Bereddingskosten

Bereddingskosten kunnen soms ook worden geclaimd ter voorkoming van schade, bij acuut gevaar.Bereddingskosten zijn kosten die u maakt, ter voorkoming en vermindering van schade ten gevolge van gevaren, waartegen verzekerd is. Deze kosten zijn bij verschillende verzekeringen meeverzekerd. Over welke kosten we praten we, om over bereddingskosten te spreken.

Of het nu gaat om uw autoverzekering, uw inboedelverzekering of woonhuisverzekering, altijd wordt u in de voorwaarden de verplichting opgelegd, om schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook als u schade moet maken om een (grotere!) schade te voorkomen of te verminderen.

Bereddingskosten, een paar voorbeelden uit de praktijk.

Tijdens een paar dagen met flinke storm, zijn bij Frans en Jolanda al enige bomen in de tuin omgewaaid. Een een oude Iep die vlak bij hun huis staat, dreigt het ook te begeven. Omdat de al omgewaaide bomen behoorlijk in de weg liggen, geven ze een hoveniersbedrijf opdracht die te verwijderen. De hovenier wijst Frans er op, dat de Iep als gevolg van de hevige storm steeds schever is komen te staan staan. Nog één flinke windvlaag, en de boom zou het wel eens kunnen begeven en op het woonhuis terecht kunnen komen. Het preventief kappen en afvoeren van de boom, zo rekent de hovenier Frans voor, is nog een flinke kostenpost. Ook moet er een stuk van een schutting worden gesloopt om de boom af te voeren.

Bereddingskosten moeten wèl zinvol zijn.

In overleg met zijn opstalverzekeraar krijgen Frans en Jolanda deze kosten toch volledig vergoed als bereddingskosten. Immers, als de boom omwaait en op het dak van het huis terecht komt, zou de schade nog veel groter zijn geworden. Nog los het gevaar voor de bewoners zelf.  En daarom kunnen die kosten onder bereddingskosten vallen, hoe tegenstrijdig dat in eerste instantie ook lijkt.

Let u er op, dat er wel een echte acute dreiging moet zijn dat de (gedekte!) schade zich zal voordoen. Het (bijvoorbeeld) onderhouden en snoeien van bomen in een tuin, omdat er anders bij een storm ooit wel eens wat zou kunnen omwaaien, zijn geen bereddingskosten.

Ook bij inbraakschade bijvoorbeeld, zouden de  kosten om geforceerde sloten e.d. te vervangen om verdere diefstallen te voorkomen, onder bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen bij de inboedelverzekeraar.

Belangrijk

Treedt voor zover mogelijk altijd eerst in contact met uw verzekeraar of uw tussenpersoon voordat u bereddingskosten maakt. Ook hier geldt weer, dat de ene verzekeraar de andere niet is en er dus altijd interpretatieverschillen kunnen optreden over de vraag of de gemaakte kosten noodzakelijk waren en ook daadwerkelijk als bereddingskosten waren aan te merken. De meeste verzekeraars denken graag met u mee en overleg vooraf, voorkomt later nare discussies.

Inboedelverzekering of woonhuisverzekering met bereddingskosten berekenen?

Klikt u dan hier:

Premie Inboedelverzekering

Premie Woonhuisverzekering

Januari 2008 / Herzien september 2019
Copyright: Depremievergelijker.nl
Naar boven