Bereddingskosten. Wanneer wel en wanneer niet.

Bereddingskosten kunnen soms ook worden geclaimd ter voorkoming van schade, bij acuut gevaar.

Bereddingskosten zijn kosten die u maakt, ter voorkoming en vermindering van schade. Het moet dan wel gaan om schade, die zou kunnen ontstaan zijn als gevolg van bepaalde gevaren. En wel die gevaren, waartegen u zich verzekert heeft. Deze kosten zijn bij verschillende verzekeringen meeverzekerd. Over welke kosten we praten we nu precies, als we het over bereddingskosten hebben?

Of het nu gaat om uw autoverzekering, uw inboedelverzekering of uw woonhuisverzekering, het principe blijft hetzelfde. Altijd wordt u in de polisvoorwaarden de verplichting opgelegd, om schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Zelfs, als u schade moet maken, om een (grotere!) schade te voorkomen of te verminderen.

Bereddingskosten, voorbeelden uit de praktijk.

Tijdens een paar dagen met flinke storm, zijn bij Frans en Jolanda al enige bomen in de tuin omgewaaid. Een een oude Iep die vlak bij hun huis staat, dreigt het nu ook te begeven. Omdat de al omgewaaide bomen behoorlijk in de weg liggen, geven ze een hoveniersbedrijf opdracht om die te verwijderen.

De hovenier wijst Frans er op, dat de Iep als gevolg van de hevige storm steeds schever is komen te staan staan. Nog één flinke windvlaag, en de boom zou het wel eens kunnen begeven. En op het woonhuis kunnen vallen. Om dit te voorkomen, zou de boom moeten worden gekapt. De hovenier rekent Frans en Jolanda voor, dat dit nog een flinke kostenpost is. Ook moet er een stuk van een schutting worden gesloopt, om de boom af te voeren.

Acuut gevaar.

In overleg met hun opstalverzekeraar, krijgen Frans en Jolanda een deel van deze kosten vergoed. Als bereddingskosten. Immers, als de boom omwaait, en op het dak van het huis valt, wordt de schade nog veel groter. En daarom vallen deze kosten, die ze maken om deze schade te voorkomen, onder bereddingskosten.

Let u er op, dat er wel een acute dreiging moet zijn, dat de schade zich kan voordoen. Het gewone onderhouden en snoeien van bomen in een tuin, zijn geen bereddingskosten.

Zoals u ziet, schrijf ik in dit voorbeeld over een deel van de kosten. De kosten van het afvoeren van de boom namelijk, worden niet vergoed. Dat geeft vaak aanleiding tot misverstanden. Hoe zit dat nu?

De opstalverzekeraar moet de kosten betalen die u maakt, om het (dreigende) gevaar af te wenden. Dit wordt in de polisvoorwaarden geregeld. Bereddingskosten worden zelfs in de wet, artikel 7:957BW omschreven.

Het gaat hier dan alleen om het kappen van de boom. Want daardoor wordt het gevaar afgewend. En daarom vergoedt de verzekeraar dus alleen die kosten. De kosten van het opruimen, en afvoeren van de gekapte boom, zijn opruimingskosten. En dus géén bereddingskosten.

Betaalt een verzekeraar dan nooit opruimingskosten? Jazeker wel! Maar dan moet het gaan om beschadigde verzekerde zaken op te ruimen. En de boom is géén verzekerde zaak op de opstal- of inboedelverzekering.

Een ander voorbeeld van bereddingskosten.

U bent het slachtoffer geworden van een poging tot inbraak. De inbrekers hebben geprobeerd om het slot op de voordeur te forceren. Toen dat uiteindelijk lukte, zijn ze kennelijk gestoord, want ze zijn uw woning niet meer binnen gegaan. Uw voordeur is echter niet meer af te sluiten; iedereen kan zo naar binnen lopen. De kosten om deze voordeur weer stevig te kunnen afsluiten tot er een nieuw slot is, kunt u ook als bereddingskosten bij de verzekeraar indienen.

Belangrijk

Treedt voor zover mogelijk, altijd eerst in contact met uw verzekeraar voordat u bereddingskosten maakt. Of overleg eerst met uw assurantieadviseur. Ook hier geldt weer, dat de ene verzekeraar de andere niet is. En dat er dus altijd een verschil van mening kan zijn over de vraag, of er acuut gevaar dreigt. En of de te maken kosten ook echt als bereddingskosten aan te merken zijn. De meeste verzekeraars denken graag met u mee, maar overleg vooraf. Dat voorkomt later nare discussies.

Inboedelverzekering of woonhuisverzekering met bereddingskosten berekenen?

Klikt u dan hier:

Premie Inboedelverzekering

Premie Woonhuisverzekering

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven