Gewapend Conflict

Gewapend Conflict (molest)

Onder gewapend conflict wordt verstaan, elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt ook verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties.

Gewapend Conflict valt onder het zogenaamde Groot Molest en is op tal van verzekeringsvormen uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Dit is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven