Burgeroorlog – Molest

Burgeroorlog (molest)

Onder burgeroorlog wordt verstaan, een min of meer georganiseerde geweldadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

Burgeroorlog valt onder het zogenaamde Groot Molest en is op tal van verzekeringsvormen uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de inboedelverzekering.

Dit is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven