Assurantiebelasting

Assurantiebelasting, hoeveel en op welke verzekeringen

Assurantiebelasting is een fiscale heffing die op de premie van een aantal verzekeringsvormen van toepassing is. Depremievergelijker.nl schreef er het volgende artikel over.

Deze assurantiebelasting dient door de verzekeraar in rekening te worden gebracht bij de verzekeringnemer (en vervolgens te worden afgedragen aan de fiscus) Het is dus geen onderdeel van de premie dat bestemd is om het verzekerde risico mee af te dekken, of overige bedrijfskosten van de verzekeraar te dragen.

Ook over de kosten die een verzekeraar boven de eigenlijke premie in rekening brengt, zoals poliskosten en incassokosten, is assurantiebelasting verschuldigd. Het tarief bedroeg vanaf 7% vanaf 1984 over de premie en de kosten die verzekeraars rekenen. Sinds 1984 werd deze belasting steeds verhoogd.

Deze verhogingen verliepen als volgt:

 • per 1 maart 2008 naar 7.5%
 • per 1 maart 2011 naar 9,7%
 • per 1 januari 2013 naar 21%

Wanneer geen assurantiebelasting?

voor een aantal verzekeringen behoeft u geen belasting te betalen. Dit betreft:

 • levensverzekeringen
 • werkeloosheidsverzekeringen
 • ongevallenverzekeringen
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • ziektekostenverzekeringen
 • ziektewetverzekeringen
 • transportverzekeringen
 • herverzekeringen
 • verzekeringen voor zeeschepen en (soms) vliegtuigen
 • exportkredietverzekeringen

Voorts geldt voor het in rekening brengen van assurantiebelasting dat het verzekerde risico zich in Nederland moet bevinden (zoals bijvoorbeeld een opstal of een inboedel) en/of in Nederland geregistreerd moet zijn (zoals bijvoorbeeld een auto)

Een lastige belasting?

Op basis van bovengenoemde vrijstellingen van de assurantiebelasting zult u nu begrijpen, dat de in rekening gebrachte belasting voor sommige pakketverzekeringen zoals bijvoorbeeld een reisverzekering, niet altijd eenvoudig te achterhalen valt. Op het premiedeel voor de bagagedekking bijvoorbeeld, is wel de assurantiebelasting verschuldigd maar voor de ongevallendekking weer niet. Voor eventueel meeverzekerde rechtsbijstijstand wel, maar voor ziektekosten niet. Ook bij pakketpolissen voor particulieren speelt iets dergelijks. Op de pakketpolissen eventueel meeverzekerde ongevallen- en uitvaartverzekeringen is geen assurantiebelasting verschuldigd; op bijvoorbeeld de inboedelverzekering weer wel.

Iets dergelijks vindt u ook terug bij uw autoverzekering: op de premie voor het WA- en het eventuele (Beperkt) Cascodeel is deze fiscale heffing verschuldigd, maar voor de ongevallen-inzittendenverzekering dus niet.

Over autoverzekeringen en assurantiebelasting gesproken, nog het volgende:

op de zogenaamde Schade-inzittendenverzekering (die ook op autopolissen kan worden aangetroffen) is overigens wel assurantiebelasting verschuldigd. Dit komt omdat deze dekking behalve de kosten bij overlijden (vrijgesteld) en blijvende invaliditeit (vrijgesteld) ook materiele schade na een auto-ongeval vergoedt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een kapotte laptop, beschadigde kleding enz.
Kortom, bij de Schade-Inzittendenverzekering gaat het om de werkelijk geleden schade die ook andere componenten kan bevatten dan de (vrijgestelde) dekkingen met betrekking tot invaliditeit en overlijden. Assurantiebelasting is dus toch nog een lastig onderwerp.

Augustus 2007 / Update 1 december 2007 / Update 1 maart 2008

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven