Model-aktie (Klein Molest)

Model-aktie (Klein Molest)

Onder model-aktie wordt verstaan, het op zodanige wijze toepassen van een in, of uit wet of arbeidsovereenkomst vervat c.q. voortvloeiend voorschrift terzake van de legitiem opgedragen arbeid, dat een normale bedrijfsvoering hierdoor wordt belemmerd.

Het komt er in de praktijk op neer, dat funktionarissen (natuurlijk meestal als gevolg van een arbeidsconflict) zich zo stipt aan hun taakomschrijving gaan houden, dat juist daardoor het bedrijf niet meer funktioneert zoals het hoort. Stiptheidakties in het openbaar vervoer zijn er een voorbeeld van. Of bijvoorbeeld de medewerker die bepaalde ruimten binnen het bedrijfsgebouw niet mag betreden. Hij ziet dat er een waterleiding is gaan lekken, weet waar de afsluiter zich bevindt, maar laat dit nu net in een ruimte zijn waar hij formeel geen toegang toe heeft en doet dus niets….

Model-aktie valt onder het zogenaamde Klein Molest en kan op tal van verzekeringsvormen van de dekking zijn uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Model-aktie is één van de molestbegrippen en werd door het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Kennisbank Verzekeringen van Depremievergelijker.nl
Oktober 2008
Naar boven