Rechtsbijstandverzekering auto

Een Rechtsbijstandverzekering Auto of minimaal een verhaalsbijstandverzekering, is zeker, zeer zeker aan te raden. Waarom is deze dekking zo belangrijk, en wat zijn de verschillen tussen beide verzekeringen. Daarover schreef Depremievergelijker.nl het volgende artikel.


1. Waarom is een rechtsbijstandsverzekering op de auto zo belangrijk?

Als een ander in het verkeer schade toebrengt aan uw auto of motor door een verkeersfout (en u daarbij misschien zelfs letsel oploopt) moet uw schade worden verhaald op de schuldige tegenpartij.
Als u bij Depremievergelijker.nl verzekerd bent, laten wij u nooit met uw claim zitten, en verlenen uw alle steun die nodig is om uw schade te verhalen. Bij eenvoudige zaken leidt onze hulp bijna altijd tot een succesvol verhaal van uw schade maar… het kan soms zo heel anders lopen.
Helaas komen ook wij dan soms voor gesloten deuren te staan, en hoe dan verder…. We zijn immers assurantieadviseurs, en geen advocaten, verkeersjuristen, letselschadespecialisten of auto-experts. De Rechtsbijstandverzekering Auto biedt dan uitkomst. Terug

2. Welke problemen en geschillen zijn er dan extra verzekerd op de autoverzekering?

Laten we eerst eens kijken, met welk soort problemen u te maken kan krijgen, en waar de Rechtbijstandverzekering Auto haar grote nut bewijst:

 • de tegenpartij ontkent schuld of, nog erger, u wordt zelf aansprakelijk gesteld;
 • u loopt letsel op, maar de ernst daarvan wordt door de tegenpartij betwist of zelfs geheel ontkend;
 • door een ongeval loopt uw auto of motor, zelfs na deugdelijke reparatie toch waardevermindering op. De tegenpartij betwist dit of tracht deze kostenpost te verminderen;
 • u wenst een vergoeding te claimen voor vervangend vervoer;
 • de hoogte van uw schade wordt tegenpartij betwist. Dit speelt vaak bij situaties waarbij de vraag speelt of uw voertuig nu net wel, of net niet total loss is;
 • u lijdt inkomensschade of er zijn extra, niet verzekerde medische kosten en/of voorzieningen nodig.

Zoals u ziet, kan de praktijk bij het verhalen van uw schade een stuk weerbarstiger zijn dan u ooit had kunnen vermoeden. Niet zelden moeten er dan externe deskundigen ingeroepen worden, geprocedeerd worden enz. Terug

3. Welke typen Rechtsbijstandverzekering Auto zijn er?

Grofweg zijn voor de rechtsbijstand bij de autoverzekering of de motorverzekeringen drie oplossingen:

 • de verhaalsrechtsbijstandverzekering auto;
 • de rechtsbijstandverzekering auto;
 • de rechtsbijstandverzekering voor alle verkeerszaken.

De eerste vorm is de eenvoudigste, en heeft daarom ook de laagste premie. Hieronder zullen de drie verschillende vormen nader worden beschreven; dan kent u gelijk de verschillen. Terug

4. De Verhaalsrechtsbijstandverzekering Auto.

De Verhaalsbijstandverzekering bij uw autoverzekering, bewijst u in veel gevallen al uitstekende diensten. Er wordt voor u (door verkeersjuristen van een rechtsbijstandsverzekeraar) serieus werk gemaakt om uw schade (ook letsel!) zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij. De schade moet wel ontstaan zijn door een verkeersongeval. Een claim op een garage bij een slechte reparatie bijvoorbeeld, valt er niet onder. Voorts worden de kosten van deskundigen betaald en er wordt, indien nodig, voor u geprocedeerd. Voor de premie hoeft u het niet te laten:

premie per maand Euro 2.10 (*)

Voor deze premie verzekert u deze dekking mee op uw autoverzekering. Terug

5. Rechtsbijstandverzekering Auto

De Rechtsbijstandsverzekering Motorrijtuigen zoals deze dekking officieel heet, gaat nog aanzienlijk verder dan de Verhaalsbijstandsverzekering:

 • niet alleen recht op rechtsbijstand als gevolg van verkeersfouten van anderen, maar ook andere fouten waardoor uw vervoermiddel wordt beschadigd. Denkt u bijvoorbeeld aan schade veroorzaakt door een onjuist werkende wasstraat. Of uw garage vergeet na een onderhoudsbeurt (voldoende)
  olie in uw motor te doen enz.; U krijgt alle rechtshulp die nodig is om uw gelijk te krijgen.
 • Invordering van uw rijbewijs buiten een strafrechtelijke procedure (door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat) valt ook onder deze zeer uitgebreide dekking.

Premie per maand Euro 4,22 Terug

6. Rechtsbijstandverzekering voor alle Verkeerszaken binnen het gezin

Hiermee verzekert u de meest uitgebreide verkeersdekking.

U en uw huisgenoten worden verzekert als verkeersdeelnemer. En dat wordt u (strikt juridisch bezien) op het moment dat u de voordeur achter u sluit. Dus heeft u dekking als voetganger, fietser, automobilist, motorrijder, bromfietser enz. Rijdt men u dus aan terwijl u op een zebrapad loopt, is er dekking. Of u wordt als fietser aangereden? Ook dekking. Of u struikelt als voetganger op een slecht bestrate stoep? Dekking!

Voorts is een voordeel, dat alle vervoermiddelen binnen het gezin verzekerd zijn. Sluit u deze dekking dus bij uw autoverzekering af, dan is een eventuele tweede of derde auto in het gezin ook verzekerd. En de motor en de bromfiets of Segway. Dat kan aardig in premie schelen dan verschillende losse dekkingen per vervoermiddel.

Premie per maand Euro 5,- tot Euro 6,50 (afhankelijk van de dekking)

7. Als een rechtsbijstandsverzekering niet meer helpt, zijn er dan alternatieven?

Maar wat, als alle juridische middelen zijn uitgeput; we krijgen het bewijs bijvoorbeeld niet rond. Hoe zit het dan met uw schade?
Daarvoor zijn de Ongevallen-Inzittendenverzekering en de Schade Inzittendenverzekering nuttig. Uw auto- of motorschade wordt er niet door vergoed, maar de persoonsschade (deels) wel. Deze verzekeringen betalen (in een aantal gevallen) namelijk los van de vraag, wie er schuldig was!

Over de Rechtsbijstandverzekering of Verhaalsbijstandverzekering Motorrijtuigen tenslotte nog dit:

 • Heeft u reeds een volledige Rechtsbijstandsverzekering lopen met motorrijtuigendekking, dan is een aparte verkeersdekking uiteraard niet meer nodig;
 • Bent u Wa-Casco verzekerd, dan zal uw cascoverzekeraar in de regel het verhaal van uw eigen voertuigschade voor u verhalen. Waardevermindering, letsel, verlies aan inkomsten e.d. niet. U begrijpt nu, dat de soms gehoorde opmerking dat een rechtbijstandsverzekering of verhaalsbijstandsverzekering bij WA-Casco-verzekering niet nodig zou zijn, dus onzin is.

Uiteraard is de rechtsbijstandverzekering ook af te sluiten op de bestelautoverzekering, vrachtautoverzekering, oldtimerverzekering en motorverzekering.

Voorwaarden van de Rechsbijstandverzekering auto inzien? Klik dan hier.

Meer informatie over onze Rechtsbijstandverzekering Gezin? Deze vindt u hier.

Direct Een premie berkenen voor gezinsrechtsbijstand, Klik dan op de Rekenmodule Rechtsbijstand.

(*) Premies exclusief 21% assurantiebelasting. Terug

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven