Bedenktijd over een nieuwe verzekering

Bedenktijd  – Een gunst met plichten

Als u een nieuwe schadeverzekering afsluit, heeft u als particulier na ontvangst van de polis nog veertien dagen de tijd om van de verzekering af te zien. Het recht op deze bedenktijd wordt op uw polis geplaatst en in dit artikel leest u wat dit recht inhoudt.

De ingelaste bedenktijd is met het nieuwe verzekeringsrecht in het leven geroepen en is een goede bescherming voor de consument. Iedereen doet wel eens iets in een opwelling om van de druk van “snelle verkopers” nog maar te zwijgen. In de praktijk komt het er op neer, dat u binnen 14 dagen na ontvangst van de polis alsnog van de overeenkomst mag afzien. Wat dat betreft is, de bedenktijd dus een goede zaak bij het verzekeren van diverse risico’s.

Let u er wel op dat er, wanneer u van het opzeggingsrecht in verband met de bedenktijd gebruik maakt, vanaf de oorspronkelijke ingangsdatum van de polis, nooit dekking is geweest. De verzekering wordt immers geacht nooit tot stand te zijn gekomen.

Een voorbeeld. U sluit op 1 april een autoverzekering af en u veroorzaakt op 5 april een schade. Op 10 april vindt u elders een andere aanbieding voor uw autoverzekering en u besluit van u opzegrecht gebruik te maken en u roept de bedenktijd in. U deelt de verzekeraar mede dat u van de polis afziet en u verzekert zich vanaf 10 april bij de goedkopere maatschappij. Er vindt dan geen schadevergoeding meer plaats; de eerste verzekeraar immers heft de polis per de oorsponkelijke ingangsdatum, 1 april, op(!)

De zogenaamde bedenktijdtijdclausule wordt in de regel in de volgende bewoordingen op uw polis geplaatst.:

Op de met u gesloten verzekeringsovereenkomst zijn de polisvoorwaarden van toepassing waarvan de betreffende nummers op het polisblad zijn weergegeven. Wij bieden u de mogelijkheid om deze polisvoorwaarden in te zien, op te slaan of te printen op www.polisvoorwaarden.info. Wilt u de polisvoorwaarden toch liever per post ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Depremievergelijker.nl via info@Depremievergelijker.nl

“Op deze verzekering is een bedenktijd van toepassing

Vanwege deze laatste mogelijkheid is in aanvulling op de van toepassing zijnde polisvoorwaarden op de aanvraag van deze verzekering een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u als verzekeringnemer na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan kunt maken met inachtneming van het navolgende:

1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen.

2. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis.

3. De verzekering dient een contracttermijn van tenminste een jaar te hebben.

4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht om de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden/te vernietigen, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan en is er nimmer dekking onder de polis geweest.

5. Op contracten waarvan, met instemming van verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing”

 Op zoek naar een voordelige autoverzekering of wilt u al uw verzekeringen in één pakket ?

Berereken hier uw voordeel:

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven