Waarborgfonds

27 juni 2016 door

Waarborgfonds-Autoschade-Parkeerschade-Depremievergelijker.nlHet Waarborgfonds Motorverkeer, zoals de naam officieel luidt, vergoedt in een aantal gevallen je (auto)schade als de veroorzaker niet te achterhalen is. Of als zo iemand onverzekerd is. In welke gevallen kan dat?  En hoe moet je handelen, om bijvoorbeeld een parkeerschade te claimen, die door een ander motorrijtuig is veroorzaakt.

Het Waarborgfonds kan soms veel leed vergoeden.

Je ziet ’s morgens een deuk in je auto; dader onbekend. Of je wordt aangereden, maar de dader blijkt niet verzekerd te zijn. Het zijn gevallen, waar veel mensen helaas al mee te maken hebben gehad. Ben je niet voor schade aan je eigen auto verzekerd, of wil je je no-claim niet in gevaar brengen, dan kan een beroep op het Fonds in een aantal gevallen zinvol zijn. En, ik help mijn klanten daarbij. In beginsel maakt het niet uit, om wat voor soort schade het gaat. Het kan schade zijn aan je auto, je motor, je fiets, je woning enzovoorts. Ik zal, zo beknopt mogelijk, even een aantal zaken rond het Waarborgfonds uitleggen.

Er is één belangrijke voorwaarde: de schade moet aantoonbaar veroorzaakt zijn door een motorrijtuig.

In welke gevallen kan je een beroep doen op het Waarborgfonds?

Je kunt niet voor alle schaden naar het Fonds. In elk van de volgende vijf gevallen kan dat wel:

 • de dader van je schade is onbekend en je kunt niet achterhalen wie het geweest is;
 • de schade is veroorzaakt door een gestolen motorrijtuig en de bestuurder wist dat;
 • het motorrijtuig dat de schade veroorzaakte, was onverzekerd;
 • degene die de schade veroorzaakte met een motorrijtuig, was om principiële redenen niet verzekerd; daarbij gaat het meestal om mensen met gemoedsbezwaren, die op basis van hun geloofsovertuiging geen autoverzekering hebben (meestal geen enkele verzekering)
 • het motorrijtuig was weliswaar verzekerd; maar de verzekeraar is failliet.

Overigens, onder schade door motorrijtuigen valt ook:

 • schade als gevolg van afvallende lading;
 • schade door aanhangers die aangekoppeld zijn.

Wat moet er absoluut gebeuren om een claim te kunnen indienen?

Doorgereden na een ongeval. Schade aan de auto en het Waarborgfonds komt soms op.Het Waarborgfonds vraagt van je, dat je er echt alles aan doet om de dader te achterhalen, als die is doorgereden.

Vraag (aantoonbaar) omwonenden of voorbijgangers, of zij iets hebben gezien, en noteer hun naam en adresgegevens. En, vooral belangrijk doe altijd (altijd!) aangifte bij de politie. Het gaat er om, dat je kunt aantonen dat je echt je best gedaan hebt om de dader op te sporen. Tenslotte, het moet allemaal binnen veertien dagen gebeuren nadat de schade is vastgesteld. Anders wordt de claim al snel afgewezen omdat men vindt, dat je niet bepaald actief met zaak bent omgegaan.

Dus:

 • probeer actief de dader te achterhalen;
 • doe ALTIJD politieaangifte:
 • handel snel (binnen 14 dagen) en laat de zaak niet weken aanslepen.

Deze veertien dagen om de dader te achterhalen, getuigen te zoeken en politieaangifte te doen, zijn dus erg belangrijk. Daarna heb je nog drie jaar de tijd om de claim daadwerkelijk in te dienen.

Hoe schade claimen bij het Waarborgfonds?

Waarborgfonds-Parkeerschade-Depremievergelijker.nlDus, als vaststaat dat de schade is ontstaan als gevolg van één van de vijf bovengenoemde oorzaken, en je hebt binnen 14 dagen gehandeld zoals beschreven, kan er een claim worden ingediend. Het gaat er nu om, hoe jezelf verzekerd bent:

 • je bent zelf volledig-casco verzekerd (all Risks)
  Meldt de schade dan gelijk bij ons of, als je niet via Depremievergelijker.nl verzekerd bent,
  bij je eigen verzekeraar of je assurantiekantoor. De claim wordt door ons/hen geregeld.
 • je bent alleen WA- verzekerd, zorg dan dat de volgende documenten ingevuld en ondertekend worden, en zend deze naar het Waarborgfonds:

Europees Schadeformulier (voor- en achterzijde) Meestal gaat het alleen om partij A (jezelf)
Verzoek om Schadevergoeding;
Getuigenverklaring.

Het Waarborgfonds heeft ook nog een handige checklist ontwikkeld, om te controleren of je eventueel voor een schadevergoeding in aanmerking komt.

Ook heeft men een goede brochure geschreven voor de consument over het claimen bij het Fonds en ook een uitstekende video.

Het Waarborgfonds tracht altijd om de uitgekeerde schade te verhalen op de dader.

Als er een uitkering is gedaan, zal het Waarborgfonds altijd proberen om de schade te verhalen op de veroorzaker. Is iemand bijvoorbeeld bewust niet verzekerd, en veroorzaakt een ongeval, dan zal er aan het fonds terugbetaald moeten worden. Er zal altijd naar een passende oplossing gezocht worden, maar het geld moet er wel komen. De wat kleinere schaden moeten binnen een jaar terugbetaald worden, maar er zijn grote zaken, vaak met letsel, die langer dan 20 jaar kunnen lopen.

Meer over over het verhalen van van schade door het Waarborgfonds vind je onder “De andere kant”

Naar boven