Autoverzekering SCM en SCM Alarm

Heeft u een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering?

Is er een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering of de bestelautoverzekering? Soms eisen verzekeraars ook voor uw bestelautoverzekering of motorverzekering een alarminstallatie. Ook voor de caravanverzekering, of pleziervaartuigverzekering en voor aanhangers kunnen verzekeringsmaatschappijen een alarmsysteem vragen. Praktisch altijd geldt de aanvullende eis, dat dit een KIWA-SCM-goedgekeurd systeem moet zijn. Wat houdt dit nu precies in?

Welke alarmsystemen zijn er?

Er zijn drie soorten beveiligingssystemen met SCM-certificatie te verkrijgen:

  • startonderbrekers (klasse 1)
  • alarmsystemen (klasse 2 en 3)
  • voertuigvolgsystemen (klasse 4 en 5)

Welk systeem u ook kiest, als het is goedgekeurd door SCM dan weet u zeker dat het een kwalitatief hoogwaardige beveiliging voor uw voertuig is. Dankzij het oranje goedkeuringslabel van SCM herkent u ze gemakkelijk. Let erop dat u een certificaat ontvangt voor het systeem dat u laat inbouwen! Dit is voor de autoverzekering belangrijk bij diefstal. Hieronder vindt u de functionele eigenschappen van alle soorten beveiligingssystemen.

Is er een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering? Kies de juiste Klasse.

STARTONDERBREKERS (klasse 1)
De eerste soort beveiligingssystemen bestaat uit een elektrisch systeem met ten minste een dubbele automatisch inschakelende blokkering. Deze tweevoudige blokkering bevat in ieder geval een onderbreking van de startmotor en een andere, extra blokkering, meestal op de brandstofvoorziening. Het systeem bevat geen inbraakdetectie en geen alarmering. Bij voertuigen die af-fabriek al zijn voorzien van een goedgekeurde startblokkering werkt deze op het motormanagement.

ALARMSYSTEMEN (klasse 2)
Klasse 2 alarmsystemen bestaan uit een automatisch inschakelende dubbele blokkering (net als klasse 1), inbraakdetectie en alarmering (sirene).

ALARMSYSTEMEN (klasse 3)
Klasse 3 alarmsystemen hebben naast de beveiliging van klasse 2 een aanvullende sabotagesignalering en hellingdetectie. De sirene die voor de akoestische signalering zorgt, bevat een ingebouwde noodstroomvoorziening. De verbinding tussen de centrale en de sirene vindt plaats via een gecodeerd signaal. Als de draad tussen de sirene en de centrale wordt doorgeknipt, zal de sirene afgaan op de noodstroomvoorziening

Voertuigvolgsystemen als extra zekerheid.

VOERTUIGVOLGSYSTEMEN (klasse 4 en 5)
Sinds begin 2002 is de SCM begonnen met de certificering van voertuigvolgsystemen. Met deze systemen is het mogelijk om een gestolen voertuig na de diefstal te traceren. Een klasse 4 of 5 systeem is altijd een combinatie van een klasse 1,2 of 3 systeem en een voertuigvolgsysteem.

Het verschil tussen klasse 4 en 5 is, dat bij een klasse 5 systeem het voertuigvolgsysteem wordt geactiveerd als het alarm afgaat. Bij een klasse 4 systeem is dat niet het geval. Bij klasse 4 activeert een bewegingssensor of een diefstalmelding van de eigenaar het voertuigvolgsysteem.

De diefstal en inbraakmeldingen afkomstig van goedgekeurde systemen worden uitsluitend behandeld door erkende meldkamers (PAC’s). Dit zijn dezelfde meldkamers die alarmmeldingen afhandelen voor woonhuisbeveiliging. Alleen deze meldkamers zijn bevoegd om alarmmeldingen door te geven aan de politie.

Meer informatie over SCM vindt u hier:

Kiwa en Alarminstallaties

Soms stelt een autoverzekeraar een klasse-I alarmsysteem verplicht. (startonderbreker) Vooral wanneer u een gebruikte auto heeft gekocht, is niet altijd gemakkelijk na te gaan of het voertuig af-fabriek is voorzien van een dergelijk systeem. Met de volgende link kunt u dit bij de SCM controleren:

Is er een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering? Die Alarmeis kan zwaar wegen.

Is er een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering? Dan is het belangrijk, dat u dit zo snel mogelijk in orde maakt. Is deze installatie ten tijde van de aanschaf van het voertuig nog niet aanwezig, dat wordt door de autoverzekeraar meestal een (beperkte) periode toegestaan om de installatie in te bouwen. Voldoet de auto daarna niet aan de eisen, dan kan de verzekeraar een uitkering bij o.a. diefstal (of pogingen daartoe!) van het voertuig weigeren.

Autoalarm niet in orde? Dan geen diefstaldekking nodig.

Het autoalarm, of liever het gebrek daaraan, blijft voor grote ellende zorgen als de auto gestolen wordt. Is een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering, dan volgt veel discussie en veel geruzie als het systeem niet op auto aanwezig was. Maar daar blijft het niet bij. De financiële strop is vaak behoorlijk, zo niet enorm. Er komt namelijk GEEN uitkering na diefstal, als een alarm verplicht was gesteld. Dat kan anders…

Het autoalarm krijgt nauwelijks aandacht.

Het aantal autodiefstallen stijgt en daalt. Nu schijnt het weer te dalen, maar het blijft zeer hardnekkig. Het is daarom, dat verzekeraars vaak een autoalarm verplicht stellen, als diefstal wordt meeverzekerd op de autoverzekering. Veel mensen gaan daar nogal gemakkelijk mee om. Bewust of onbewust. En ook veel adviseurs besteden er geen, of nauwelijks aandacht aan. En zolang de auto niet gestolen wordt, heeft niemand last….

Geen autoalarm, of niet het juiste type? Dan heeft u GEEN dekking bij diefstal.

Problemen met de diefstaldekking als gevolg van een verkeerde type autoalarm, kwamen vandaag weer eens boven toen ik een uitspraak van het Klachteninstituut (Kifid) las.
Een verzekerde ruilde een Opel Astra in voor een aanmerkelijk duurdere BMW-3-serie. De betreffende verzekeraar vond een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering, en vermeldde dit ook duidelijk op de polis.
Enige tijd later vindt diefstal van de auto plaats. De expert stelt vast, dat het alarm niet op de auto aanwezig was. De verzekeraar weigert vervolgens het schadebedrag, ruim Euro 9.000,- uit te betalen….
Vervolgens ontstaat er een nare strijd tussen de ongelukkige verzekerde en zijn tussenpersoon. Die kreeg namelijk de schuld, omdat hij niet zou hebben verteld, dat er een autoalarm Klasse-3 nodig was.

Uitspraak van het Klachteninstituut: de verzekerde en de adviseur zijn beiden schuldig.

Uiteindelijk was de uitspraak van het Kifid, dat de bewuste tussenpersoon inderdaad niet kon aantonen dat hij zijn klant hier expliciet op gewezen had. Hij was dus tekort geschoten in zijn zorgplicht.

Echter, ook de verzekerde ging niet vrijuit. Die had namelijk ook een plicht. Een controleplicht. En van de verzekerde wordt verwacht, dat hij zijn polis controleert. Dan had hij kunnen zien, dat er een SCM-alarm nodig was voor de autoverzekering. Verzekerde kon dus weten, welk autoalarm er geëist werd. Beiden hadden dus schuld aan deze situatie en de schade werd gedeeld.
Voor beide partijen een strop dus, en de relatie zal er niet beter op geworden zijn….

Autoalarm en diefstaldekking, waar op te letten.

Je koopt een auto naar je zin, en die verzekeringspapieren? Die komen wel. Er arriveert later iets waarop met grote letters geschreven staat POLIS. Dus dan is de auto verzekerd kennelijk.
Doe het zo dus niet, maar let op de volgende zaken:

  • staat er een alarmclausule op de polis;
  • zo ja, welk type alarm, dus welke klasse, wordt er geëist;
  • is er een inbouwcertificaat van het geëiste alarm meegeleverd bij de auto;
  • is het certificaat nog geldig;
  • lading in een bestelauto meeverzekerd? Ook dan wordt vaak een alarm geëist.

Onderneem dus gelijk actie als één of meer vragen met “nee” moeten worden beantwoord. Is er onduidelijkheid of het juiste autoalarm wel is ingebouwd, of is er geen certificaat. bezoek dan een KIWA-erkend inbouwstation. Daar kan alles snel gecontroleerd en geregeld worden.

Is er een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering, maar u maakt dit niet in orde? Besteedt u dan geen geld aan een dure diefstaldekking. Die komt immers toch nooit tot uitkering….

Is er een SCM-alarm nodig voor de autoverzekering? Dan volgt de volgende clausule:

Hoe wordt deze alarmeis verwerkt in de autoverzekering, bestelautoverzekering of vrachtautoverzekering en hoe ziet zo’n alarmclausule er uit? We nemen als voorbeeld een auto van een zodanige waarde, dat een alarminstallatie met een volgsysteem verplicht wordt gesteld. De volgende clausule, of iets gelijkaardigs, wordt dan op de autopolis geplaatst.

Alarmclausule

Alarmclausule:
De verzekering is aangegaan onder het beding dat het verzekerde motorrijtuig is voorzien van een SCM-goedgekeurde alarminstallatie conform klasse 4 (of 5) met als basis een klasse 3 systeem.
Voor schade aan of verlies van het motorrijtuig door of ten gevolge van diefstal van het gehele motorrijtuig of joyriding, resp. poging daartoe, bestaat uitsluitend cascodekking wanneer ten tijde van de gebeurtenis de alarminstallatie en het voertuigvolgsysteem in werking was gesteld en het verzekerde motorrijtuig deugdelijk werd afgesloten. Deze systemen dienen te zijn ingebouwd door een SCM-erkende installateur.

Een voertuigvolgsysteem moet met een abonnement.

Abonnement t.b.v. doormelding naar een alarmcentrale:

Ten aanzien van het voertuigvolgsysteem wordt nadrukkelijk bepaald dat een abonnement dient te zijn afgesloten (en in stand gehouden wordt) ten behoeve van de doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale. In geval van diefstal van het gehele object verliest verzekeringnemer elk recht op schadevergoeding uit hoofde van de cascodekking, indien blijkt dat:

– doormelding niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van een dergelijk abonnement:
– doormelding niet heeft plaatsgevonden door een, al dan niet tijdelijke, opschorting van de dienstverlening voortvloeiende uit het abonnement c.q. in geval van voortijdige beëindiging van dit abonnement. Deze beperking geldt eveneens in het geval dat doormelding niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een opschorting of voortijdige beëindiging van het abonnement dat ten behoeve van de doormelding met de GSM-netwerk provider is afgesloten.

Onzorgvuldig gebruik elektronische autorisatiekaart:

Indien het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, behoudt verzekeraar zich het recht voor niet tot uitkering van schadepenningen over te gaan indien verzekerde deze kaart door onzorgvuldig gebruik, zoals het onbeheerd achterlaten van de betreffende kaart in het motorrijtuig, niet aan verzekeraar kan overhandigen.
Indien verzekerde na schade door diefstal of joyriding niet door middel van een geldig SCM-certificaat kan aantonen dat aan de door verzekeraar gestelde beveiligingseis is voldaan en/of niet aannemelijk kan worden gemaakt dat het alarm in werking werd gesteld, dan vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven