Modelactie (Klein Molest)

Modelactie (Klein Molest)

Onder modelactie wordt verstaan, het op zodanige wijze toepassen van een in, of uit wet of arbeidsovereenkomst vervat c.q. voortvloeiend voorschrift ter zake van de legitiem opgedragen arbeid, dat een normale bedrijfsvoering hierdoor wordt belemmerd.

Het komt er in de praktijk op neer, dat functionarissen (natuurlijk meestal als gevolg van een arbeidsconflict) zich zo stipt aan hun taakomschrijving gaan houden, dat juist daardoor het bedrijf niet meer functioneert zoals het hoort. Stiptheidsacties in het openbaar vervoer zijn er een voorbeeld van. Of bijvoorbeeld de medewerker die bepaalde ruimten binnen het bedrijfsgebouw niet mag betreden. Hij ziet dat er een waterleiding is gaan lekken, weet waar de afsluiter zich bevindt, maar laat dit nu net in een ruimte zijn waar hij formeel geen toegang toe heeft en doet dus niets….

Modelactie valt onder het zogenaamde Klein Molest en kan op tal van verzekeringsvormen van de dekking zijn uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Model-actie is één van de molestbegrippen en werd door het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Kennisbank Verzekeringen van Depremievergelijker.nl
Oktober 2008

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven