Schadeverzekering-inzittenden. Wat verzeker ik hiermee?

Schadeverzekering-inzittenden dekt de werkelijke schade

De schadeverzekering-inzittenden vergoedt de werkelijke schade van de inzittenden van een auto na een ongeval. En wel tot het verzekerde bedrag dat op de polis staat. Dit bedrag kan oplopen tot Euro 1.000.000,- Veel mensen verwarren deze verzekering vaak met die een andere verzekering voor inzittenden, namelijk  de Ongevallenverzekering-inzittenden.  Wat zijn de verschillen, en wat kunt u het beste afsluiten.

Zowel  de bestuurder als de passagiers zijn verzekerd na een ongeval met deze verzekeringen, dat is zeker. De uitkeringen echter, kunnen zeer verschillen.

Zowel de schadeverzekering-inzittenden als de ongevallenverzekering-inzittenden zijn er, om de financiële gevolgen (deels) op te vangen, als er na een ongeval geen aansprakelijke tegenpartij is, die alle schade vergoedt.

De Schadeverzekering-inzittenden vergoedt de werkelijke schade van de inzittenden, na een ongeval.

Dit is een groot verschil met de ongevallen-inzittenden-verzekering.
Deze verzekering immers, kent vaak twee verzekerde rubrieken. Zo zien we een rubriek A, die een vaste uitkering bij overlijden dekt ten gevolge van een ongeval. En we kennen een rubriek B, die een uitkering doet bij blijvende invaliditeit. Zowel voor Rubriek A als voor Rubriek B is een vast verzekerd bedrag opgenomen dat wordt uitbetaald. De werkelijk schade die u lijdt, speelt dus geen geen rol. Na een ongeval wordt de verzekerde som uitgekeerd en daarmee heeft de verzekeraar aan zijn verplichtingen voldaan. We noemen het daarom ook wel een sommenverzekering.


Bij de schadeverzekering-inzittenden wordt echter veel verder gekeken, en wel naar de werkelijk geleden schade. Daarom is ook de materiele schade meeverzekerd. Bij de ongevallenverzekering niet. Beide verzekeringen worden gesloten naast de autoverzekering of de bestelautoverzekering op één polis.

Wat is het verschil tussen deze twee ongevallenverzekeringen?

Een voorbeeld….

Tijdens een rit met uw auto krijgt u een aanrijding met een andere auto. Helaas is het volstrekt onduidelijk wie aansprakelijk is. De klap was hard, en de kans is groot dat u blijvend invalide raakt. U moet dan dus verschillende aanpassingen doen in uw woning. Ook moet u waarschijnlijk naar ander werk gaan zoeken. En misschien moet u genoegen nemen met minder inkomen. Kortom, er komt veel op u af. Ook blijkt later, dat uw dure laptop die in de auto lag, onherstelbaar beschadigd is. Met de schadeverzekering-inzittenden, bent u hier dus beter af.

Uitkering Ongevallenverzekering-inzittenden:

Stel, u heeft op deze verzekering verzekerd: Euro 5.000,- bij overlijden, en Euro 15.000,- bij blijvende invaliditeit. Dat zijn dus die twee eerdergenoemde Rubrieken A en B. Afhankelijk van de polisvoorwaarden, zou er hier dus maximaal Euro 15.000,-uitgekeerd worden voor de blijvende invaliditeit.

Uitkering Schadeverzekering-inzittenden:

De kosten van de aanpassingen aan uw woning komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Ook het eventuele verlies aan inkomen, als u genoegen moet nemen met minder betaald werk. Of de kosten voor omscholing. Maar ook uw laptop zullen verzekeraar vergoeden. En zo kunnen nog aan verschillende andere kostenposten denken.
Wat hier dus telt, is de werkelijke schade die u lijdt. Dit, in plaats van een vooraf overeengekomen verzekerd vast bedrag.
Daarom kent de Schadeverzekering-Inzittenden altijd hoge verzekerde bedragen van zo’n Euro 500.000,- tot Euro 1.000.000,- per gelegenheid.

Tenslotte zou ik willen wijzen op een hardnekkig misverstand.

Nog vaak denken mensen, dat het hier om vergoedingen gaat aan de passagiers. Zo hoor ik nog wel eens, dat deze verzekeringen niet nodig zouden zijn, omdat men toch altijd alleen in de auto zit. (Of op de motor!) Deze dekkingen echter, gelden ook voor de bestuurder. Dat is is belangrijk om te weten.

U kunt op de autoverzekering, en de bestelautoverzekering, maar ook op de motorverzekering nog allerlei andere aanvullende dekkingen afsluiten. Vaak vinken mensen maar wat aan, want dat lijkt een veilig gevoeld te geven. Maar zoals u ziet bij de Schadeverzekering-inzittenden, moet u wel goed kijken wat zin vol is, en wat niet. U leest er meer over in Zijn er extra dekkingen nodig op de autoverzekering.

En, natuurlijk, ik help u graag.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven