekering. Wat heeft u met deze dekking nu precies verzekerd?
Als u een motorrijtuig op uw naam heeft staan, is een Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht. Met deze zeer belangrijke dekking verzekert u zich tegen de financiële gevolgen, als u met uw motorrijtuig schade toebrengt aan personen of zaken, en daarvoor aansprakelijk bent. Iedere autoverzekering heeft dus tenminste een aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De wet die ten grondslag ligt aan de verplichte dekking, is de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, kortweg de WAM.

Wanneer stelt de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dekking verplicht?

Alleen het feit al, dat het motorrijtuig op uw naam staat, levert u de verzekeringsplicht op.
Het is voor deze wettelijke verzekeringsplicht niet van belang, of u met het motorrijtuig rijdt of niet. Soms denken mensen, dat wanneer zij hun auto op het eigen erf is stallen, en er niet mee rijden, er ook geen WA-verzekering behoeft te zijn afgesloten. Daar staan echter stevige boetes op van de RDW. De controle op de naleving van de verzekeringsplicht ligt namelijk bij deze instantie, en die controle gebeurt geheel geautomatiseerd. In de regel ziet deze instantie dus zeer snel dat een verzekeraar zich heeft afgemeld. Om van die plicht ontslagen te worden, moet u het kenteken laten schorsen. Dit kan op een postagentschap of bij de RDW zelf, op hun site. Er mag dan in het geheel niet meer met de auto worden gereden.

Wat wordt er met de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verzekerd?

Onder andere bij de autoverzekering WA,  gebruikt men in de regel de volgende definitie:

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken (met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade) die met of door het motorrijtuig is veroorzaakt. In de dekking is mede begrepen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig, tenzij de schade is ontstaan tijdens laad- en loswerkzaamheden.

Enige zaken verdienen extra aandacht.

Zo dekt de verzekeraar ook de schade die voortvloeit uit de schade die u in eerste instantie heeft veroorzaakt. Dat is een belangrijke uitbreiding van de dekking. Hieronder een voorbeeld.

Een voorbeeld van het grote nut van de aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen:

Bram heeft zijn mooie antieke klok verkocht aan een vriend en beloofd, de klok bij die vriend thuis te komen bezorgen. Tijdens de rit naar zijn vriend gaat het echter ernstig mis. Er treedt onverwacht een file op en Bram moet stevig remmen. Toevallig bevindt ook Karel in zijn snelle sportwagen zich op dat moment op de weg en wel precies achter Bram. Altijd weer genietend van de vele pk’s die tot zijn beschikking staan, remt Karel echter dit keer net te laat en boort zich met een enorme dreun in de achterzijde van de auto van Bram.

Bij deze schade kwam nogal wat kijken…

U begrijpt dat de aansprakelijkheid van Karel al snel vast was komen te staan. Bram had het achteropkomend verkeer niet nodeloos gehinderd en Karel had gewoon niet voldoende afstand gehouden. De WA-verzekeraar van Karel moest alle schade aan de auto van Bram betalen, die werd immers in eerste instantie toegebracht. Echter, door de klap was ook de kostbare antieke klok die Bram vervoerde onherstelbaar beschadigd geraakt. Voorts kwam de arme Bram twee weken in het ziekenhuis te liggen en kon zijn werk als zelfstandig handelsreiziger ruim 2 maanden niet uitoefenen. Het gebruik van zijn rechterarm zou blijvend beperkt blijven…..

Het bleef dus niet bij de autoschade alleen. De verzekeraar van Karel moest ook de (uit deze schade voortvloeiende) schade aan de klok betalen

  • de medische kosten van Bram;
  • zijn verlies aan inkomsten omdat hij twee maanden uit de running was:
  • smartengeld wegens geleden pijn;
  • en, een vergoeding voor het functieverlies van Bram’s arm!

Schade door een motorrijtuig of schade met een motorrijtuig?

Ook leest u in de bovenstaande dekkingsdefinitie, dat men het heeft over schade die is veroorzaakt MET of DOOR een motorrijtuig. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Een persoon veroorzaakt schade MET een motorrijtuig. Een spontane ontploffing van een benzinetank bijvoorbeeld, waardoor schade aan derden optreedt, wordt veroorzaakt DOOR het motorrijtuig zelf. De autoverzekeraar dekt beide evenementen op de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Andere gedekte schaden met motorrijtuigen

Voorts is medeverzekerd de schade die kan optreden als er iets van het motorrijtuig valt. Denkt u hierbij niet alleen aan bijvoorbeeld een imperiaal die van het dak vliegt. De rechter bepaalde eerder, dat modder die van de banden van een tractor op de weg was gekomen (waardoor deze spekglad geworden was) ook als afvallende lading diende te worden beschouwd. De wa-verzekeraar van de tractor moest in deze zaak de schade die als gevolg van het gladde wegdek door een slippartij was ontstaan, vergoeden. Het kan dus raar lopen…
U begrijpt, waarom de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen zo ongelofelijk belangrijk is.

Schade aan goederen (van derden!) is verzekerd tot € 2.500.000,- en schade aan personen tot een bedrag van € 5.000.000,- We praten hier dan over het gros van de personenauto’s. Voor bijvoorbeeld autobussen, gelden weer andere verzekerde bedragen. Uit het bovenstaande voorbeeld is u nu wel duidelijk, waarom die bedragen zo hoog zijn; een schade kan behoorlijk oplopen. Mocht u overigens schade veroorzaken in een land waar hogere verzekerde bedragen verplicht zijn, dan geeft de verzekering dekking tot de in dat land geldende bedragen voor een Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Er spelen nog een aantal andere zaken mee bij de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Denkt u bijvoorbeeld aan proceskosten of de zogenaamde zekerheidsstelling. Of aan schade aan eigen motorrijtuigen en hulpverlening. We zullen hier op korte termijn echter aparte artikelen over schrijven bij depremievergelijker.nl voor u.

Zorgt u er dus voor, dat uw Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen in orde is; de risico’s om onverzekerd te rijden, staan in geen enkele verhouding tot de premie.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven