Elektronische Polis

28 december 2007 door

De Elektronische polis komt eraan!
Bedrijfsleven en burgers kunnen binnenkort kiezen voor een elektronische in plaats van een papieren polis. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie, waarmee de ministerraad vorige week heeft ingestemd. Het Verbond van Verzekeraars moet het wetsvoorstel (dat nog niet openbaar is) nog bestuderen, maar juicht het van harte toe als een elektronische polis snel mogelijk wordt.

Verzekeraars mogen nu al wel via internet verzekeringen aanbieden, maar de polis moet nog steeds schriftelijk worden verstrekt. Volgens het Verbond van Verzekeraars, dat actief voor een elektronische polis heeft gepleit, past die situatie niet meer bij de huidige tijdsgeest, waarin mensen steeds meer vertrouwd raken met elektronisch berichtenverkeer.

Hoewel het vorige kabinat aanvankelijk geen voorstander was van de elektronische polis, onderzocht voormalig Justitieminister Donner de mogelijkheden. In de zomer van 2006 gaf hij aan dat wetgeving voor de elektronische polis in voorbereiding was. Met het wetsvoorstel van huidig minister Hirsche Ballin wordt daar nu invulling aan gegeven. Het kabinet wil voor alle betrokkenen de administratieve lasten verminderen door de mogelijkheden van het elektronische verkeer optimaal te benutten.

Het voorstel reikt overigens verder dan alleen de elektronische polis: andere onderhandse akten, zoals een koopakte van een woning, worden ook in elektronische vorm toegestaan. Voor alle gevallen geldt wel, dat een elektronisch polis of akte alleen is toegestaan als de verzekeringnemer daarmee instemt. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd. Zowel de tekst van het wetsvoorstel, als het advies van de Raad worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Verzekerd!
Naar boven