Doelgroepomschrijvingen van verzekeraars

Doelgroepomschrijvingen van verzekeraars | Depremievergelijker.nlDe doelgroepomschrijvingen van verzekeraars, zijn het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn, de IDD. Deze Insurance Distribution Directive, legt een aantal verplichtingen op aan zowel verzekeraars, als aan adviseurs.
In deze doelgroepomschrijving, moeten verzekeraars voor alle typen verzekeringen zij aanbieden, aangeven voor wie deze “producten” bestemd zijn. Met andere woorden, voor welke klant, en voor welke risico’s.

Hier vindt u ,van verschillende verzekeraars de doelgroepomschrijving (per type verzekering)

De IDD maakt van de Verzekeringskaart het IPID.

Voorheen hadden we de zogenaamde Verzekeringskaarten. Het Verbond van Verzekeraars speelde hier een goede coördinerende rol. Deze kaarten gaven, per type verzekering best een aardige omschrijving van wat je nu precies verzekert. Maar, nu dus door Europa ingehaald. Weer veel werk voor niets dus. De nieuwe IDD verplicht de verzekeraars nu tot het afgeven van een IPID….jawel, een IPID.
Het Insurance Product Information Document. Die is in feite gewoon hetzelfde is als de “oude” Verzekeringskaart.

Doelgroepomschrijvingen van verzekeraars niet echt spectaculair.

Het vermoeide gevoel, dat “er weer wat moet van Brussel” ligt er soms dik bovenop. Een aantal verzekeraars heeft er echt werk van gemaakt. Hun doelgroepomschrijvingen voor hun verschillende verzekeringen, bieden een goed inzicht in “het product”
Dus, voor wie is de verzekering bestemd en wat wordt er in grote lijnen gedekt. Reaal bijvoorbeeld, geeft verzorgd en redelijk uitvoerig precies aan, wat men nu eigenlijk wil leveren met hun autoverzekering.
Maar vaker is het harde geluid hoorbaar van open deuren, die met veel geweld worden open getrapt.

Verzekeraar Unigarant bijvoorbeeld, maakt zich er aanzienlijk gemakkelijker vanaf met hun doelgroepomschrijving. Slechts één zinnetje “omschrijft” al hun particuliere verzekeringen.

De doelgroep van Unigarant is: Iedere particulieren ingezetenen in Nederland, die zich wil
verzekeren tegen eventuele financiële gevolgen van een schade.

Ja, ja….zo lust ik er nog wel eentje. Hier zit een consument nu echt op te wachten.
Waren die verzekeringskaarten soms al wat “simpel” en dus voor weinigen echt interessant, de nieuwe “Doelgroepomschrijvingen van Verzekeraars” zullen ook niet snel een grote schare lezers krijgen.

Adviseur moet de doelgroepomschrijving goed overbrengen

De adviseur moet er vervolgens op letten, dat de geadviseerde verzekering ook echt past bij de klant en zijn verzekeringsbehoefte. Maar, dierbaar Europa, dat doen goede assurantieadviseurs in Nederland al jaren. Het is immers de kern van hun vak. En daarom kiezen mensen juist voor een adviseur. Maar goed, als u een inboedelverzekering bij Depremievergelijker afsluit, dan krijgt u natuurlijk het bijbehorende IPID erbij. Sterker nog, de adviseur moet u het IPID overhandigen, voordat u de verzekering mag afsluiten.

Verzekeraars zijn de laatste jaren behoorlijk kritisch gevolgd. Voor levensverzekeraars, waar bijvoorbeeld verschillende woekerpolis-affaires speelden (en spelen!) is dat heel begrijpelijk. Voor de maatschappijen die zich bezig houden met schadeverzekeringen, zoals bijvoorbeeld uw autoverzekering, kon ik alle kritische zin niet altijd goed volgen. Ik zag zelden een schadeverzekeraar op televisie die uitleg moest komen geven over een slecht afgewerkte schade. Los van de nodige irritatie over premieverhogingen, zijn consumenten over het algemeen tevreden over schadeverzekeringen.

De nieuwe Doelgroepomschrijvingen van Verzekeraars, De IDD en het IPID zullen daar niet veel invloed op hebben.

Naar boven