Opzeggen door een verzekeraar moet rechtstreeks

20 november 2017 door

Opzeggen door een verzekeraar moet rechtstreeks aan de verzekerde gedaan wordenEr zijn van die berichten, die je nooit mag missen. Het opzeggen van een verzekering door je verzekeraar bijvoorbeeld. Er zijn in het verleden, en nog steeds(!) bijzonder akelige misverstanden over ontstaan. Een verzekerde meent nog verzekerd te zijn, terwijl een verzekeraar de verzekering al beëindigd heeft. En natuurlijk, dan valt er een schade….
Bij wie ligt de verantwoording nu eigenlijk voor dit soort misverstanden. De rechter heeft inmiddels gesproken in een geruchtmakende zaak: het opzeggen door een verzekeraar moet rechtstreeks aan verzekerde gedaan worden. Een belangrijke uitspraak.

Duidelijk is nu: het opzeggen door een verzekeraar moet rechtstreeks aan de verzekerde.

De meeste mensen maken gebruik van de diensten van een assurantieadviseur. Een vertrouwenspersoon, aan wie men het beheer van de verzekeringen toevertrouwt. Maar zoals het woord al zegt, het is een persoon, een mens. En  mensen maken wel eens fouten. Fouten, die grote gevolgen kunnen hebben. Het Hof in den Den Haag kreeg met zo’n zaak te maken. En sindsdien moet het opzeggen van een verzekering rechtstreeks door een verzekeraar gebeuren. Wat speelde er….

Een verzekeringnemer wilde de brandverzekering voor zijn pand beëindigen per 01.06.2010. De verzekeraar is het hier niet mee eens, omdat het verzekeringscontract pas afliep op 01.06.2014. De verzekerde doet in 2012 een nieuwe poging: dan de verzekering maar opzeggen per 01.06.2014. Tegelijk sluit deze verzekerde bij een andere verzekeringsmaatschappij een nieuwe verzekering. Ook per 01.06.2014 zodat alles netjes op elkaar aansluit. So far so good, zo lijkt het…..

De adviseur van verzekerde krijgt echter van de verzekeraar te horen dat men, heel klantvriendelijk, bereid is om de verzekering eerder te royeren, en wel per 01.06.2013. De adviseur vindt dat goed nieuws, en stemt daar namens de klant mee in. De verzekering wordt dus beëindigd per 01.06.2013. De verzekeraar stuurt hiervan bevestiging naar de adviseur. Het opzeggen gebeurde dus niet door de verzekeraar maar via de adviseur. Deze adviseur zendt het stuk vervolgens per post naar de verzekerde. Verder onderneemt niemand nog enige actie.

Dan gebeurt er iets wat grote gevolgen zal hebben: op 06.05.2014 breekt er een grote brand uit in het pand van verzekerde, die zijn (oude) verzekeraar aanspreekt. Deze maatschappij echter, weigert de schade te vergoeden. De verzekering was immers geroyeerd per 01.06.2013. De verzekerde stelt daarentegen, dat hij nooit door zijn adviseur geïnformeerd is over het vervroegde afscheid per 01.06.2013. Hij veronderstelde, dat de verzekering nog gewoon van kracht was tot 01.06.2014. Wordt deze verzekerde nu de dupe?

Het Hof verschaft duidelijkheid: opzeggingen moeten rechtstreeks door de verzekeraar gebeuren

Het Hof is er snel mee klaar. Het oordeelt, dat een verzekerde niet de dupe mag worden, als belangrijke mededelingen over zijn verzekering hem niet bereiken. Zijn adviseur kon niet aantonen, dat hij zijn klant goed had geïnformeerd. Dat is een fout. Maar de betreffende verzekeraar wordt echt aangepakt. Het hof verwijst naar het Burgerlijk Wetboek; naar de artikelen 7:932 en 7:933. Daar wordt bepaald, dat een verzekeraar belangrijke berichten als het opzeggen van een verzekering, naar het laatst bekende adres van een verzekerde moet sturen. En dus niet via de adviseur. Dit mag alleen, als een verzekerde een explicite machtiging heeft gegeven aan de verzekeraar, dat hij stukken via de adviseur mag sturen.

De verzekeraar werd dus veroordeeld om de schade toch te betalen. Het opzeggen door een verzekeraar moet rechtstreeks aan de verzekerde gedaan worden, en dat was hier niet gebeurd. Verzekerde mocht er dus vanuit gaan, dat er nog een geldige verzekering was. En natuurlijk, de verzekeraar stelde in het proces nog, dat verzekerde ook geen premie meer betaald had, omdat hij geen factuur meer had gekregen. Het Hof vond dit echter van minder belang. Verzekerde had inderdaad beter moeten opletten, maar de fout van de verzekeraar was veel ernstiger. De volledige uitspraak van het Hof over deze zaak vindt u hier: Opzeggen moet altijd door de verzekeraar zelf gebeuren.

Opzeggen door een verzekeraar moet rechtstreeks aan u. Het is maar dat u het weet.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven