Muiterij – Groot Molest

Muiterij (molest)

Onder muiterij wordt verstaan, een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Muiterij valt onder het zogenaamde Groot Molest en is bij verschillende verzekeringsvormen uitgesloten van de dekking zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering, de opstalverzekering en de inboedelverzekering

Muiterij is een molestbegrip zoals dat door het Verbond van Verzekeraars is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven