Premie niet betaald? Dan geen dekking!

11 februari 2016 door
Verbond van Verzekeraars - Premie niet betaald

Premie niet betaald van een verzekering. Of te laat betaald?
Er is dan géén dekking. En daar staan veel mensen niet bij stil.
Gelukkig leven de Consument en het Verbond van Verzekeraars in Nederland niet als kat en hond. Er is respect voor de belangen die iedere partij moet vertegenwoordigen. En evenwicht is natuurlijk altijd prima.
Nu echter, is er weer wel commotie tussen de twee oude instanties….

Over de premiebetaling en de dekking.

Premie niet betaald? Dan geen dekking?
Wie heeft er Premie niet betaald? Consumentenbond stelt vragen.gelijk….

Als assurantieadviseur sta natuurlijk ik achter mijn klanten. Klanten die mij hun verzekeringszaken toevertrouwen. En die er vanuit mogen gaan, dat ik hun belangen optimaal behartig bij verzekeraars.
En dat zijn nu net de leden van het Verbond van Verzekeraars (kortweg het Verbond)
De vraag is echter, of de (ook door mij gewaardeerde) Consumentenbond in de
kwestie over het vervallen van de dekking als de premie niet betaald is,
niet iets teveel doordraaft. Te weinig denkt, aan de mensen die wèl (tijdig) betalen.

Wat speelt er tussen het Verbond en de Consumentenbond…

Verzekeraars bepalen bijna altijd in hun voorwaarden, dat de verzekerde de premie binnen 30 dagen na de vervaldag moet betalen. Is de premie niet betaald, dan volgt er nog eens een termijn van 14 dagen(!) op de premie alsnog te betalen. Zonder dat de dekking wordt opgeschort. En zo zitten we inmiddels op 44 dagen.

Heeft de verzekerde dan nog niet betaald, dan is er geen dekking meer op de polis. Verzekeraars sturen een herinnering, als de eerste 30 dagen voorbij zijn. Ze kondigen dan aan, dat de dekking in gevaar komt als de premie niet alsnog binnen 14 dagen wordt betaald.
Er zijn zelfs verzekeraars die, heel pro-actief, twee weken na de vervaldag al een eerste herinnering sturen als de premie niet is betaald.
“Let op, u heeft nu nog twee weken om te betalen binnen de gestelde 30 dagen.”
Als deze 44 dagen ook om zijn, sturen verzekeraars weer een brief: geen dekking meer.

Vaak gaat het dus als volgt:

  • 14 dagen na de vervaldag: eerste bericht met de waarschuwing (nog 14 de tijd)
  • 30 dagen na de vervaldag: tweede  bericht: de dekking stopt over 14 dagen;
  • 44 dagen na de vervaldag: derde bericht, geen dekking is meer;
  • 60 dagen na de vervaldag: vierde bericht, het definitieve royement.

Het aantal berichten, en de verzendtermijnen verschillen tussen verzekeraars, maar er wordt doorgaans echt nogal wat werk van de incasso gemaakt. Dit om de verzekerde duidelijk te maken, dat er gevaar dreigt.

De Consumentenbond echter, vindt het nog niet genoeg. Dit standpunt lijkt mede ingegeven door die mensen, die bij schade in de problemen kwamen. Die wisten namelijk niets af van een premieachterstand…..tja.

Kan de consumentenbond klagen of moet zij juist adviseren

De ellende begint natuurlijk,  als bij een schade waarbij een verzekeraar vergoeding weigert omdat de premie niet, of veel te laat is betaald. Er zijn mensen die dan boos naar de Consumentenbond stappen met de klacht, dat ze helemaal geen herinneringen ontvangen hebben, van achterstallige premies niets wisten, dachten juist wèl betaald te hebben en zo verder. Bij motorrijtuigverzekering kan een boete van de RDW opgelegd zijn, bijvoorbeeld bij de autoverzekering wegens onverzekerd rijden.

Bij schade vreemd genoeg, herinnert men zich opeens wel, dat er een verzekering was afgesloten. De Consument neemt die klacht naar mijn idee wel eens te gemakkelijk over. En verwijt verzekeraars, dat ze onwillig zijn, om een (gedekte) schade te betalen.

In de discussie tussen de Consumentenbond en het Verbond staat nu centraal, of verzekeraars wel genoeg doen om de verzekerde te waarschuwen. In alle oprechtheid, ik vind van wel. Verzekeraars willen geen klanten kwijt, maar klanten behouden. Een ongestoorde voortzetting van een verzekering die gewoon dekking biedt, is niet alleen in het belang van de consument, maar eveneens van verzekeraars.

De Consumentenbond vindt de inspanningen echter te weinig. Verzekeraars zouden ook stukken aangetekend moeten gaan verzenden, later een incassobureau moeten inschakelen enzovoorts. En, natuurlijk, in de tussentijd gewoon de verzekering in stand moeten houden….

Wie is er uiteindelijk nu echt het slachtoffer

Wie al die extra kosten gaat betalen laat men in het midden, maar ik ken nu het antwoord al: uiteindelijk zal iedere verzekerde opdraaien voor deze kosten. Veroorzaakt door slechte betalers. Is dat wat we willen. Of meer filosofisch, is het redelijk, is het eerlijk.

Zou de Consumentenbond niet juist daarom moeten adviseren om juist wèl premies tijdig te voldoen. Consumentenbescherming tegen grote bedrijven en goede consumentenvoorlichting zijn ongelofelijk belangrijk. Ik weet het, het is immers mijn vak op verzekeringsgebied.

Echter, geen brood bij de bakker zonder geld. Geen huis als de hypotheek of de huur niet betaald wordt. Een garagebedrijf mag zelf je auto vasthouden als je factuur niet voldoet na een grote beurt. Gek genoeg genoeg vinden we dat allemaal begrijpelijk behalve, zo lijkt het, als het om verzekeraars gaat. Verzekeraars die alle (gedekte) schaden van wèl betalende klanten, moeten vergoeden uit alle premies van hun verzekerden.

Premie niet betaald? Dan geen dekking.

Anders valt de bodem onder ons verzekeringssysteem weg.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven