Opstand – Molest

Opstand (molest)

Onder opstand wordt verstaan, georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
Opstand wordt tot het zogenaamde Groot Molest gerekend en is bij vele verzekeringsvormen uitgesloten van de dekking zoals bijvoorbeeld bij de opstalverzekering en de autoverzekering.

Dit is één van de molestdefinities die het Verbond van Verzekeraars zijn deponeerde bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven