Diefstal uit de schuur verzekerd?

25 februari 2021 door
Diefstal uit de schuur en inboedelverzekering

Diefstal uit de schuur, zo maakte verzekeringsmakelaar AON deze week bekend, zou steeds vaker voorkomen. Men baseert zich daarbij op recente cijfers van de politie over de maanden januari tot en met mei 2019. Deze maanden worden vergeleken met dezelfde maanden in 2020. Hoe men tot deze keuze is gekomen, is mij niet geheel duidelijk. Maar inderdaad, hoewel er per gemeente grote verschillen zijn, neemt het aantal gevallen van diefstal uit de schuur wèl toe. Het artikel over deze stijging bevat de waarschuwing, dat de dekking voor deze schaden “niet altijd voldoende” zou zijn. En klikt nogal alarmerend.

Diefstal uit de schuur meestal wèl verzekerd.

Het is natuurlijk nooit aan te bevelen om veel, en vooral kostbare spullen in de schuur te bewaren. Denk alleen al vocht. Maar als u er toch de nodige zaken heeft staan, en er wordt ingebroken? En er worden spullen gestolen? Hoe zit het dan met dekking op de inboedelverzekering? Gaat het dan inderdaad vaak mis met deze verzekering? Ik heb van een aantal grote inboedelverzekeraars de polisvoorwaarden er eens op nagekeken. En dan lijkt het mee te vallen. Meestal is er gewoon dekking voor schade na diefstal uit de schuur, zo blijkt. Maar, het blijft oppassen geblazen, zo zullen we later zien. Diefstaldekking voor inboedel in de schuur, is niet bij elke maatschappij op dezelfde manier “automatisch” verzekerd op de inboedelverzekering.

Wat bepalen grote inboedelverzekeraars.

ASR

ASR bepaalt over de dekking bij diefstal uit de schuur:

Uw inboedel is verzekerd in het woonhuis dat op uw polisblad staat. Heeft uw woonhuis bijgebouwen op hetzelfde adres, zoals een schuur? Dan is uw inboedel in die bijgebouwen ook verzekerd. (Art. 2.2 van de voorwaarden VP IB 2020-01)

Avéro

Bij Avero is het even een zoekwerkje. In artikel 4 van hun voorwaarden P-B521) wordt vermeld, welke dekking er geldt voor de inboedelgoederen , die zich niet in het woonhuis bevinden. Men heeft het dan onder andere trappenhuizen, gemeenschappelijke ruimten, enzovoorts. Schuurtjes en andere bijgebouwen worden niet genoemd. Dat lijkt “listig” maar in artikel 1 wordt dan weer gesteld, dat bijbehorende garages, schuurtjes en bijgebouwen weer als deel van het woonhuis worden beschouwd.

De Goudse

Hier is het oppassen, want het is, althans voor mij, onduidelijk. Het lijkt er op, dat De Goudse diefstal uit de schuur alleen vergoedt, als ook het woonhuis bij de Goudse verzekerd is, en dan nog tot een bepaald maximum. Men bepaalt in artikel 1.1.3 hun model 992276(apr2016)a:

Heeft u binnen uw Privé Pakket Online een woonhuisverzekering lopen, die dekking biedt voor een schuur of garage buiten het perceel waarop de woning staat? En gebruikt u die schuur of garage zelf voor privé doeleinden. Dan is uw inboedel in deze schuur of garage verzekerd tot
maximaal € 10.000,-. Schade door diefstal, poging tot diefstal of vandalisme wordt alleen vergoed als er sprake is van braak.

Nationale-Nederlanden

Hier is het direct duidelijk: deze maatschappij bepaalt in de voorwaarden VM 2400-04 dat:

Uw inboedel is onder andere verzekerd:
• in uw woning;
• in een bijgebouw van uw woning; zoals een
schuurtje of garage;
• in de kelderbox van uw wooncomplex.

Prima een geregeld dus, op deze inboedelverzekering.

Unigarant

Ook hier is dekking voor diefstal uit de schuur goed geregeld. Unigarant bepaalt in de polisvoorwaarden HRS-UGJ (artikel 25.1 ) dat bijgebouwen geacht worden deel uit te maken van de opstal die particulier wordt gebruikt. In artikel 26.1 bepaalt men vervolgens:

Onder inboedel wordt verstaan:

Alle roerende zaken in de opstal die behoren tot de particuliere huishouding en eigendom zijn van verzekerde.

Diefstal uit de schuur gedekt? Blijf kritisch.

Zoals we zagen, is deze dekking bij veel grote verzekeraars wel goed geregeld. Maar het is geen automatisme zoals we bij de Goudse zagen. Er kan sprake zijn van een beperkt verzekerd bedrag, of er dienen braaksporen aanwezig te zijn.

En hoe zit het garageboxen, die niet op uw perceel staan maar in een cluster, wat verder in de wijk. Is dat ook een “bijbehorend gebouw” En diefstal uit een berging in flatgebouw?

Samengevat: er is niet direct reden voor grote paniek nu de het aantal diefstalen uit schuren duidelijk toeneemt de laatste tijd. Maar er zullen zeker verzekeraars zijn die afwijkende regelingen. Al helemaal, als het bijgebouw niet op uw eigen perceel staat. Controleer dus altijd kritisch de polisvoorwaarden en informeer altijd even bij twijfel. Ik adviseer u graag.

Naar boven