Oproer – Molest

Oproer (molest)

Onder oproer wordt verstaan, een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.

Oproer valt onder het zogenaamde Groot Molest en is op tal van verzekeringsvormen van de dekking uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Oproer is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven