Klachten over onze dienstverlening

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Depremievergelijker.nl?
Zeg het ons.

Klachteninsituut Verzekeringen en eigen klachtenprocedure

U mag bij Depremievergelijker.nl rekenen op de best mogelijke service. Met topkwaliteit willen wij ons juist als echte consumentensite onderscheiden van de vele andere aanbieders. Na het afsluiten van uw verzekeringen bij ons, spannen wij ons in om voor u een goede assurantieadviseur te zijn op wie u altijd kunt rekenen. Bij schade, bij een goed verzekeringsadvies voor nieuwe verzekeringen kortom, een tussenpersoon bij wie u uw verzekeringsbelangen veilig, vertrouwd, en vooral deugdelijk behandeld weet.

Alle hoogwaardige internettoepassingen ten spijt, blijft veel van ons werk dat wij voor u verrichten achter de schermen van “het web” nog gewoon mensenwerk. En dus kunnen er fouten en vergissingen gemaakt worden, ondanks alle interne procedures om die te voorkomen. Heeft u een klacht, maakt u die dan zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar aan onze directie. Een klant met een klacht immers, helpt ons om zaken aan te passen of te verbeteren. U kunt uw klacht verzenden via email naar info@depremievergelijker.nl of per post aan:

Depremievergelijker.nl
t.a.v. de directie
Postbus 62
4600 AB  BERGEN OP ZOOM

Wij zenden u per omgaande een bevestiging van uw klacht en houden u op de hoogte. De procedure om uw klacht goed te behandelen hebben wij hier vastgelegd: Klachtenprocedure Depremievergelijker.nl
Komen we er samen niet uit, of vindt u dat wij uw klacht onvoldoende hebben behandeld, dan kunt u zicht richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KiFid.

De contactgegevens van het KiFid luiden:

KiFid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )

Naar boven