Elektronische Polis

20 januari 2022 door

De Elektronische polis komt eraan! Jawel….Bij het opschudden van mijn artikelen op Depremievergelijker.nl, kwam ik ook dit bericht tegen. Voor het eerst gepubliceerd in december 2007.

“Bedrijfsleven en burgers kunnen binnenkort kiezen voor een elektronische in plaats van een papieren polis, zo schreef ik feestelijk. Dat bleek uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie, waarmee de ministerraad onlangs instemde. En dat gaat als volgt verder:

“het Verbond van Verzekeraars moet het wetsvoorstel (dat nog niet openbaar is) nog bestuderen, maar juicht het van harte toe als dit soort polissen snel tot de mogelijkheden gaan behoren.

De elektronische polis via het internet heeft de toekomst

Verzekeraars mogen nu al wel via internet verzekeringen aanbieden, maar de polis moet nog steeds schriftelijk worden verstrekt. Volgens het Verbond van Verzekeraars, dat actief voor deze vorm van afgifte van polissen heeft gepleit, past die situatie niet meer bij de huidige tijdsgeest, waarin mensen steeds meer vertrouwd raken met digitaal berichtenverkeer.

Hoewel het vorige kabinet aanvankelijk geen voorstander was van deze “supersonische” polis, onderzocht voormalig Justitieminister Donner de mogelijkheden. In de zomer van 2006 gaf hij aan dat wetgeving voor de elektronische polis in voorbereiding was. Met het wetsvoorstel van huidig minister Hirsche Ballin wordt daar nu invulling aan gegeven. Het kabinet wil voor alle betrokkenen de administratieve lasten verminderen door de mogelijkheden van het elektronische verkeer optimaal te benutten.

Het voorstel reikt overigens verder dan alleen de elektronische polis: andere onderhandse akten, zoals een koopakte van een woning, worden ook in elektronische vorm toegestaan. Voor alle gevallen geldt wel, dat een elektronisch polis of akte alleen is toegestaan als de verzekeringnemer daarmee instemt. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd. Zowel de tekst van het wetsvoorstel, als het advies van de Raad worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer”

Sinds 2007, werden er via Depremievergelijker.nl al meer dan 5000 polissen op deze manier verstrekt aan de klanten. Tot kant en klare verzekeringspakketten toe. Tijden veranderen zo snel, dat dit artikel in 1890 geschreven lijkt te zijn…..

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
 
Bron: Verzekerd!
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven