Bedrijfsbezetting (Klein Molest)

Bedrijfsbezetting (Klein Molest)

Onder bedrijfsbezetting wordt verstaan, het zonder toestemming van de werkgever aanwezig zijn op een bedrijfsterrein waarbij tegelijkertijd de werkgever wordt verhinderd in de toegang tot het bedrijfsterrein en/of in de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden.

Bedrijfsbezetting valt onder het zogenaamde Klein Molest en kan op tal van verzekeringsvormen van de dekking zijn uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Bedrijfsbezetting is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Kennisbank Verzekeringen van Depremievergelijker.nl
Oktober 2008

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven