Schadevrije jaren overdragen aan een ander

Schadevrije jaren autoverzekering overdragen van moeder op zoon

Schadevrije jaren overdragen die je op je autoverzekering hebt opgebouwd, aan iemand anders? Soms is dat mogelijk. In welke gevallen speelt dat, en aan wie kunnen deze jaren dan worden overgedragen. En waarom zou je dat eigenlijk doen. Die jaren zijn immers niet zomaar cadeau gekregen. Daar heb je jaren lang vele schadevrije kilometers voor moeten maken.

Schadevrije jaren overdragen kan (meestal) in de volgende situaties:

  • van vader of moeder naar zoon of dochter;
  • van partners naar (ex-)partner;
  • tussen bedrijven met dezelfde eigenaar;
  • van zakelijk naar privé of andersom.

Ik zal deze punten kort toelichten.

Als de zoon of dochter in een auto reed, die door één van de ouders was verzekerd, kan je als ouder de schadevrije jaren overdragen aan je kind.
Dit speelt, als “het kind” zelf een autoverzekering op eigen naam wil afsluiten. De meeste verzekeraars stellen wel als eis, dat dit kind al als regelmatige bestuurder op de polis van de ouders stond aangetekend. De betreffende ouder raakt deze jaren dan zelf wel kwijt op deze polis. Daar gaat het trouwens wel vaak mis. Het kind is bewust nooit opgegeven als regelmatige bestuurder. om een lagere premie te krijgen. Veel verzekeraars accepteren de schadevrije jaren dan niet op een nieuwe autoverzekering.

In de situatie dat twee partners één auto hadden, en men gaat uit elkaar, dan begint soms de strijd. Als beiden even vaak in de auto reden, komt de vraag op: van wie zijn de opgebouwde schadevrije jaren. Juridisch zijn deze jaren van de partner die de verzekering ooit afgesloten heeft. Als echter in overleg wordt besloten, dat de andere partner de jaren mag hebben (bijvoorbeeld als deal binnen het convenant) dan mogen de jaren worden overgedragen.

Schadevrije jaren overdragen van verzekeringen van op naam van een bedrijf, naar een ander bedrijf, mag ook. Eis is wel, dat deze bedrijven dezelfde eigenaar hebben.
Ook de jaren die zijn opgebouwd op autoverzekering in privé, naar een zakelijke autoverzekering is mogelijk, en andersom ook.

Kan een leasemaatschappij schadevrije jaren overdragen, of een werkgever?

Er nog wat schemergebieden, waar het puur van de betreffende verzekeraar afhangt, of je opgebouwde schadevrije jaren toegekend krijgt.
Er worden dan geen feitelijke schadevrije jaren overgedragen, maar je kan die soms wel krijgen

Dit speelt in de volgende situaties;

  • schadevrije jaren opgebouwd bij een werkgever, die de (ex)werknemer mee mag nemen of,
  • als je bij een leasemaatschappij schadevrije hebt gereden. Deze schadevrije jaren mag men overdragen.

Het komt nogal eens voor, dat iemand jaren lang “een auto van de zaak” ter beschikking krijgt. De werkgever betaalt alle kosten, dus ook de autoverzekering. Maar als het dienstverband wordt verbroken, moet natuurlijk ook de auto terug. Als je dan zelf weer een eigen auto gaat verzekeren, blijkt dat geen schadevrije jaren op jouw naam staan. Logisch ook, want die staan meestal op de verzekering van de werkgever. Er kunnen twee situaties bestaan;

-de werkgever had je wel aangemeld als regelmatige bestuurder van de bedrijfsauto;
-de werkgever had dit niet gedaan, bijvoorbeeld omdat er verschillende werknemers met de auto reden.

Was je aangemeld als regelmatige bestuurder, dan zijn sommige werkgevers bereid om hun verzekering te laten royeren en de schadevrije jaren over te dragen aan jou. Die kan je dan zelf gaan gebruiken. Dit is dus een echte overdracht van schadevrije jaren.
Was je als regelmatige bestuurder niet bekend, dan wordt het al moeilijker. De werkgever zal de verzekering gewoon voor zijn bedrijf houden, en dat is te begrijpen. De schadevrije jaren overdragen lukt dan niet.
Is de werkgever overigens bereid om ene verklaring af te geven over het aantal jaren dat je schadevrije hebt gereden,
dan zijn veel verzekeraars bereid die jaren te gebruiken, of in ieder geval een deel daarvan.

Ook leasemaatschappijen, zijn vaak bereid een dergelijke verklaring af te geven.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven