Verzekering verlengen niet meer stilzwijgend – Schadeverzekering

16 maart 2009 door

Geen stilzwijgende verlenging voor schadeverzekeringen meer?

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij monde van voorzitter Richard Weurding afgelopen zaterdag, 14 maart 2008, bekend gemaakt dat verzekeraars waarschijnlijk gaan stoppen om schadeverzekeringen stilzwijgend te verlengen. Depremievergelijker.nl juicht deze ontwikkeling toe, want het is voor de consument zondermeer gunstig. Ook ijvert het Verbond er voor, dat verzekeringscontracten in de regel een contractsduur zullen krijgen van één jaar, tenzij de consument zich wil verbinden voor een langere periode, veelal tegen een aantrekkelijke korting op de premie.

Er komt een “geïnformeerde verlenging” van verzekeringscontracten.

Verreweg de meeste verzekeringsvormen kennen een contractsduur van een jaar. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de autoverzekering, de bestelwagenverzekering en de motorverzekering. Verzekeringen als de inboedelverzekering, de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering daarentegen, kennen vaak nog contractsduren van vijf jaar terwijl dit enige jaren geleden zelfs vaak nog tien jaar was. Wilde u van verzekeraar wisselen, dan diende u zelf wel goed in de gaten te houden, dat u (meestal) twee maanden voor de zogenaamde contractsvervaldatum de verzekering opzegde, en dit gaat nu waarschijnlijk de komende zomer veranderen. Verzekeraars moeten hun verzekerden tijdig gaan informeren dat de contractsvervaldatum nadert, wat de geldende opzegtermijn is en dat de verzekering desgewenst kan worden opgezegd. Er komt dus een zogenoemde “geïnformeerde verlenging”

Worden verzekeringscontracten in de toekomst automatisch beëindigd?

Neen, dat is zeker niet de bedoeling. Er moet immers worden voorkomen dat mensen ieder jaar zelf weer voor voortzetting van hun lopende polissen moeten zorgen en anders onverzekerd raken. De consument die tevreden is met het huidige verzekeringspakket hoeft dus niets te doen. Als er van de opzeggingsmogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, lopen de verzekeringen gewoon weer door voor de oorspronkelijk overeengekomen periode.

Depremievergelijker.nl juicht deze ontwikkelingen van harte toe. Vele verzekerden die bij ons hun autoverzekering al hadden afgesloten vanwege onze lage premies, vonden het vaak wel weer een nadeel, dat niet al hun verzekeringszaken onder één dak waren ondergebracht. Wanneer andere polissen precies aflopen was vaak niet bekend en “dat moest nog eens uitgezocht worden”  Of er was net weer een nieuwe periode van vijf jaar ingegaan.

Nu verzekeraars hun klanten zelf actief gaan informeren over de afloopdata en dat eenjaarscontracten de regel gaan worden, zal het veel eenvoudiger worden om van verzekeraar te wisselen.

Verlenging Verzekering? Wij houden u op de hoogte!

>>> Depremievergelijker.nl

Naar boven