Incidentenregister en Extern Verwijzingsregister

Het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister EVR van financiële instellingen.

Het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister zijn twee registers van financiële instellingen. Dit kunnen banken zijn, maar ook verzekeraars maken gebruik van deze registers. Je kunt ze beschouwen als een zwarte lijst. Als je eenmaal in één van deze registers wordt opgenomen, is het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, om nog zaken te doen met een financiële instelling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bankrekening, een hypotheek of een verzekering. Dat maakt het leven niet bepaald eenvoudiger.

Wat houden het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister EVR in.

Zoals we zien gaat het om twee registers. Je wordt door (bijvoorbeeld) een verzekeraar opgenomen in het Incidentenregister, als hij gegronde redenen heeft, dat je zijn belangen hebt geschaad. Meestal gaat het dan om fraude, bij het indienen van een schade. Maar ook het niet meewerken aan een schade kan opname in het register betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het niet inzenden van een schadeformulier na een autoschade. Een verzekeraar moet dan, op grond van de wet, de tegenpartij schadeloos stellen. Ook als hij niet weet, wat er precies gebeurd is. Maar ook opzettelijke misleiding van de verzekeraar bij het afsluiten van een verzekering, kan leiden tot een registratie.

Dit register is altijd van de betrokken financiële instelleng zelf, en wordt daarom ook wel het Interne Incidentenregister genoemd. Andere financiële instellingen hebben daar dus géén inzage in. De duur van de opname kan, afhankelijk van hetgeen er is voorgevallen, variëren van één jaar tot en met acht jaar.

Als het voorval zo ernstig is, dat een verzekeraar vindt, dat ook andere financiële instellingen hiervan op de hoogte moeten zijn, volgt ook opname in het Externe Verwijzingsregister, ook wel het EVR genoemd. Dit register is wèl toegankelijk voor andere financiële instellingen.

Werking in de praktijk.

Een financiële instelling mag je natuurlijk niet zomaar in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister zetten. Daar zijn strenge protocollen voor die je hier, bij het Verbond van Verzekeraars kunt inzien. Het is namelijk behoorlijk ernstig als je in één van de registers vermeld staat. Bij het Interne Incidentenregister, ben je alleen zichtbaar bij de instelling die je heeft geregistreerd. Volgt ook opname in het EVR, dan kunnen (vele) andere partijen, zoals banken en verzekeraars zien, dat er een incident is geregistreerd.

Wat er precies gebeurd, wordt echter niet in het EVR gezet. De instelling, die ziet dat u een EVR-registratie heeft, zal dan contact op moeten nemen met de partij, die de registratie heeft gedaan. Er zal dan moeten worden uitgelegd, voor welk doel men precies wil weten, wat er gebeurd is. In de praktijk blijkt, dat het afsluiten van hypotheek, een lening, of een (auto)verzekering een groot probleem wordt. Omdat er is gefraudeerd, of er zijn andere onregelmatigheden voorgevallen, wil de financiële sector eigenlijk geen zaken meer met je doen.

Kan je nog wat doen tegen de registratie?

Omdat het opnemen van je gegevens in het Incidentenregister, of zelfs ook in het EVR, met zoveel zorgvuldigheid dient te gebeuren, is het moeilijk om daar weer uit te komen. Het gebeurt weloverwogen. Vaak moet je de termijn die is opgelegd, echt uitzitten. Helemaal onmogelijk, is het echter niet. Wat kan je het beste doen, als je bent geregistreerd.

  • een klacht indienen bij de directie van de instelling zelf. Men zal de zaak dan opnieuw moeten bekijken;
  • je kan ook ene klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KiFid;
  • of, je legt de zaak direct voor de aan de rechter.

Wat ook de beste weg is om te bewandelen, het vergt veel tijd en moeite en inmiddels staat je aanvraag voor bijvoorbeeld een verzekering of hypotheek stil. Ook is de afloop natuurlijk ongewis.

Het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister, voorkom dat je daar in terecht komt, want het heeft echt heel nare gevolgen. Deze dame bijvoorbeeld, die sjoemelde met een claim over een geroofde tas van Luis Vuiton, ondervond dat aan den lijve.

Naar boven