Molest

Molest als gevolg van conflicten, leverde bij verzekeringen vaak ook conflicten op.

Schaden die ontstaan uit conflictsituaties, worden in het verzekeringsvak molestschaden genoemd. Dat gaf in het verleden nogal eens aanleiding tot misverstanden en onenigheid bij schade. Daarom deponeerde het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag een opgave van zogenaamde molestbegrippen. Daarmee was voor iedereen duidelijk wat verzekeraars met molest (wat vaak wordt uitgesloten op tal van verzekerinsvormen) bedoelden.

Het betreft hier een een lijst van veertien vormen van molest, waarbij we verzekeringstechnisch ook nog onderscheid maken tussen Groot Molest en Klein Molest. Als in de polisvoorwaarden wordt bepaald dat molest is uitgesloten, betekent dit dus eigenlijk dat de gevolgen van tal van gebeurtenissen niet zijn gedekt! In de praktijk is Groot molest is bijna altijd uitgeloten behalve in zeer speciale (verzekerings)overeenkomsten, en bij sommige typen transportverzekeringen. De gevolgen van een aantal evenementen onder Klein Molest daarentegen, zijn op een aantal particuliere verzekeringen weer wel gedekt, zoals bijvoorbeeld relletjes.

Via de volgende links kunt u van ieder molestbegrip een nadere uitleg vinden:

Groot Molest:

Klein Molest:

(*) Na de gebeurtinissen in New York op 11 september 2001, wordt Terrorisme niet meer tot het Klein Molest gerekend. De aanslagen op het WTC vormden de aanleiding tot de oprichting van de NHT wat staat voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden.

Met dank aan de welwillende medewerking van de heer Paul Jongeling van het Verbond van Verzekeraars.

 

Oktober 2008
Depremievergelijker.nl
Kees van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven