Binnenlandse Onlusten – Molest

Binnenlandse Onlusten (molest)

Binnenlandse Onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
Schade als gevolg van Binnenlandse Onlusten is op tal van verzekeringsvormen uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering en valt onder het zogenaamde Groot Molest bij de molestbegrippen zoals het Verbond van Verzekeraars die hanteren.

Dit is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven