Waarborgfonds

Waarborgfonds-Autoschade-Parkeerschade-Depremievergelijker.nl

Het Waarborgfonds Motorverkeer, zoals de naam officieel luidt, vergoedt in een aantal gevallen je (auto)schade als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet te achterhalen is of onverzekerd is. In welke gevallen kan dat?  En hoe moet je handelen, om bijvoorbeeld een parkeerschade te claimen?

Het Waarborgfonds kan soms veel leed vergoeden.

Je ziet ’s morgens een deuk in je auto; dader onbekend. Of je wordt aangereden, maar de dader blijkt niet verzekerd te zijn. Het zijn gevallen, waar veel mensen helaas al mee te maken hebben gehad. Ben je niet voor schade aan je eigen auto verzekerd, of wil je je no-claim niet in gevaar brengen, dan kan een beroep op het Waarborgfonds in een aantal gevallen zinvol zijn. En, ik help mijn klanten daarbij. In beginsel maakt het niet uit, om wat voor soort schade het gaat. Het kan schade zijn aan je auto, je motor, je fiets, je woning enzovoorts. Ik zal, zo beknopt mogelijk, even een aantal zaken rond het Waarborgfonds uitleggen.

Er is één belangrijke voorwaarde: de schade moet aantoonbaar veroorzaakt zijn door een motorrijtuig.

In welke gevallen kan je een beroep doen op het Waarborgfonds?

Je kunt niet voor alle schaden naar het Waarborgfonds. In elk van de volgende vijf gevallen kan dat wel, namelijk als het schadeveroorzakende motorrijtuig:

 • onbekend is, en je kunt niet achterhalen wie het geweest is;
 • gestolen was op het moment van de schade;
 • niet verzekerd was, op het moment van de schade;
 • van vrijgestelde gemoedsbezwaarde is; dat is iemand die om principiële redenen (geloofsovertuiging) géén verzekeringen sluit, en voor de verplichte verzekeringen een vrijstelling heeft gekregen;
 • verzekerd is bij een verzekeraar die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Overigens, onder schade veroorzaakt door motorrijtuigen valt ook:

 • schade als gevolg van afvallende lading;
 • schade door aanhangers die aangekoppeld zijn.

Wat moet er absoluut gebeuren om een claim te kunnen indienen?

Doorgereden na een ongeval. Schade aan de auto en het Waarborgfonds komt soms op.

Het Waarborgfonds eist van je, dat je er alles aan doet om de dader te achterhalen, als die is doorgereden.

Vraag (aantoonbaar) omwonenden of voorbijgangers, of zij iets hebben gezien, en noteer hun naam en adresgegevens. En, vooral belangrijk doe altijd (altijd!) aangifte bij de politie. Het gaat er om, dat je kunt aantonen dat je echt je best gedaan hebt om de dader op te sporen. Ook moet je aantonen, dat een ander motorrijtuig de schade heeft veroorzaakt.

Tenslotte, het moet allemaal binnen veertien dagen gebeuren, nadat de schade is vastgesteld. Anders wordt de claim al snel afgewezen omdat het Waarborgfonds dan vindt, dat je niet bepaald actief met zaak bent omgegaan.

Dus:

 • probeer actief de dader te achterhalen;
 • doe ALTIJD politieaangifte:
 • handel snel (binnen 14 dagen) en laat de zaak niet weken aanslepen.

Deze veertien dagen om de dader te achterhalen, getuigen te zoeken en politieaangifte te doen, zijn dus erg belangrijk. Daarna heb je nog drie jaar de tijd om de claim daadwerkelijk in te dienen.

Hoe schade claimen bij het Waarborgfonds?

Waarborgfonds Motorverkeer - Als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet bekend is.

Dus, als vaststaat dat de schade is ontstaan als gevolg van één van de vijf bovengenoemde oorzaken, en je hebt binnen 14 dagen gehandeld zoals beschreven, kan er een claim worden ingediend. Het gaat er nu om, hoe jezelf verzekerd bent:

 • je bent zelf volledig-casco verzekerd (all Risks)
  Meldt de schade dan gelijk bij ons of, als je niet via Depremievergelijker.nl verzekerd bent,
  bij je eigen verzekeraar of je assurantiekantoor. De claim wordt door ons/hen geregeld.
 • je bent alleen WA- verzekerd, zorg dan dat de volgende documenten ingevuld en ondertekend worden, en zend deze naar het Waarborgfonds:

Europees Schadeformulier (voor- en achterzijde) Meestal gaat het alleen om partij A (jezelf)
Verzoek om Schadevergoeding;
Getuigenverklaring.

Het Waarborgfonds heeft ook nog een handige checklist ontwikkeld, om te controleren of je eventueel voor een schadevergoeding in aanmerking komt.

Ook heeft men een goede brochure geschreven voor de consument over het claimen bij het Fonds en ook een uitstekende video.

Het Waarborgfonds tracht altijd om de schadevergoeding te verhalen op de dader.

Als er een uitkering is gedaan, zal het Waarborgfonds altijd proberen om het uitbetaalde bedrag te verhalen op de veroorzaker. Is iemand bijvoorbeeld bewust niet verzekerd, en veroorzaakt een ongeval, dan zal er aan het Waarborgfonds terugbetaald moeten worden. Er zal altijd naar een passende oplossing gezocht worden, maar het geld moet er wel komen. De wat kleinere schaden moeten binnen een jaar terugbetaald worden, maar er zijn grote zaken, vaak met letsel, die langer dan 20 jaar kunnen lopen.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven