Offerte voor een aanhangerverzekering

Aanhangerverzekering - vraag een offerte bij Depremievergelijker.nl

Een offerte voor een aanhangerverzekering, is bij Depremievergelijker.nl snel op te vragen. Omdat u natuurlijk snel wilt rijden met uw aanhanger. En hoe wilt u uw aanhanger verzekeren? Er is namelijk een beperkte cascodekking, en een zeer ruime volledig-cascodekking mogelijk. Voorts is de verzekering daarna eenvoudig af te sluiten.

Snel een Offerte? Dan ontvang ik graag de onderstaande gegevens, en maak ik snel een scherpe offerte voor uw aanhangwagen.

De aanhanger en de aansprakelijkheid.

U moet wel even weten, wat u nu precies verzekert met een aanhangwagenverzekering. Daarbij moeten er even twee zaken goed uit elkaar worden gehouden:

 • schade MET of DOOR de aanhanger aan anderen;
 • schade AAN de aanhanger zelf.

De schade die je veroorzaakt MET een aanhangwagen, is niet automatisch meeverzekerd op de aanhangerverzekering of op de caravanverzekering. Het is het wel belangrijk om dit even goed in de gaten te houden. Wat moet u goed uit elkaar houden?

Is de aanhanger aan de auto gekoppeld, dan is de schade meestal gedekt op de autoverzekering. Denk aan de situatie, dat een de aanhanger losraakt van de auto. Of wanneer u schade veroorzaakt aan anderen, tijdens het achteruitrijden. Dat komt relatief vaak voor. Natuurlijk dekken bestelwagenverzekeringen deze aansprakelijkheid aan anderen ook. De aanhangerverzekering speelt hier echter geen rol.

Is de aanhanger losgekoppeld (en buiten het verkeerd tot stilstand gekomen) dan moet u een andere verzekering voor de aansprakelijkheid hebben. Bent u een particulier, dan moet u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) afgesloten hebben. Bent u een ondernemer, dan is een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) nodig. Deze verzekeringen dekken in de regel dan de schaden die de aanhanger toebrengt aan anderen. De aanhangerverzekering zelf, biedt hier dus geen dekking voor. Ik adviseer u graag, als u hier vragen over heeft.

Welke dekking heeft een aanhangwagenverzekering?

Er zijn voor de aanhangwagenverzekering twee dekkingen beschikbaar, waar u uit kunt kiezen: de beperkte-casco-dekking en de volledig-cascodekking. Deze laatste wordt ook wel All Risks genoemd. Maar wat is er dan precies verzekerd?

Beperkte-casco-dekking

 • Brand;
 • Ontploffing;
 • Zelfontbranding;
 • Kortsluiting en blikseminslag;
 • Diefstal;
 • Vermissing;
 • Joyriding;
 • Verduistering.

Deze aanhangerverzekering is geschikt voor aanhangwagens van 6 jaar en ouder.

Volledige-casco-dekking

 • Alles van de Beperkte-casco-dekking;
 • Andere schade, gedurende de looptijd van de verzekering, hoe gering ook, en hoe ook ontstaan.
 • Eigen gebreken;
 • Constructiefouten.

Deze dekking is van kracht tot zes jaar vanaf de fabricagedatum. Daarna worden schaden als gevolg van eigen gebreken en fabrieksfouten uitgesloten.

Deze aanhangerverzekering is geschikt voor nieuwe of nog jonge aanhangwagens.

Over aanhangers is nog veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld, welke soorten aanhangwagens zijn er, welke wettelijke bepalingen gelden er, en wanneer is er een kenteken verplicht. Lees er meer over in “De aanhanger, de verzekering, het kenteken en nog nog veel meer

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven