Groene Kaart Caravan in het buitenland

Groene Kaart Caravan voor Duitsland,Polen en Spanje-Depremievergelijker.nl

De Groene Kaart voor uw caravan wordt afgegeven door uw autoverzekeraar. En niet door uw caravanverzekeraar. Dat verbaast natuurlijk veel mensen met een caravanverzekering. Hoe zit het nu, en hoe lossen we het op?

Groene Kaart Caravan en de autoverzekeraar.

Het Internationale Verzekeringsbewijs (die Groene Kaart) dient, om in het buitenland te kunnen aantonen, dat u verzekerd bent voor schade die u veroorzaakt, aan anderen. Ook schade door, of met  uw caravan. Zo simpel is het.

Maar het wordt nu snel wat ingewikkelder, zoals u zult merken. Want, om wat voor schade gaat het dan? Een caravan (of iedere andere aanhanger) namelijk, kan maar op twee manieren schade veroorzaken. Het daarbij dan om:

  • de caravan veroorzaakt schade aan anderen, terwijl deze is aan  de auto is gekoppeld of,
  • de caravan veroorzaakt schade aan anderen, terwijl deze is losgekoppeld en dus vrij staat.

Schade door aangekoppelde caravan

In verreweg de meeste landen geldt de wettelijke regeling, dat de auto en de aangekoppelde caravan, één geheel vormen. Het is dus gewoon één rijdende combinatie.

Stel, u rijdt (met de caravan achter de auto) achteruit, en raakt bijvoorbeeld een andere auto. Dan wordt dat wettelijk gezien als “de schuld” van het trekkende voertuig. Of die auto nu wel of geen caravan trekt, maakt niet uit. De autoverzekering moet dus opdraaien voor deze schade. Met het afgeven van de Groene Kaart voor de caravan, verklaart de autoverzekeraar dat er dekking is. Hij maakt dus expliciet duidelijk, dat niet alleen de aansprakelijkheid van de auto is gedekt. Maar ook die van de aangekoppelde caravan! Die tezamen immers, vormen één geheel.

Schade door losgekoppelde caravan

Als u de caravan van de auto heeft afgekoppeld, en ontstaat dan schade, dan is de autoverzekeraar in beginsel niet meer aanspreekbaar. Dan komt de particuliere aansprakelijksverzekering in beeld (AVP) Soms hebben caravanverzekeringen zelf ook een (beperkte) aansprakelijkheidsdekking, maar terzijde.
Meestal echter, zal het de AVP-verzekeraar zijn, die op moet komen voor de schade. Vaak betreft het schaden, die ontstaan tijdens het manoeuvreren, om de caravan op zijn plek op de camping te krijgen. Maar ik maakte ook mee bij een klant, dat de losgekoppelde caravan geparkeerd op een licht hellend vlak, zelf een tochtje ging maken.
Zorgt u dus altijd ook voor een goede en geldige particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Deze AVP-verzekeraars geven overigens nooit een Groene Kaart Caravan af.

Is het zo eenvoudig? Gekoppeld: autoverzekeraar / niet gekoppeld = AVP-verzekeraar?

Helaas, zo eenvoudig is het in de praktijk bepaald niet. Er is in het verleden al veel discussie ontstaan over het begrip “losgekoppeld”
Zuiver juridisch, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken, is het simpel loskoppelen van de aanhanger/caravan van de auto, nog niet genoeg, om al van “losgekoppeld” te spreken. De caravan moet, zoals dat heet, veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht. De Hoge Raad sprak een aantal jaren geleden van “veilig buiten het verkeer worden gehouden”

Stel, de aanhanger wordt even los gekoppeld om te draaien, zodat er makkelijker geladen kan worden. Dit gebeurt al met het plan, om gelijk daarna weer aan te koppelen. Dit wordt dan niet als “loskoppelen” gezien.
De rechter bepaalde, dat de aanhanger nog onder de invloedssfeer van de auto was. Er was nog geen sprake van een min of meer permanent “veilig buiten het verkeer tot stilstand gebracht”
Een schade toen ontstond, kwam als nog voor rekening van de verzekeraar die de autoverzekering had lopen.

Het is dus een moeilijke materie en voor de liefhebbers, heb ik een uitspraak bijgevoegd van het Klachteninstituut Verzekeringen (KiFiD)
Het betreft een zaak, waarbij de vraag speelde, of de aanhanger waarmee schade werd veroorzaakt aanhanger buiten het verkeer tot stilstand was gebracht.

In welke landen is de Groene Kaart Caravan verplicht?

  • Duitsland;
  • Polen;
  • Spanje;
  • Kroatië.

Voorts geldt, dat het totale gewicht (dus eigen gewicht + het laadvermogen) meer bedraagt dan 750 kg.

Let op: deze verplichting geldt ook als u door deze landen heen rijdt, op weg naar andere landen. Staat de reis dus nog niet helemaal vast, vraagt u dan altijd voor de zekerheid een Groene Kaart Caravan aan. Als u de autoverzekering of de bestelautoverzekering bij de Depremievergelijker.nl heeft ondergebracht, kan een Groene Kaart Caravan snel geregeld worden.

Direct een Groene Kaart voor de caravan aanvragen?

U kunt het document, als uw autoverzekering of bestelautoverzekering bij Depremievergelijker.nl heeft ondergebracht, snel in huis hebben. Stuurt u mij gewoon even een mailtje of gebruik het contactformulier. Wilt u daarbij even het kenteken van uw auto EN van uw caravan vermelden. Dan maak ik het direct in orde voor u.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven