Groene Kaart Caravan in het buitenland

04 september 2016 door

Groene Kaart Caravan voor Duitsland,Polen en Spanje-Depremievergelijker.nlDe Groene Kaart voor je caravan wordt door je autoverzekeraar afgegeven, en niet door je caravanverzekeraar. Ik krijg de vraag, om dit zogenaamde Internationale Verzekeringsbewijs (IVB) even op te sturen, regelmatig van mensen.

Zij hebben bij Depremievergelijker namelijk hun caravan verzekerd.
En iedere keer is de verbazing groot, als ik ze niet verder kan helpen. Hoe zit het, en hoe lossen we het op?

Groene Kaart Caravan en de autoverzekeraar.

Het Internationale Verzekeringsbewijs (die Groene Kaart dus) dient, om in het buitenland te kunnen aantonen, dat schade die je veroorzaakt, verzekerd is. Schade door of met  je caravan, in dit geval dus. Zo simpel is het.

Maar het wordt nu snel ingewikkeld, zoals je zal merken. Want, om wat voor schade gaat het dan? Een caravan (of iedere andere aanhanger) namelijk, kan maar op twee manieren schade veroorzaken. Het daarbij dan om:

  • de caravan veroorzaakt schade, terwijl deze is aan  de auto is gekoppeld of,
  • de schade wordt veroorzaakt door de caravan, terwijl deze is losgekoppeld en dus vrij staat.

Schade door aangekoppelde caravan

In verreweg de meeste landen geldt de wettelijke regeling, dat de auto en de aangekoppelde caravan, één geheel vormen. Het is dus gewoon één rijdende combinatie.

Stel, je rijdt (met de caravan achter de auto) achteruit, en raakt bijvoorbeeld een andere auto. Dan wordt dat wettelijk gezien als “de schuld” van het trekkende voertuig”. Of die auto nu wel of geen caravan trekt, maakt niet uit. De autoverzekering moet dus opdraaien voor deze schade. Met het afgeven van de Groene Kaart voor de caravan, verklaart de autoverzekeraar dat er dekking is. Hij maakt dus expliciet duidelijk, dat niet alleen de aansprakelijkheid van de auto is gedekt. Maar ook die van de aangekoppelde caravan! Die tezamen immers, vormen één geheel.

Schade door losgekoppelde caravan

Als je de caravan van de auto hebt afgekoppeld, en ontstaat dan schade, dan is de autoverzekeraar in beginsel niet meer aanspreekbaar. Dan komt de particuliere aansprakelijksverzekering in beeld (AVP) Soms hebben caravanverzekeringen zelf ook een (beperkte) aansprakelijkheidsdekking.
Meestal echter, zal het de AVP-verzekeraar zijn, die op moet komen voor de schade. Vaak betreft het schaden, die ontstaan tijdens het manoeuvreren om de caravan op zijn plek op de camping te krijgen. Maar ik maakte ook mee, dat de losgekoppelde caravan op een licht hellend vlak, zelf de regie overnam.
Zorg dus altijd ook voor een goede en geldige particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Deze AVP-verzekeraars geven overigens nooit een Groene Kaart Caravan af.

Is het zo eenvoudig? Gekoppeld: autoverzekeraar / niet gekoppeld = AVP-verzekeraar?

Helaas, zo eenvoudig is het in de praktijk bepaald niet. Er is in het verleden al veel discussie ontstaan over het begrip “losgekoppeld”
Zuiver juridisch, zo blijkt uit vele rechterlijke uitspraken, is het simpel loskoppelen van de aanhanger/caravan van de auto, nog niet genoeg, om van losgekoppeld te spreken. De caravan moet, zoals dat heet, veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht. De Hoge Raad sprak een aantal jaren geleden van “veilig buiten het verkeer worden gehouden”

Stel, de aanhanger wordt even los gekoppeld om te draaien, zodat er makkelijker geladen kan worden. Dit gebeurt al met het plan, om gelijk daarna weer aan te koppelen. Dit wordt dan niet als “loskoppelen” gezien.
De rechter bepaalde, dat de aanhanger nog onder de invloedssfeer van de auto was. Er was nog geen sprake van een min of meer permanent “veilig buiten het verkeer tot stilstand gebracht”
Een schade toen ontstond, kwam als nog voor rekening van de verzekeraar die de autoverzekering had lopen.

Het is dus een moeilijke materie en voor liefhebbers, heb ik een uitspraak bijgevoegd van het Klachteninstituut Verzekeringen (KiFiD)
Het betreft een zaak, waarbij de vraag speelde, of de aanhanger waarmee schade werd veroorzaakt aanhanger buiten het verkeer tot stilstand was gebracht.

In welke landen is de Groene Kaart Caravan verplicht?

  • Duitsland;
  • Polen;
  • Spanje.

Let op: deze verplichting geldt ook als je door deze landen heen rijdt, op weg naar andere landen. Staat de reis dus nog niet helemaal vast, vraag dan altijd voor de zekerheid een Groene Kaart Caravan aan. Als de autoverzekering of de bestelautoverzekering bij de Depremievergelijker.nl is ondergebracht, kan een Groene Kaart Caravan snel geregeld worden.

Direct een Groene Kaart voor de caravan aanvragen?

Het document is, als de autoverzekering of bestelautoverzekering bij Depremievergelijker.nl is ondergebracht, snel te verkrijgen via:

Stuur mij een Groene Kaart voor mijn caravan.

z Naar boven