Goedgekeurd disselslot of koppelingsslot

Een KIWA-goedgekeurd disselslot is vaak een eis voor uw caravanverzekering - Depremievergelijker.nl

Caravanverzekeraars stellen een disselslot (ook wel koppelingsslot genoemd) vaak verplicht op de caravanverzekering . Op de caravanverzekering wordt dan in de polisvoorwaarden (of met een aparte clausule bepaald) wat voor type slot de verzekeringsmaatschappij vraagt. Meestal stelt de verzekeraar namelijk strenge eisen aan de kwaliteit van het disselslot op de caravan. Zoals een goedkeuring van het KIWA.

Gevolgen voor de caravanverzekering als er geen goed disselslot is.

Halverwege 2020, stelde het Landelijk informatiecentrum voor Voortuigcriminaliteit al 378 diefstallen van aanhangers en caravans vast. Omdat caravans steeds duurder en luxer worden, kunt zich voorstellen, dat het hier om enorme schadebedragen gaat. Nu, in 2021, zijn de diefstalcijfers over geheel 2020 bekend: 698 diefstallen. Dit betekent een stijging van 11% ten opzichte van 2019. Daarom worden verzekeraars na een diefstalschade steeds kritischer. Vooral, of uw caravan wel voorzien was van het juiste disselslot. En als we dat niet kunnen aantonen, is er géén diefstaldekking(!)

Helaas zijn er schadegevallen bekend, waarin een verzekeringsmaatschappij de vergoeding van een caravanschade weigerde. En wel vanwege van het verkeerde slot. De verzekerde kon weliswaar een aankoopnota van het slot laten zien, maar dit koppelingsslot voldeed niet aan de gestelde eisen. Het gebruikte exemplaar was namelijk van een zodanig slechte kwaliteit, dat het een diefstalschade nauwelijks kon voorkomen.

Om te voorkomen, dat u dezelfde problemen krijgt bij een schade, vindt u hier een lijst van KIWA-goedgekeurde sloten en de leveranciers: Disselslot caravan.

Waar vindt u de eisen over het slot in uw polis?

Caravanverzekeraars hebben natuurlijk wel de verplichting, om u op duidelijke wijze te informeren over de maatregelen die u moet nemen. Het mooiste is, als er aparte clausule op uw polis is gezet. over het disselslot. Dan kunt u direct zien, welke eisen er zijn. Een voorbeeld van een dergelijke clausule luidt als volgt:

Clausule 15749 – Preventie-eis

Bij diefstal van de caravan of vouwwagen, wordt alleen de schade vergoed, als de caravan of vouwwagen voorzien is van een KIWA-goedgekeurde wielklem of een KIWA-goedgekeurd disselslot. De aanwezigheid van deze beveiliging dient u, op verzoek van de verzekeraar, na de schadegebeurtenis aannemelijk te maken. Dit kan door het overleggen van de sleutels of de aankoopnota. Als de caravan of vouwwagen op een camping of in de (winter)stalling staat, is genoemde beveiliging niet verplicht.

Soms echter, worden deze eisen ergens in de polisvoorwaarden van de caravanverzekering vermeld. Let u er goed op. Ook van belang is, dat sommige verzekeraars altijd een goedgekeurd disselslot eisen; ook als de caravan binnen staat.

Bewaart u dus ook altijd de aankoopnota en de twee originele sleutels van koppelingsslot.

Bij depremievergelijker.nl vindt u altijd een voordelige caravanverzekering en kunt u de polisvoorwaarden en premies goed met elkaar vergelijken.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven