Lock-out (Klein Molest)

Lock-out (Klein Molest)

Onder lock-out wordt verstaan, het door een werkgever als strijdmiddel in een arbeidsconflict verbieden of verhinderen dat een groep van zijn werknemers of zijn gehele personeel, deel te nemen aan het arbeidsproces, gepaard gaande met stopzetting van loonbetaling.

Lock-out valt onder het zogenaamde Klein Molest en kan op tal van verzekeringsvormen van de dekking zijn uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Lock-out is één van de molestbegrippen zoals die zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981 door het Verbond van Verzekeraars.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven