Waarborgfonds Fraude

28 december 2007 door

Het Waarborgfonds spoort voor één miljoen fraude op.

Het gaat goed met de fraudebestrijding van het Waarborgfonds Motorverkeer. Vorige maand werd voor het eerst in de lange historie van het Waarborgfonds de grens van een miljoen doorbroken.

“Door het niet-uitkeren van ruim vijfhonderd frauduleuze claims hebben we de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak en uiteindelijk de consument een miljoen euro bespaard” aldus de manager van de afdeling Speciale Zaken Willem Heijne in Verzekerd!, het nieuwsmagazine van het Verbond.

De afdeling van Heijne heeft dit jaar tot nu toe 863 schadegevallen voor onderzoek doorverwezen gekregen. Volgens Heijne, die benadrukt dat zijn afdeling ook werkt voor de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, is grofweg zo’n zestig procent van die claims frauduleus.

“Je moet dan vooral denken aan mensen die zelf een schade aan hun voertuig hebben veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat ze tegen een paaltje zijn gereden, en dan proberen die schade bij het Waarborgfonds te verhalen” Gelegenheidsfraudeurs noemt hij het merendeel van de verzekerden die proberen niet-gedekte schade toch te claimen, maar door goed en gedegen onderzoek door de mand vallen. Sommigen trekken dan alsnog gauw hun claim in, maar er zijn er ook die tot het bittere eind volhouden, een contra-expertise eisen en desnoods een klacht indienen als ze geen uitkering krijgen” aldus Heijne.

Succesvolle aanpak

Het is hem nog niet volstrekt duidelijk waar de stijging vandaan komt.

“Dat is en blijft altijd een kip-ei-verhaal, maar persoonlijk houd ik het erop dat er meer wordt gefraudeerd maar er ook meer wordt opgespoord. “Zeker is dat er tot en met november 863 schadegevallen bij zijn afdeling zijn aangemeld voor nader onderzoek tegen 750 in het hele vorige jaar. Daarnaast is onze aanpak succesvol, benadrukt de fraudecoordinator.

“Ik ben ervan overtuigd dat de workshops en trainingen die wij geven hun vruchten afwerpen. De bewustwording bij medewerkers die claims behandelen dat niet iedere claim een eerlijke is, neemt toe en dat doet me deugd”

December 2007
Bron: Verzekerd!
Depremievergelijker.nl

 

Naar boven